'สมคิด' แจงรัฐแจกเงินคนตกงาน ให้เดือนละ 5,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน

'สมคิด' แจงรัฐแจกเงินคนตกงาน ให้เดือนละ 5,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน

รองนายกฯ "สมคิด" แจงรัฐแจกเงิน "คนตกงาน" ให้เดือนละ 5,000 บาท ตลอด 3 เดือน


นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ แถลงหลังนายกฯประกาศใช้พ.ร.ก.ฉุกเฉิน เพื่อคุมการแพร่ระบาดโควิด-19 กล่าวว่า รัฐบาลเตรียมมาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสานพันธุ์ใหม่ หรือ “โควิด-19” ในระยะที่2 โดย จะสนับสนุนเงิน คนละ 5 พันบาทต่อเดือน เป็นเวลา 3 เดือน ซึ่งผู้ที่จะได้รับเงินสนับสนุนดังกล่าว ต้องเป็นแรงงานลูกจ้าง ลูกจ้างชั่วคราว อาชีพอิสระที่ไม่อยู่ในระบบประกันสังคม จากการปิดพื้นที่เสี่ยงต่อการระบาดชั่วคราว ซึ่งคาดว่ามีจำนวน 3 ล้านคน

สำหรับผู้อยู่ในระบบประกันสังคมจะเพิ่มสิทธิกรณีว่างงาน 50% ของค่าจ้าง โดยกรณีแรกนายจ้างไม่ให้ทำงาน กรณีนี้จะรับเงินไม่เกิน 180 วัน กรณีที่สอง กรณีรัฐสั่งหยุด รับเงินไม่เกิน 90 วัน

อ่านข่าว : เปิดหลักเกณฑ์ 'เราไม่ทิ้งกัน' ลงทะเบียนชดเชยรายได้ 5,000 บาท อ่านที่นี่!

นอกจากนี้ รัฐบาล ยังจัดสรรสินเชื่อ 1 หมื่นบาทต่อราย วงเงินรวม 4 หมื่นล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 0.1% ต่อเดือน โดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน ขณะเดียวกันยังเตรียมสินเชื่อพิเศษอีก 5 หมื่นบาท สำหรับผู้ที่ยังไม่เพียงพอ โดยในส่วนนี้เตรียมวงเงินรวมไว้ 2 หมื่นล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 0.35% ต่อเดือน โดยไม่ต้องมีหลักประกัน

ทั้งนี้ สำนักงานธนานุเคราะห์ ยังรับจำนำโดยคิดดอกเบี้ยต่ำ วงเงินรวม 2 พันล้านบาท คิดดอกเบี้ยจากประชาชนในอัตราไม่เกิน 0.125% ต่อเดือน

158503588612