กรุงเทพฯ เกือบร้าง!

กรุงเทพฯ เกือบร้าง!

ภาพสถานการณ์กรุงเทพจากเดิมมีคนเดินกันแน่นตามจุดต่างๆ ใจกลางเมือง แต่วันนี้กลับมีคนบางตา ซึ่งเป็นผลจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า หรือโควิด-19

ช่วงสายๆของวันนี้จนถึงเที่ยงในเช้าวันหยุด จากที่ต้องมีคนเดินกันแน่นตามจุดต่างๆ ใจกลางเมือง แต่วันนี้ภาพคนแน่นตามรถไฟฟ้า ห้างสรรพสินค้า หรือแม้แต่ตลาดนัด กลับมีคนบางตา ซึ่งเป็นผลจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า หรือโควิด-19 ที่เมื่อต้นอาทิตย์มีการแพร่ระบาด มีผู้ติดเชื้อในประเทศไทยเพิ่มขึ้นหลักร้อยคน จนรัฐบาลต้องเพิ่มมาตราการป้องกัน

โดยมาตราการป้องกันของรัฐบาล 6 ด้าน ประกอบไปด้วย (1) ด้านสาธารณสุข (2) ด้านเวชภัณฑ์ป้องกัน (3) ด้านข้อมูลการชี้แจงและการรับเรื่องร้องเรียน (4) ด้านการต่างประเทศ (5) ด้านมาตรการป้องกัน (6) ด้านมาตรการให้ความช่วยเหลือเยียวยา 

ซึ่งสิ่งที่ทำให้ประชาชนที่สัญจรไปมาบางตาอย่างเห็นได้ชัด คงจะเป็นการปิดแหล่งที่ทำให้คนต้องอยู่รวมกลุ่มเป็นจำนวนมาก เช่น โรงภาพยนต์ สถานบันเทิงต่างๆ ฟิตเนส เป็นต้น 14 วัน เพื่อลดโอกาสที่จะมีการแพร่เชื้อ ซึ่งทำให้ช่วงนี้ประชาชนถ้าไม่จำเป็นจะไม่ออกจากบ้านและบริษัทส่วนใหญ่ก็มีนโยบายให้พนักงานทำงานที่บ้านเพื่อลดโอกาสเสี่ยงที่จะติดโรคโควิด-19 อีกทางหนึ่ง (เมื่อวันที่ 21 มี.ค.63)

158477328833

158477330183

158477331624

158477332843

158477334198

158477335627

158477337819

158477459043

158477460227

158477463849


ที่มาภาพ : ธนาชัย ประมาณพาณิชย์ (Tanachai Pramarnpanich)