เปิดขั้นตอนลงทะเบียน ‘คืนเงินประกันใช้น้ำประปา’ ดีเดย์ 15 เม.ย.นี้

เปิดขั้นตอนลงทะเบียน ‘คืนเงินประกันใช้น้ำประปา’ ดีเดย์ 15 เม.ย.นี้
9 เมษายน 2563
63,127

เปิดขั้นตอนลงทะเบียน "คืนเงินประกันใช้น้ำประปา" ง่ายๆ เพียง 4 ขั้นตอน ก่อนเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 15 เมษายน 2563 เป็นต้นไป

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 หรือโรค "โควิด-19" ที่ขยายวงกว้างมากขึ้น ทำให้รัฐบาลต้องออกมาตรการด้วยการออกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ไม่ให้ประชาชนออกจาเคหะสถาน และหลายจังหวัดประกาศปิดสถานที่เสี่ยง ส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วนในประเทศไทย ทั้งภาคธุรกิจ แรงงาน เกษตรกร รวมถึงประชาชน ซึ่งกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม

ทำให้รัฐบาลต้องออกมาตรการมาเยียวยาและช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ หนึ่งในนั้นคือ การเยียวยาผู้ใช้น้ำประปา ทั้งจากผู้บริการการประปานครหลวง (กปน.) และการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ซึ่งประกอบด้วย 3 มาตรการ ได้แก่

1.การลดค่าน้ำประปา 3% ให้กับผู้ใช้น้ำทุกประเภท เป็นระยะเวลาทั้งหมด  เดือน คือ ตั้งแต่ใบแจ้งค่าน้ำประปาของเดือนพฤษภาคม มิถุนายน และกรกฎาคม 2563

2.ขยายระยะเวลาการชำระค่าน้ำประปา สำหรับผู้ใช้น้ำที่จดทะเบียนประกอบธุรกิจโรงแรม และกิจการที่ให้เช่าพักอาศัย โดยไม่คิดดอกเบี้ย และสามารถผ่อนชำระได้ไม่เกิน 6 เดือน สำหรับใบแจ้งค่าน้ำประปาของเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2563 ทั้งนี้สามารถติดต่อได้ที่สำนักงานประปาสาขาในพื้นที่ใช้น้ำ

และ 3.คืนเงินประกันการใช้น้ำให้กับผู้ใช้น้ำประเภทที่ 1 ที่พักอาศัย ซึ่งการประปาส่วนภูมิภาค หรือ กปภ. เริ่มเปิดให้ลงทะเบียนได้ตั้งแต่ 15 เมษายน 2653 เป็นต้นไป และในวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป ทาง กปภ.จะเริ่มคืนเงินประกันการใช้น้ำประปาตามช่องทางที่ลงทะเบียนไว้

สำหรับขั้นตอนการลงทะเบียนสำหรับ "ผู้ใช้น้ำของการประปาส่วนภูมิภาค" มีเพียง 4 ขั้นตอน ดังนี้

1.สำหรับผู้ใช้น้ำในต่างจังหวัด ที่ขึ้นอยู่กับการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) จะต้องเป็นประเภทที่ 1 ที่พักอาศัยเท่านั้น สามารถเข้าไปลงทะเบียนและตรวจสอบสิทธิ์ได้ทั้งหมด 3 ช่องทาง โดยไม่ต้องไปที่สาขาของสำนักงาน ได้แก่

  • เว็บไซต์ www.pwa.co.th
  • แอพพลิเคชั่น PWA1662
  • ไลน์ ออฟฟิเชียล @PWAThailand

2.กรอกข้อมูลผู้ใช้น้ำให้ครบถ้วนและตรวจสอบให้ถูกต้อง โดยมีข้อมูลหลักๆ คือ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขผู้ใช้น้ำ ซึ่งสามารถดูได้จากใบแจ้งค่าน้ประปาของทุกๆ เดือน  และหมายเลขบัตรประชาชน

3.รอ SMS ตอบกลับและแจ้งผล

4.รับเงินตามช่องทางที่ระบุไว้ โดยมีทั้งหมด 3 ช่องทาง ดังนี้

  • ผ่านบัญชีพร้อมเพย์ ที่ผูกกับบัตรประชาชน
  • ผ่านบัญชีธนาคาร ที่มีชื่อตรงกับผู้ใช้น้ำ
  • เคาน์เตอร์เซอร์วิส

158641313868

ทั้งนี้หากตรวจสอบสิทธิ์ไม่ผ่าน หรือกรณีที่ผู้ใช้น้ำมีปัญหาจากการตรวจสอบสิทธิ์การคืนเงินประกันการใช้น้ำประปา ให้รอการติดต่อกลับจาก กปภ. จากสาขาที่ผู้ใช้น้ำใช้บริการอยู่

158641316982

ขณะที่ "ผู้ใช้น้ำประปาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล" ที่ขึ้นอยู่กับ "การประปานครหลวง" จะสามารถเริ่มลงทะเบียนได้ตั้งแต่ต้นเดือนพฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป ได้ 2 ช่องทาง ได้แก่ เว็บไซต์ www.mwa.co.th และแอพพลเคชั่น MWA on Mobile

158641318794

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง