มท.2 เร่งผู้ว่าฯ-ปภ.ทั่วประเทศ ใช้งบฯ 50 ล้าน ป้องโควิด-19

มท.2 เร่งผู้ว่าฯ-ปภ.ทั่วประเทศ ใช้งบฯ 50 ล้าน ป้องโควิด-19
1 เมษายน 2563
816

"นิพนธ์" เร่งผู้ว่าฯ-ปภ.ทั่วประเทศ ใช้งบยับยั้ง 50 ล้านป้องกันโควิด-19 แจงระเบียบคลังฯ ต้องโปร่งใส-มีประสิทธิภาพ-ทันสถานการณ์

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2563 เวลา 13.30 น. ที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(ปภ.)​ นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference ไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ​เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจในระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน โดยเน้นให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ทันต่อสถานการณ์ การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โรคโควิด-19 และที่สำคัญคือต้องดำเนินทุกอย่างไปด้วยความโปร่งใส

158575532770

นายนิพนธ์ รมช.มท. กล่าวว่า การประชุมในวันนี้ ต้องการที่จะชี้แจงทำความเข้าใจที่ถูกต้องในระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการฯ ที่กระทรวงการคลังได้อนุมัติขยายวงเงินการใช้งบประมาณได้จำนวน 50 ล้านไปแล้วนั้น สามารถดำเนินการได้ ซึ่งการใช้งบประมาณนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดสามารถนำไปจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์ เวชภัณฑ์ ยา ให้กับเจ้าหน้าที่ปฎิบัติงานกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ หรือ สิ่งจำเป็นสำหรับประชาชนในการป้องกันการแพร่ระบาดได้ อันนี้รายละเอียดก็ขึ้นอยู่กับแต่ละจังหวัดว่าจะหารือการดำเนินการกันอย่างไร แต่ในประการสำคัญคือต้องเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ เพราะสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสฯยังคงรุนแรงในปัจจุบัน

158575533289

นอกจากนี้ รมช.มท. ยังได้ชี้แจงเพิ่มเติมอีกว่า ในส่วนวงเงินเดิม 10 ล้านบาท ของงบเชิงป้องกันหรือยับยั้งนี้ ยังคงเหมือนเดิม โดยสามารถดำเนินการได้ตามภารกิจในเชิงป้องกันหรือยับยั้งในภัยต่างๆที่เกิดขึ้นได้ เพราะภัยที่เกิดขึ้นขณะนี้ในแต่ละพื้นที่ไม่ได้มีเพียงแต่การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 เท่านั้น แต่มีทั้งภัยพิบัติจากสถานการณ์ไฟป่า ภัยแล้ง ผลกระทบจากพายุฤดูร้อน หรือภัยพิบัติต่างๆในหลายพื้นที่ก็มีความน่าเป็นห่วงเช่นเดียวกัน เพราะฉะนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ที่เกิดสถานการณ์ดังกล่าว จะต้องไปพิจารณาหารือเพื่อกำหนดแนวทางป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติทุกประเภทให้ได้ อันเป็นการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขแก่พี่น้องประชาชน อีกด้วย

158575533232

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง