คุณภาพชีวิต-สังคม

ส่องกิจกรรม 'ยอดฮิต' ยุคโควิด-19 ระบาด

สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจกิจกรรมยอดฮิต ช่วงโควิด-19 ระหว่างวันที่ 5 - 8 พฤษภาคม 2563 จากกลุ่มตัวอย่าง 1,242 คน ทางออนไลน์ พบอันดับหนึ่ง ได้แก่ โซเชียลมีเดีย อาทิ เฟซบุ๊ค ทวิตเตอร์ ไลน์ อินสตากแกรม กว่า 84.34%

จากที่รัฐบาลขอความร่วมมือประชาชนให้ความสำคัญกับการเว้นระยะห่างทางสังคม งดกิจกรรม การเดินทาง และอยู่บ้านให้มากที่สุดตามนโยบาย "อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติทำให้หลายคนต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดำเนินชีวิต ประจำวันอย่างมาก

เพื่อสะท้อนความคิดเห็นของประชาชน “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ กรณี กิจกรรม“ยอดฮิต” ยุคโควิด-19 ระบาด จำนวนทั้งสิ้น 1,242 คน (สำรวจทางออนไลน์) ระหว่างวันที่ 5-8 พฤษภาคม 2563 พบว่า ประชาชนทำงานที่บ้าน (Work from Home) โดยเฉลี่ยแล้วประชาชนทำงานสำเร็จ ร้อยละ 68.27

ขณะที่ "15 กิจกรรม” ที่ประชาชนนิยมทำในช่วงหยุดอยู่บ้านเพราะการระบาดของโควิด-19 ได้แก่ อันดับ 1 เล่นเฟซบุ๊ค ทวิตเตอร์ ไลน์ อินสตาแกรม 84.34% นอนพักผ่อน 83.11% ทำงานที่บ้าน (WFH) 78.04% ดูหนัง  75.70% ฟังเพลง 72.44% ทำอาหาร/ทำขนม 70.97% เรียนออนไลน์/เรียนรู้ที่บ้าน (LFH) 69.59% ออกกำลังกาย  67.61% ปลูกต้นไม้  62.98% ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา เช่น สวดมนต์ ไหว้พระ ละหมาด ฯลฯ 58.98% เลี้ยงสัตว์ เช่น นก ปลา หมา แมว ฯลฯ 55.48% เล่นเกมออนไลน์ 51.63% อ่านหนังสือ นิยาย การ์ตูน 50.26% เขียนหนังสือ 50.12% ประดิษฐ์สิ่งของใช้เอง (DIY) เช่น หน้ากากอนามัย เฟซชิลด์ ฯลฯ 48.41%

158927960469