ตลท.เผย ก.ล.ต.ผ่อนผัน 31บจ.ส่งงบ หลังได้รับผลกระทบโควิดระบาด

ตลท.เผย ก.ล.ต.ผ่อนผัน 31บจ.ส่งงบ หลังได้รับผลกระทบโควิดระบาด
18 พฤษภาคม 2563
486

ตลท.เผย ก.ล.ต.ผ่อนผัน 31บจ. ส่งงบการเงินปี -ไตรมาสสิ้นสุดมี.ค.63 เหตุ ได้รับผลกระทบโควิด-19 พร้อมไม่หยุดพักซื้อขาย

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)ระบุ เนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.)ได้ผ่อนผันระยะเวลาการจัดทำและนำส่งงบการเงินให้แก่บริษัทจดทะเบียนที่มีเหตุจำเป็นและสมควร ซึ่งรวมถึงจากสถานการณ์ระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ หรือ โควิด-19 จำนวน 31 บริษัท โดยเป็นการผ่อนผันงบการเงินประจำปี 1 บริษัท และงบการเงินรายไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2563 อีก 30 บริษัท โดยตลาดหลักทรัพย์ฯจึงไม่หยุดพักการซื้อขาย (SP) หลักทรัพย์จดทะเบียนของบริษัทดังกล่าวเนื่องจากเหตุไม่นำส่งงบการเงิน


สำหรับรายชื่อบจ.ที่ได้รับผ่อนผัน ดังนี้
1) บมจ. เอ.เจ.พลาสท์ (AJ) ผ่อนผันถึงวันที่ 14 ส.ค. 2563
2) บมจ. เอเชียโฮเต็ล (ASIA) ผ่อนผันถึงวันที่14 ส.ค. 2563
3) บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา แคปปิตอล (AYUD) ผ่อนผันถึงวันที่12 มิ.ย. 2563
4) บมจ. บางกอกแร้นช์ (BR) ผ่อนผันถึงวันที่14 ส.ค. 2563
*5) บมจ.ชูโอ เซ็นโก (ประเทศไทย) (CHUO) ผ่อนผันถึงวันที่ 29 พ.ค. 2563
6) บมจ. ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ (CI) ผ่อนผันถึงวันที่14 ส.ค. 2563
7)บมจ. ซี.ไอ.กรุ๊ป (CIG) ผ่อนผันถึงวันที่ 22 มิ.ย. 2563
8) บมจ.เคมีแมน (CMAN) ผ่อนผันถึงวันที่19 มิ.ย. 2563
9) บมจ.อี ฟอร์ แอล เอม (EFORL) ผ่อนผันถึงวันที่30 มิ.ย. 2563
10) บมจ. ฟู้ดแอนด์ดริ๊งส์ (F&D) ผ่อนผันถึงวันที่13 ส.ค. 2563
11) บมจ. ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี้ (FPI) ผ่อนผันถึงวันที่17 ก.ค. 2563
12) บมจ. แฮลเซี่ยน เทคโนโลยี่(HTECH)ผ่อนผันถึงวันที่ 14 ส.ค. 2563
13) บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ (ITD)ผ่อนผันถึงวันที่ 14 ส.ค. 2563
**14) บมจ. มาสเตอร์ แอด (MACO)ผ่อนผันถึงวันที่ 15 ก.ค. 2563
15) บมจ. อสมท (MCOT) ผ่อนผันถึงวันที่15 มิ.ย. 2563

16) บมจ. เอ็น.ดี.รับเบอร์ (NDR) ผ่อนผันถึงวันที่14 ส.ค. 2563
17) บมจ. สายการบินนกแอร์ ) (NOK)ผ่อนผันถึงวันที่ 14 ส.ค. 2563
18) บมจ. พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค(PF) ผ่อนผันถึงวันที่30 มิ.ย. 2563
19) บมจ. แพลน บี มีเดีย (PLANB) ผ่อนผันถึงวันที่30 มิ.ย. 2563
20) บมจ. โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส (PPS)ผ่อนผันถึงวันที่ 31 ก.ค. 2563
*21) บมจ.ซาฟารีเวิลด์ (SAFARI)ผ่อนผันถึงวันที่ 14 ส.ค. 2563
22) ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แบบต่ออายุได้เพื่อธุรกิจโรงแรมและ สิทธิการเช่าสตราทีจิกฮอสพิทอลลิตี้ (SHREIT)ผ่อนผันถึงวันที่27 พ.ค. 2563
23) บมจ. สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล (SIAM) ผ่อนผันถึงวันที่16 มิ.ย. 2563
24) บมจ.ไซแมท เทคโนโลยี (SIMAT)ผ่อนผันถึงวันที่ 14 ส.ค. 2563
25) บมจ. การบินไทย (THAI) ผ่อนผันถึงวันที่14 ส.ค. 2563
26) บมจ. ทรีนีตี้ วัฒนา (TNITY) ผ่อนผันถึงวันที่14 ส.ค. 2563
27) บมจ. พลาสติค และหีบห่อไทย (TPAC) ผ่อนผันถึงวันที่31 ก.ค. 2563
28) บมจ. ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ (TSE)ผ่อนผันถึงวันที่ 14 ส.ค. 2563
29) บมจ. ทีทีซีแอล (TTCL) ผ่อนผันถึงวันที่14 ส.ค. 2563
*30) บมจ. ยงไทย (YCI)ผ่อนผันถึงวันที่14 ส.ค. 2563
31) บล. ซีมิโก้ (ZMICO) ผ่อนผันถึงวันที่15 มิ.ย. 2563
หมายเหตุ *ตลท.ยังคง SPเพราะเป็นบริษัทที่เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน
**งบการเงินประจำปีสิ้นสุด31 มี.ค.2563

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags: