‘ออมสิน’ เปิด ‘www.gsb.or.th’ ลงทะเบียน ‘สินเชื่อฉุกเฉิน’ ที่นี่! ศึกษาก่อนลงทะเบียนจริง 15 เม.ย. 63

‘ออมสิน’ เปิด ‘www.gsb.or.th’ ลงทะเบียน ‘สินเชื่อฉุกเฉิน’ ที่นี่! ศึกษาก่อนลงทะเบียนจริง 15 เม.ย. 63

เปิดขั้นตอนการลงทะเบียน “ออมสิน” ขอ "สินเชื่อฉุกเฉิน" กรณีได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ผ่านเว็บไซต์ “www.gsb.or.th” ของธนาคารออมสิน ก่อนลงทะเบียนจริง 15 เม.ย. นี้

ธนาคารออมสิน แจ้งเลื่อน ลงทะเบียนและยื่นกู้สินเชื่อฉุกเฉิน เพื่อช่วยผู้มีอาชีพอิสระ และ ผู้มีรายได้ประจํา ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัส COVID-19 ผ่าน www.gsb.or.th จากวันที่ 1 เม.ย.63 เป็น วันที่ 15 เม.ย.63 เพื่อป้องกันความสับสนกับโครงการ "เราไม่ทิ้งกัน"

   

อ่านข่าวเพิ่มเติม

‘ออมสิน’ เปิด ‘www.gsb.or.th’ ลงทะเบียนสินเชื่อฉุกเฉินแล้ว อ่านรายละเอียดที่นี่!

เว็บล่ม! รับ ‘ออมสิน’ เปิด ‘www.gsb.or.th’ ลงทะเบียนสินเชื่อฉุกเฉิน วันแรก

   

ธนาคารออมสินจะ เปิดรับลงทะเบียน พร้อมกรอกข้อมูลใบสมัครออนไลน์ ช่วยผู้ได้รับผลกระทบ จากไวรัสโคโรนา (COVID-19) “โครงการสินเชื่อฉุกเฉิน (สําหรับผู้มีอาชีพอิสระ)” และ “โครงการสินเชื่อพิเศษ (สําหรับผู้มีรายได้ประจํา)” ตามมติ ครม. 

โดยขั้นตอนการลงทะเบียน “โครงการสินเชื่อฉุกเฉิน (สําหรับผู้มีอาชีพอิสระ)” และ “โครงการสินเชื่อพิเศษ (สําหรับผู้มีรายได้ประจํา)” เบื้องต้น คือ

เปิดให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบและต้องการเข้าโครงการสินเชื่อดังกล่าว เริ่มลงทะเบียนแจ้งความจํานงใช้บริการ และกรอกข้อมูลใบสมัครออนไลน์ ได้ตั้งแต่วันที่ 15 เมษายน 2563 เป็นต้นไป ผ่านเว็บไซต์ธนาคารออมสิน www.gsb.or.th เท่านั้น ทั้งนี้หากมีรายละเอียดอื่นๆ จะแจ้งให้ทราบต่อไป 


อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง : 
‘ธ.ก.ส.’ ช่วยเหลืออะไร ‘เกษตรกร’ บ้าง ในปี 2563

 

  • รายละเอียด “โครงการสินเชื่อฉุกเฉิน” (สําหรับผู้มีอาชีพอิสระ)

158557925524

ธนาคารออมสินสนับสนุนสินเชื่อวงเงิน รวม 20,000 ล้านบาท โดยสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับ "ผู้มีอาชีพอิสระ" ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัส โคโรนา (COVID-19) วงเงินกู้ต่อรายสูงสุด 10,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 0.10% ต่อเดือน (Flat Rate) ผ่อนชําระคืน นานถึง 2 ปี โดยไม่ต้องชําระเงินกู้ 6 งวดแรก โดยไม่ต้องใช้หลักประกันใดๆ เปิดให้บริการจนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2563

คุณสมบัติผู้กู้

- มีสัญชาติไทย อายุ 20 ปีขึ้นไป
- มีถิ่นที่อยู่อาศัยแน่นอน
- สามารถติดต่อได้
- ประกอบอาชีพอิสระที่มีรายได้เดือนละไม่เกิน 30,000 บาท
- ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 เช่น พ่อค้าแม่ค้า คนขับรถโดยสารแท็กซี่-สามล้อ มัคคุเทศก์ เป็นต้น

   

  • รายละเอียด “โครงการสินเชื่อพิเศษ” (สําหรับผู้มีรายได้ประจํา)

158557925418

ธนาคารออมสินสนับสนุนสินเชื่อวงเงินรวม 20,000 ล้านบาทเพื่อเสริมสภาพคล่องชั่วคราวในการดํารงชีวิต โดยสินเชื่อนี้ให้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับ "ผู้มีรายได้ประจํา" ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (COVID-19) วงเงินกู้ต่อรายสูงสุด 50,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 0.35% ต่อเดือน (Flat Rate) ให้ผ่อนชําระคืนนานถึง 3 ปี โดยการค้ำประกัน สามารถใช้บุคคลหรือหลักทรัพย์ค้ำประกันก็ได้ เปิดให้บริการจนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2563


คุณสมบัติผู้กู้

- มีสัญชาติไทย อายุ 20 ปีขึ้นไป
- มีถิ่นที่อยู่อาศัยแน่นอน
- สามารถติดต่อได้
- เป็นผู้มีรายได้ประจําแต่รายได้ลดลงหรือขาดรายได้เนื่องจากได้รับผลกระทบจาก COVID-19 และภัยอื่นๆ

ที่มา: เว็บไซต์ธนาคารออมสิน