คุณภาพชีวิต-สังคม

10 ข้อต้องรู้ ลงทะเบียน ‘เกษตรกร’ รับ ‘เงินเยียวยา’ 15,000 บาท

ธ.ก.ส. เปิดให้ “เกษตรกร” ที่ไม่มีบัญชี ธ.ก.ส. ลงทะเบียนรับ "เงินเยียวยา" 15,000 บาทผ่าน www.เยียวยาเกษตรกร.com วันนี้ 20.00 น. เป็นต้นไป มีอะไรกันบ้างที่เราต้องรู้ก่อนลงทะเบียน

มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบทั้งจากโควิด-19 และภัยแล้ง โดย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ... เตรียมให้ความช่วยเหลือเงินเยียวยา มี 10 เรื่องที่ต้องรู้สำหรับเกษตรกร ก่อนลงทะเบียนใน www.เยียวยาเกษตรกร.com ดังต่อไปนี้

1.มาตรการเงินเยียวยาเกษตรกร 5,000 บาท จะเป็นการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรจากฐานข้อมูลของกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ราว 10 ล้านราย

2.การจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกรนั้น ... จะคัดกรองจากข้อมูลผู้ลงทะเบียนเกษตรกรที่ผ่านการตรวจสอบจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

3.หลักเกณฑ์ในการขึ้นทะเบียนเกษตรกรนั้น จะต้องเป็นไปตามคำนิยามเกษตรกร คือ บุคคลธรรมดาที่ประกอบการเกษตร และนิติบุคคลที่มีวัตถุประสงค์ในการประกอบการเกษตร และได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรไว้กับหน่วยงานที่ขึ้นทะเบียนตามระเบียบฯ

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง :

158885093148

4.ส่วนนิยามของครัวเรือน คือ บุคคลเดียว หรือหลายคนที่อาศัยอยู่ในบ้านหรือสถานที่เดียวกัน และจัดหาหรือใช้สิ่งอุปโภคบริโภคอันจำเป็นแก่การครองชีพร่วมกัน ซึ่งกำหนดให้ 1 ทะเบียนบ้าน เป็น 1 ครัวเรือน

5.มาตรการเงินเยียวยาเกษตรกร 5,000 บาท จะถูกแบ่งจ่ายเป็น รวม 3 เดือน ตั้งแต่ พฤษภาคม - กรกฎาคม ในวงเงินงบประมาณจำนวน 150,000 ล้านบาท

158881941247

6.เงินเยียวยาเกษตรกรจะดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรง 2 ช่องทาง เกษตรกรมีบัญชีเงินฝากกับ ...  สามารถใช้บัญชีเงินฝากที่มีอยู่ได้ โดยไม่ต้องเปิดบัญชีใหม่ รอรับการโอนเงินตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป เกษตรกรที่ไม่มีบัญชีเงินฝากกับ ... สามารถลงทะเบียนบัญชีเงินฝากที่มีอยู่กับธนาคารใดก็ได้ ผ่านเว็บไซต์ www.เยียวยาเกษตรกร.com ตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป

7.ข้อสำคัญสำหรับการได้เงินเยียวยาเกษตรกรในครั้งนี้ก็คือเกษตรกรที่รับเงินเยียวยาเกษตรกร 15,000 บาทนั้น จะต้องไม่ซ้ำซ้อนกับการรับเงิยจากมาตรการเราไม่ทิ้งกัน

8.การเปิดอำนวยความสะดวกให้กับเกษตรกรในการรับเงินเยียวยาทั้ง 2 ช่องทางนั้น ก็เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการการป้องกัน โควิด-19

9.เกษตรกรไม่จำเป็นต้องไปทำธุรกรรมที่สาขาของธนาคาร และไม่จำเป็นต้องมีบัญชีเงินฝากของธนาคาร ...

158883761979

10.เกษตรกรยังสามารถนำบัตร ATM ของ ... ไปกดรับเงินจากตู้ ATM ได้ทุกธนาคาร และสามารถใช้โทรศัพท์มือถือที่มีแอพลิเคชั่น ...A-Mobile ถอนเงินที่ตู้ ATM ของ ... โดยไม่ต้องใช้บัตร ATM ก็สามารถทำได้

สำหรับ เกษตรกรที่ยังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการลงทะเบียนผ่าน www.เยียวยาเกษตรกร.com หรือคำถามอื่นๆ สามารถติดต่อธนาคาร ได้ในวันจันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.30 - 15.30 . หรือ คลิกที่นี่ เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม