เช็คสิทธิ์เงิน 'เยียวยาเกษตรกร' ไม่พบบัญชีเงินฝาก ต้องทำอย่างไร

เช็คสิทธิ์เงิน 'เยียวยาเกษตรกร' ไม่พบบัญชีเงินฝาก ต้องทำอย่างไร
22 พฤษภาคม 2563
17,708

รมว. คลัง ไขข้อข้องใจปัญหาเกษตรกรที่มีสิทธิ์ได้รับเงิน "เยียวยาเกษตรกร" แต่ไม่พบบัญชีเงินฝากกว่าร้อยละ 97 ต้องทำอย่างไร ได้เงินตอนไหน

โครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ตามมติคณะรัฐมนตรี 28 เมษายน 2563 โดย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. เริ่มทยอยจ่ายเงินเยียวยาให้กับเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นมา

ล่าสุด นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและประธานกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ลงพื้นที่จังหวัดนครปฐม ตรวจเยี่ยมการจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกร 5,000 บาท เผยว่า วันนี้ 22 พฤษภาคม 2563 ระบบได้มีการโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรงแล้วกว่า 3.2 ล้านราย เป็นเงินกว่า 16,000 ล้านบาท โดยสามารถตรวจสอบสถานะการโอนเงินเยียวยาและผลการโอนเงินผ่านเว็บไซต์ เยียวยาเกษตรกร หรือ คลิกที่นี่ สำหรับเกษตรกรในกลุ่ม 2 ธ.ก.ส. จะเร่งดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรโดยเร็วต่อไป

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง:

159011014387

นอกจากนั้น สำหรับเกษตรกรที่มีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยา แต่ยังไม่สามารถโอนเงินได้อีกจำนวนหนึ่ง ซึ่งปัญหาส่วนใหญ่ร้อยละ 97 ไม่พบบัญชีเงินฝาก จึงขอให้เกษตรกรผู้ได้รับสิทธิ์ ให้ตรวจสอบสิทธิ์ และแจ้งเลขบัญชีรับโอนในเว็บไซต์ เยียวยาเกษตรกร หรือ คลิกที่นี่ โดยเร็ว

โดยข้อมูลเกษตรกรกลุ่มที่ 1 รอบ 2 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ส่งให้ ... อีก 3.5 ล้านราย ซึ่งได้มีการวางแผนจ่ายตั้งแต่วันที่ 22-29 พฤษภาคม 2563 ต่อไป ส่วนเกษตรกรกลุ่มที่ 2 ที่อยู่ระหว่างการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรและการขึ้นทะเบียนใหม่เพิ่มเติม เมื่อได้รับรายชื่อจาก กษ. และผ่านการตรวจสอบความซ้ำซ้อนแล้ว ... จะเร่งดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรโดยเร็วต่อไป และสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  Call Center  02 555 0555

159013165751

“รัฐบาลได้เร่งดำเนินการช่วยเหลือเกษตรกรและประชาชนกลุ่มต่าง ๆ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์โควิด-19 อย่างเต็มที่ และหลังจากนี้ยังมีมาตรการเสริมอื่น ๆ ที่จะเข้าไปสนับสนุนการสร้างงาน สร้างรายได้ที่มั่นคง เพื่อนำไปสู่  การสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศต่อไป” นายอุตตมกล่าว

โครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตามมติคณะรัฐมนตรี 28 เม.ย. 2563 ธ.ก.ส. ได้ดำเนินการจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ตามมติคณะรัฐมนตรี  รายละ 15,000 บาท โดยจ่ายเดือนละ 5,000 บาท เป็นระยะเวลา 3 เดือน (พ.ค. – ก.ค. 63) จำนวน 10 ล้านราย วงเงินงบประมาณจำนวน 150,000 ล้านบาท โดยเริ่มทยอยโอนเงินผ่าน ธ.ก.ส. ทุกสาขากว่า 1,200 สาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา

159011006053

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง