สธค.โรงรับจำนำของรัฐ สู้ภัยโควิด-19

สธค.โรงรับจำนำของรัฐ สู้ภัยโควิด-19
1 เมษายน 2563
1,780

ครม.อนุมัติโครงการ สธค. โรงรับจำนำของรัฐ สู้ภัยโควิด-19 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมจากการระบาดของเชื้อโคโรนา (COVID-19)

1.ขยายระยะเวลาตั๋วจำนำ จาก 4 เดือน 30 วัน เป็น 4 เดือน 120 วัน โดยไม่คิดดอกเบี้ยในส่วนที่ขยายระยะเวลา (สำหรับผู้ใช้บริการวงเงินต้นไม่เกิน 10,000 บาท ที่มีตั๋วจำนำตั้งแต่ 3 ม.ค. - 31 มี.ค.63 )

ลงทะเบียน 1 เม.ย. – 31 พ.ค.63 จำกัด 1 คน 1 สิทธิ

2.ผู้มาใช้บริการจำนำใหม่ (ตั้งแต่ 1 เม.ย.-31 พ.ค.63) วงเงินต้นไม่เกิน 15,000 บาท คิดดอกเบี้ย 0.125% ต่อเดือน จำกัดสิทธิ 1 คน ต่อตั๋ว 1 ใบ ต่อ 1 รอบการจำนำ

โดยมีวงเงินช่วยเหลือ 2,000 ล้านบาท คาดว่าจะช่วยเหลือขยายเวลาตั๋วจำนำได้ 41,000 ราย ลดดอกเบี้ยรับจำนำ 177,600 ราย

158573520958

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง