กักตุนสินค้าแจ้ง 1567 สั่ง จนท. เด็ดขาดจัดการคลายทุกข์ ปชช.

กักตุนสินค้าแจ้ง 1567 สั่ง จนท. เด็ดขาดจัดการคลายทุกข์ ปชช.
16 เมษายน 2563
426

เปิดสาย 1567 แจ้งเบาะแสกักตุนสินค้า "มท.1" สั่งเจ้าหน้าที่คุมเข้ม พบความผิดฟันตามกฎหมายทันที

พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย ในฐานะประธานคณะกรรมการสำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์ เปิดเผยว่าตามที่คณะกรรมการสำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์ตาม พ.ร.บ.สำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์ พ.ศ.2497 มีมติเมื่อวันที่ 8 เม.ย. 2563 เห็นชอบให้มีคำสั่งและประกาศคณะกรรมการสำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์ เพื่อแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ และกำหนดแนวทางในการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.สำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์ พ.ศ.2497

ในขณะนี้คำสั่งและประกาศคณะกรรมการสำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว จึงกำหนดแนวทางปฏิบัติงานไปยังทุกจังหวัด ดังนี้

1.ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติตามคำสั่งและประกาศคณะกรรมการสำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์และแนวทางการปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ.สำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์ พ.ศ.2497

2.ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงช่องทางการแจ้งเบาะแส หรือร้องเรียนกรณีพบการกักตุนโภคภัณฑ์ ผ่านช่องทางศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย เบอร์ 1567 ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด และศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ เพื่อเป็นข้อมูลให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่

3.ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เน้นการสร้างความรับรู้และความเข้าใจต่อเจ้าของ หรือผู้ครอบครองโภคภัณฑ์ เพื่อให้ทราบและตระหนักถึงผลกระทบจากการกักตุนโภคภัณฑ์ ซึ่งจะสร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชน และสร้างความเสียหายต่อสังคมโดยส่วนรวม

4.กรณีพบการกักตุนโภคภัณฑ์ให้พนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ ทั้งตาม พ.ร.บ.สำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์ พ.ศ.2497 และกฎหมายที่เกี่ยวข้องทุกฉบับ

"ได้กำชับให้พนักงานเจ้าหน้าที่ในเขตท้องที่ทั่วประเทศได้ดำเนินการสำรวจ ตรวจสอบการกักตุนสินค้า และสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิต ซึ่งจะก่อให้เกิดความเดือดร้อนและซ้ำเติมประชาชน ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และหากพบเจอให้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่อย่างเข้มงวดและเด็ดขาด" พล.อ.อนุพงษ์ กล่าว

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง