กระทรวงเกษตรฯ เร่งลงทะเบียน 'เกษตรกร' รับเงิน 15,000 นับล้านรายที่ยังไม่ขึ้นทะเบียน

กระทรวงเกษตรฯ เร่งลงทะเบียน 'เกษตรกร' รับเงิน 15,000 นับล้านรายที่ยังไม่ขึ้นทะเบียน

กระทรวงเกษตรฯ เร่ง "เกษตรกร" ลงทะเบียนเกษตรกรรับเงิน 15,000 บาท ที่ยังไม่ขึ้นทะเบียน ให้รีบลงทะเบียน เพื่อรับสิทธิเยียวยาโควิด เผยเกษตรกรในระบบทั้งประเทศ 7,522,003 ครัวเรือน และมีผู้ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรแล้ว 6,196,346 ครัวเรือน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แจ้งให้เกษตรกรที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียน เร่งขึ้นทะเบียนเกษตรกร และเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนแล้วต้องปรับปรุงข้อมูลในทะเบียนเกษตรกร เพื่อรับสิทธิเยียวยาจากผลกระทบโควิด-19 และมาตรการช่วยเหลืออื่นๆ ของรัฐ

เนื่องจากหากไม่มีการปรับปรุงสถานะในระบบติดต่อกัน 3 ปี ตามที่นายทะเบียนประกาศให้ปรับปรุงข้อมูลเกษตรกร (ในปี 2561 นายทะเบียนประกาศให้ปรับปรุงข้อมูล เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2560) สถานภาพเกษตรกรจะสิ้นสุดลง ทำให้ไม่สามารถรับสิทธิต่างๆได้

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

'ประกันสังคม' กรณีว่างงาน ลงทะเบียนนาน www.sso.go.th ยังไม่ได้เงิน

'ลงทะเบียนเกษตรกรรับเงินเยียวยา 15,000' ต้องทำอย่างไรบ้าง?

ตรวจสอบสถานะเงินเยียวยา 'เราไม่ทิ้งกัน' คนยังไม่ได้ 5,000 ต้องเตรียมรอ จนท.

ปัจจุบัน มีข้อมูลทะเบียนเกษตรกรในระบบทั้งประเทศ 7,522,003 ครัวเรือน และมีผู้ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรแล้ว 6,196,346 ครัวเรือน พื้นที่การเกษตรประมาณ 130 ล้านไร่ คิดเป็นสมาชิกครัวเรือนรวม 16,332,997 คน

ช่องทางการตรวจสอบสถานะความเป็นเกษตรกร ที่เว็บไซต์กรมส่งเสริมการเกษตร www.farmer.doae.go.th สำหรับเกษตรกรรายเดิม-แปลงเดิม สามารถใช้แอปพลิเคชั่น FARMBOOK เพื่อปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรได้ตามรอบการผลิต

ทั้งนี้ ข้อมูลในการขึ้นทะเบียนหรือปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร จะต้องกรอกตามความเป็นจริง หากแจ้งข้อมูลเท็จจะมีความผิดตามกฎหมาย