ยังไม่ได้คำตอบ 'เลื่อน-ไม่เลื่อน' ประชุมใหญ่พรรคการเมือง

ยังไม่ได้คำตอบ 'เลื่อน-ไม่เลื่อน' ประชุมใหญ่พรรคการเมือง
31 มีนาคม 2563
383

กกต.เร่งทีมที่ปรึกษา ทำความเห็นประเด็นข้อกฎหมาย ปมเลื่อนการประชุมใหญ่ของพรรคการเมือง หนีโควิด-19 ทำได้หรือไม่ ต้องชัดเจนก่อน 16 เม.ย.นี้

เมื่อวันที่ 31 มี.ค.63 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) มีวาระพิจารณาเรื่องที่พรรคการเมืองสอบถามถึงการปฏิบัติของพรรคการเมือง ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง หรือกฎหมายพรรคการเมือง มาตรา 43 ที่กำหนดหัวหน้าพรรคการเมืองต้องจัดประชุมใหญ่เพื่ออนุมัติรายงานการดำเนินกิจการทางการเมือง และมาตรา 61 กำหนดให้หัวหน้าพรรคประชุมเสนองบการเงิน ที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบและรับรองแล้วต่อที่ประชุมใหญ่ของพรรคการเมืองเพื่ออนุมัติภายในเดือนเมษายนของทุกปี แต่ขณะนี้ประเทศไทยยังมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 อีกทั้งรัฐบาลยังประกาศใช้พ.ร.ก.สถานการณ์ฉุกเฉินด้วย

ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่า สำนักงาน กกต.ได้ทำความเห็นว่า สามารถนำมาเรื่องสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 มาอ้างอิง ถึงเหตุผลที่ไม่สามารถจัดการประชุมและให้เลื่อนออกไป ตามกฎหมายพรรคการเมือง มาตรา 91(4) ที่กำหนดว่า พรรคการเมืองย่อมสิ้นสภาพเมื่อไม่มีการประชุมใหญ่ของพรรคการเมืองหรือไม่มีการดำเนินกิจกรรมใดทางการเมืองเป็นระยะเวลาติดต่อกัน 1 ปีโดยไม่ได้มีเหตุอันจะอ้างได้ตามกฏหมาย ทั้งนี้ กกต.มีมติให้คณะกรรมการปรึกษาฝ่ายกฎหมายของ กกต.ที่มีนายบุญส่ง น้อยโสภณ เป็นกรรมการ ได้ทำความเห็นเพิ่มเติม ในประเด็นข้อกฎหมาย ,อำนาจหน้าที่ของ กกต., รวมถึงความจำเป็นต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน ส่งมายัง กกต.ภายในสัปดาห์นี้ เพื่อประกอบการตัดสินใจของ กกต.

สำหรับข้อซักถามเรื่องการจัดประชุมใหญ่ของพรรคการเมืองตามกฏหมาย จะครบกำหนดกรอบ 30 วัน ที่ กกต.จะตอบข้อซักถามตามอำนาจหน้าที่มาตรา 23 ของ พ.ร.ป.ว่าด้วย กกต. ในวันที่ 16 เม.ย.นี้

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง