งาน 4.7 แสนตำแหน่งรออยู่ในอีอีซี

งาน 4.7 แสนตำแหน่งรออยู่ในอีอีซี
3 เมษายน 2563
505

ยังไม่พ้นไตรมาส 1 ปี 2563 มีเหตุการณ์ต่างๆมากมาย แต่เหตุการณ์หนึ่งที่น่าจะเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้ชีวิตและทิศทางของเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนไปทั่วโลก

ยังไม่พ้นไตรมาส 1 ปี 2563 มีเหตุการณ์ต่างๆมากมาย แต่เหตุการณ์หนึ่งที่น่าจะเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้ชีวิตและทิศทางของเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนไปทั่วโลกคือ การระบาดของไวรัสโคโรนา ต้นเหตุโรคโควิด-19 ที่กำลังระบาดหนักทั่วโลกขณะนี้

อย่างไรก็ตาม ชีวิตต้องดำเนินต่อไป แม้ขณะนี้จะไม่มีวัคซีนที่จะกำจัดไวรัสร้ายนี้ได้ แต่การดูแลแบบเราไม่ทิ้งกัน จะช่วยจำกัดความเสียหายได้

โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ อีอีซี ได้กำหนดแผนการส่งเสริมการลงทุน และการวางโครงสร้างพื้นฐานของโครงการเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลก 

แม้ว่าก่อนหน้านี้อีอีซีจะไม่มีรื่องโรคระบาดอยู่ในแผนก็ตาม แต่โครงสร้างโดยรวมของอีอีซี สามารถนำมาปรับใช้สำหรับโลกยุคหลังโควิดได้ โดยเฉพาะการพัฒนาคนให้มีองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามความต้องการของอุตสาหกรรมใหม่ ทั้ง เอสเคิร์ฟ และนิวเอสเคิร์ฟ ก็ตาม

ดังนั้น แผนการจ้างงานในอนาคต จึงคาดว่าจะเป็นไปตามที่สำนักงานคณะกรรมการนโบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก(สกพอ.) ประเมินไว้คือ 4.7 แสนตำแหน่ง แต่พบว่าจำนวนนักเรียนในพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นระดับประถมศึกษา ขณะนที่ปริญญาตรีและสูงกว่า มีจำนวนน้อยมาก 

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง