'กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร' เสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีสงกรานต์

'กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร' เสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีสงกรานต์
15 เมษายน 2563
1,240

วันนี้ (15 เม.ย. 63) เวลา 17.21 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดาเสด็จแทนพระองค์ ไปในการพระราชพิธีสงกรานต์ พุทธศักราช 2563

วัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระบรมมหาราชวัง ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา โดยเสด็จในการนี้ด้วย

เมื่อเสด็จถึงวัดพระศรีรัตนศาสดาราม เสด็จขึ้นชานหน้าพระอุโบสถ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา พระราชทานพระวโรกาสให้ พลอากาศโท ภักดี แสง-ชูโต รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองพระราชพิธี เฝ้า กราบทูลรายงานเครื่องราชสักการะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชอุทิศพระราชทานให้กระทรวงมหาดไทย เชิญไปถวายเป็นพุทธบูชาปูชนียสถานสำคัญต่าง ๆ เสร็จแล้ว เสด็จเข้าพระอุโบสถ ทรงพระสุหร่าย และทรงจุดธูปเทียนท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกย์ พระพุทธเลิศหล้านภาไลย ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองใหญ่ที่หน้าธรรมาสน์ศิลา 

158695478543

158695479942

จากนั้น เสด็จออกจากพระอุโบสถ ไปทรงพระสุหร่ายสรงพระพุทธรูป และทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาปูชนียวัตถุตามเจดียสถานต่าง ๆ ในพระอาราม กับทรงพระสุหร่ายองค์พระพุทธเจดีย์ซึ่งบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ และทรงพระสุหร่ายพระไตรปิฎก เสร็จแล้ว

เสด็จไปยังหอพระนาก ทรงพระสุหร่ายสรงพระบรมอัฐิ พระอัฐิ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย แล้วทรงทอดผ้าคู่ พระสงฆ์ 5 รูป สดับปกรณ์ เสร็จแล้วทอดผ้าคู่พระอัฐิพระราชวงศ์ อีก 40 คู่ พระสงฆ์สดับปกรณ์ เสร็จแล้ว สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงหลั่งทักษิโณทก

พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก จากนั้น เสด็จไปทรงกราบที่หน้าเครื่องทองน้อย ถวายความเคารพพระราชอาสน์ แล้วเสด็จออกจากหอพระนาก ไปประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จกลับ

158695481644

158695532725

158695484299

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง