'อนุพงษ์' สั่ง จนท. ตรวจสอบเข้มการกักตุนสินค้า

'อนุพงษ์' สั่ง จนท. ตรวจสอบเข้มการกักตุนสินค้า
16 เมษายน 2563
245

"อนุงพษ์" กำชับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการกักตุนสินค้า และสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิต หวั่นซ้ำเติมความเดือดร้อน พร้อมแนะนำประชาชนแจ้งเบาะแสการกักตุนสินค้าผ่านศูนย์ดำรงธรรม 1567

เมื่อวันที่ 16 เม.ย. 63 พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะประธานคณะกรรมการสำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์ เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการสำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์ตาม พ.ร.บ.สำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์ พ.ศ. 2497 มีมติเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2563 เห็นชอบให้มีคำสั่งและประกาศคณะกรรมการสำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์ เพื่อแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และกำหนดแนวทางในการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์ พ.ศ. 2497

พล.อ.อนุพงษ์ กล่าวว่า ในขณะนี้ คำสั่งและประกาศคณะกรรมการสำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว จึงได้กำหนดแนวทางปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติสำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์ พ.ศ. 2497 ไปยังทุกจังหวัดดำเนินการ ดังนี้

1) ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติตามคำสั่งและประกาศคณะกรรมการสำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์และแนวทางการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติสำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์ พ.ศ. 2497
2) ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนกรณีพบการกักตุนโภคภัณฑ์ ผ่านช่องทางศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด และศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ เพื่อเป็นข้อมูลให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป
3) ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เน้นการสร้างความรับรู้และความเข้าใจต่อเจ้าของหรือผู้ครอบครองโภคภัณฑ์ เพื่อให้ทราบและตระหนักถึงผลกระทบจากการกักตุนโภคภัณฑ์ ซึ่งจะสร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชนและสร้างความเสียหายต่อสังคมโดยส่วนรวม
4) กรณีพบการกักตุนโภคภัณฑ์ให้พนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ทั้งตามพระราชบัญญัติสำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์ พ.ศ. 2497 และกฎหมายที่เกี่ยวข้องทุกฉบับ

พล.อ.อนุพงษ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ได้กำชับให้พนักงานเจ้าหน้าที่ในเขตท้องที่ทั่วประเทศได้ดำเนินการสำรวจ ตรวจสอบการกักตุนสินค้า และสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิต ซึ่งจะก่อให้เกิดความเดือดร้อนและซ้ำเติมประชาชน ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และหากพบเจอให้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่อย่างเข้มงวดและเด็ดขาด

158700826525

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง