'ทัพฟ้า' ออกมาตรการ 4 ด้าน สกัด 'โควิด-19'

'ทัพฟ้า' ออกมาตรการ 4 ด้าน สกัด 'โควิด-19'
20 มีนาคม 2563
5,596

กองทัพอากาศ ออกมาตรการ 4 ด้าน เพื่อป้องกันการระบาด "โควิด-19"

กองทัพอากาศออกมาตรการ 4 ด้านเพื่อป้องกันการระบาด "โควิด-19" โดยข้อปฏิบัติทั้งหมดให้ดำเนินการตามมาตรการจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่สภาวะปกติ

1. ด้านการศึกษา

- ให้งดการเรียนการสอนในชั้นเรียน และปรับให้เป็นเรียนทางไกล หรือทางออนไลน์
- โครงการที่ยังไม่ได้รับการอนุมัติให้ระงับ หรือชะลอ
- การศึกษาต่างประเทศให้ระงับหรือปรับเป็นศึกษาในประเทศให้เหมาะสม

2. ด้านการเดินทางไปต่างประเทศ

- ไม่อนุญาตให้เดินทางไปศึกษา ฝึกอบรม ประชุมสัมมนา และลาพักผ่อนประจำปืเพื่อเดินทางไปต่างประเทศ
- กรณีที่มีเหตุผลความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเดินทางไปต่างประเทศ ให้แจ้งต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณา และหากกลับมาแล้วให้ดำเนินการเฝ้าสังเกตอาการกักตัว 14 วัน

3. ด้านกิจกรรมต่าง ๆ

-การประชุม สัมมนา ให้จัดสถานที่ภายใน ทอ. งดการเดินทางไปต่างจังหวัดพร้อมสวมหน้ากากและปฏิบัติตามมาตรการที่ กอ.กำหนดอย่างเคร่งครัด
- งดการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา และอื่นๆ ที่มีการรวมกลุ่มกันเกินกว่า 50 คนขึ้นไป ทุกกรณี
-ให้ปิดบริการ สไมสรและสนามกีฬา หรือแหล่งสันทนาการต่างๆ

4. ด้าน อื่นๆ

- นักเรียนทหาร และทหารกองประจำการ ให้ยกเลิกการปล่อยกลับบ้านในวันหยุดเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ยกเว้นมีความจำเป็นเร่งด่วน ให้ขออนุมัติเป็นรายกรณี
-ให้จัดกำลังพลออกเป็น 2 ส่วน
ส่วนที่ 1 ทำงานณ กี่ตั้งปกติของหน่วย
ส่วนที่ 2 ทำงานที่บ้าน ยกเว้นหน่วยที่ต้องสนับสนงานค้นยุทธการ โดยให้หัวหน้าหน่วยกำหนดมาตรการกำกับดูแลการทำงานที่บ้าน

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง