'อนันต์' ชี้ข้าราชการประจำทำเกษตรเป็นอาชีพสำรอง ไม่ได้รับเงินเยียวยา

'อนันต์' ชี้ข้าราชการประจำทำเกษตรเป็นอาชีพสำรอง ไม่ได้รับเงินเยียวยา
22 พฤษภาคม 2563
587

ปลัดเกษตรฯ เผยตัดสิทธิ์์รับเงินเยียวยา กรณีข้าราชการประจำทำเกษตรเป็นอาชีพสำรอง เตรียมเสนอ ครม.พิจารณา เพื่อให้มีมติชัดเจนและเป็นที่สิ้นสุด ย้ำยึดตามมติ ครม.อย่างเคร่งครัดและเป็นไปอย่างโปร่งใส

เมื่อวันที่ 22 พ.ค. 63 นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวถึงกรณีข้อวิพากษ์วิจารณ์การจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกรให้แก่เกษตรกรกลุ่มต่างๆ ว่ามีความเหมาะสมหรือไม่นั้น ว่า กระทรวงเกษตรฯ ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้เงินกู้และมติ ครม.วันที่ 28 เม.ย. 63 โดยทะเบียนเกษตรกรที่ปรับปรุงแล้ว ณ วันที่ 30 เม.ย. 63 ส่งให้กระทรวงการคลังประมาณ 8.3 ล้านราย กระทรวงการคลังตรวจสอบความซ้ำซ้อนกับผู้ได้สิทธิ์โครงการเราไม่ทิ้งกัน ฐานทะเบียนประกันสังคม ฐานทะเบียนข้าราชการบำนาญ รวมถึงข้าราชการประจำด้วย คงเหลือรายชื่อเกษตรกรกลุ่มแรก 6.7 ล้านราย จ่ายเงินแล้ว 3.3 ล้านราย

นายอนันต์ กล่าวว่า ล่าสุดหารือกับคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้เงินกู้วานนี้ (21 พ.ค.) ว่าข้าราชการประจำอยู่ในเกณฑ์ได้รับเงินเยียวยาหรือไม่ เนื่องจากตามมติ ครม. ไม่ได้ให้คัดกรองข้าราชการประจำออก ซึ่งคณะกรรมการกลั่นกรองให้ความเห็นว่าข้าราชการประจำเป็นผู้มีรายได้ไม่สมควรได้รับเงินเยียวยาเกษตรกร ทั้งนี้ คาดว่าคณะกรรมการกลั่นกรองจะนำเสนอ ครม.พิจารณาให้มีมติอีกครั้ง เพื่อให้เกิดความชัดเจนและเป็นที่สิ้นสุด โดยกระทรวงเกษตรฯ จะดำเนินการตามมติ ครม.อย่างเคร่งครัดและโปร่งใส

ส่วนกระแสข่าวว่าผู้มีชื่อในทะเบียนเกษตรกรเสียชีวิตประมาณ 1 แสนราย นายอนันต์ ระบุว่ายังไม่ทราบข้อมูล แต่การทำงานได้ประสานกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) อย่างใก้ลชิด หาก ธ.ก.ส.ไม่สามารถโอนเข้าบัญชีเกษตรกรรายใดได้ ไม่ว่าสาเหตุใดจะแจ้งกลับมายังกระทรวงเกษตรฯ ได้รับรายงานจาก ธ.ก.ส.ว่ามีผู้เสียชีวิตบ้าง แต่รอสรุปจำนวนที่แน่ชัดเมื่อสิ้นสุดโครงการ ขณะนี้จะไปตรวจสอบหลักเกณฑ์ว่ากรณีหัวหน้าครัวเรือนเกษตรกรเสียชีวิตสมาชิกในครัวเรือนจะได้รับสิทธิ์เยียวยาหรือไม่

สำหรับวันนี้ (22 พ.ค.) ทาง ธ.ก.ส.จะเริ่มจ่ายเงินให้แก่เกษตรกรชุดที่ 2 จำนวน 3.4 ล้านราย คาดว่าจะจ่ายครบวันที่ 27 พ.ค. จากนั้นจะเป็นการจ่ายเงินเกษตรกรที่ขึ้นและปรับปรุงทะเบียนวันที่ 1-15 พ.ค. ต่อไป

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง