เกิดวาตภัยในพื้นที่ 21 จังหวัด บ้านเรือนประชาชนเสียหาย 3,269 หลัง

เกิดวาตภัยในพื้นที่ 21 จังหวัด บ้านเรือนประชาชนเสียหาย 3,269 หลัง
15 เมษายน 2563
287

ปภ.รายงาน เกิดวาตภัยในพื้นที่ 21 จังหวัด บ้านเรือนประชาชนเสียหาย 3,269 หลัง พร้อมเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัย

นายมณฑล สุดประเสริฐ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยว่า ความกดอากาศสูงจากประเทศจีนแผ่ปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และทะเลจีนใต้ ประกอบกับลมใต้และลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคกลาง ทำให้ในช่วงวันที่12 เมษายน 2563 ถึงปัจจุบัน

มีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง 21 จังหวัด ได้แก่เชียงราย เชียงใหม่ พะเยา น่าน พิษณุโลก หนองคาย เลย อุดรธานี หนองบัวลำภู ขอนแก่น บุรีรัมย์ นครราชสีมา เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ กาญจนบุรี ราชบุรี จันทบุรี ตราด สระแก้ว ชลบุรี และฉะเชิงเทรา รวม 57 อำเภอ 117 ตำบล
461 หมู่บ้าน 1 เทศบาล และกรุงเทพมหานคร 1 เขต 1 แขวง บ้านเรือนประชาชนเสียหาย 3,269 หลัง ยุ้งข้าว โรงเรือนและคอกสัตว์เสียหาย 20 หลัง ผู้เสียชีวิต 2 ราย ผู้บาดเจ็บ 1 ราย

ทั้งนี้ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ประสานจังหวัด หน่วยทหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเบื้องต้นโดยแจกจ่ายเครื่องอุปโภคบริโภค กระเบื้องมุงหลังคา และวัสดุอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านเรือนแก่ผู้ประสบภัย รวมถึงจัดเจ้าหน้าที่สำรวจและประเมินความเสียหาย เพื่อดำเนินการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ทั้งการชดเชยความเสียหายของบ้านเรือนเป็นวัสดุก่อสร้าง หรือจ่ายเงินช่วยเหลือตามความเหมาะสม

อีกทั้งจ่ายเงินสงเคราะห์ค่าจัดการศพตามระเบียบและหลักเกณฑที่กำหนดแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิต ท้ายนี้ ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ภัยสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ทางสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อประสานให้การช่วยเหลือโดยด่วนต่อไป

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง