ดีเดย์ 22 มี.ค.นี้ ยกระดับคุมต่างชาติเข้าประเทศ สกัดโควิด-19

ดีเดย์ 22 มี.ค.นี้ ยกระดับคุมต่างชาติเข้าประเทศ สกัดโควิด-19
20 มีนาคม 2563
21,174

กพท.ออกประกาศการบินทั่วโลก ย้ำต่างชาติเข้าไทยต้องมีใบรับรองแพทย์-ประกันภัยแสนเหรียญ ขณะที่คนไทยเดินทางเข้าไทยต้องมีหนังสือรับรองจากสถานทูต

นายจุฬา สุขมานพ ผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) กล่าวว่า ตนได้ลงนามเมื่อวันที่ 19 มี.ค. ในประกาศ กพท. เรื่องแนวปฏิบัติสำหรับผู้ดำเนินการเดินอากาศที่ทำการบินมายังประเทศไทย ซึ่งประการศดังกล่าวจะเริ่มบังคับใช้ตั้งแต่เวลา 00.00 น. วันที่ 22 มี.ค. 63 ตามเวลาประเทศไทยเป็นต้นไป

สำหรับประกาศจะครอบคลุมการบินที่มาจากทุกประเทศทั่วโลกไม่ว่ามาจากประเทศไหนที่จะบินเข้ามาในประเทศไทย หลักสาระสำคัญ คือ หากเป็นผู้โดยสารชาวต่างชาติ 1.จะต้องมีใบรับรองแพทย์ที่ระบุว่าไม่เป็นโรคโควิด-19 2.หากเดินทางเข้าประเทศไทยจะต้องซื้อประกันภัยในวงเงินประกัน 100,000 เหรียญฯ หรือประมาณ 3ล้านบาท/คน 3.ต้องมีการกรอกข้อมูลว่ามาเมืองไทยพักอยู่ที่ไหน ในส่วนที่เป็นคนไทยที่จะเข้ามาประเทศไทย จะต้องมีหนังสือรับรองจากสถานฑูต หรือ สถานกงศุล รับรองว่าเป็นคนไทย และเข้ามาประเทศไทย พักอาศัยเป็นระยะเวลาเท่าไหร่

นอกจากนี้ประกาศดังกล่าวจะไม่ได้กำหนดว่ามาจากประเทศใด แต่ครอบคลุมทุกประเทศทั่วโลก

สำหรับแนวปฏิบัติสำหรับผู้ดำเนินการเดินอากาศที่ทำการบินมายังประเทศไทย ที่จะมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2563 เวลา 00:00 น. ของประเทศไทย กำหนดให้ผู้โดยสารทุกชาติ ต้องมีใบรับรองต้องแสดงเอกสาร ดังนี้

1. ใบรับรองแพทย์ (Health Certifcate) ที่รับรองว่าผู้โดยสารมีการตรวจแล้วไม่พบเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งออกให้ก่อนการเดินทางไม่เกิน 72 ชั่วโมง

2. ประกันภัยที่คุ้มครองการรักษาพยาบาลในประเทศไทยอย่างน้อย 10,000 เหรียญสหรัฐและครอบคลุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
ในนกรณีที่ผู้โดยสารไม่สามารถแสดงเอกสารที่จำเป็นดังกล่าวได้สายการบินสามารถงดการออกบัตรขึ้นเครื่อง(Boarding Pass) และปฏิเสธการขึ้นเครื่อง 

ส่วนชาวไทยที่เดินทางกลับประเทศ ต้องแสดงเอกสาร ดังนี้

1. ใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันว่ามีสุขภาพหมาะสมต่อการเดินทางทางอากาศ(Fit to Fly Health Certificate)

2 หนังสือรับรองการเดินทางกลับประเทศไทยออกให้โดยสถานเอกอัครราชทูตไทย สถานกงสุลใหญ่หรือกระทรวงการต่งประเทศในกรณีที่ผู้โดยสารไม่สามารถแสดงเอกสารที่จำเป็นดังกล่าวได้ สายการบินสามารถงดการออกบัตรขึ้นเครื่อง (Boarding Pass)และปฏิเสธการขึ้นเครื่อง

นอกจากนี้เมื่อมีการออกบัตรโดยสารสายการบิน จะต้อง

1. จัดที่นั่งผู้โดยสารให้มีระยะห่างกันมากที่สุดเท่าที่ทำได้ตั้งแต่เมื่อออกบัตรโดยสาร
2.ให้ผู้โดยสารกรอกข้อมูลแสดงที่พักที่สามารถติดต่อได้ในประเทศไทย ตามฟอร์ม ต.8 หรือกรอกใน Application "AOT Airport of Thailand" ทั้งขณะอยู่บนเครื่องบิน สายการบิน ต้อง ดำเนินการ ดังนี้
1. แจ้งให้ผู้โดยสารทราบถึงวิธีป้องกันโรคติดต่อและสวมหน้กากอนามัยตลอดเที่ยวบิน
2. จำกัดการให้บริการในห้องโดยสาร
3. เจ้าหน้าที่ประจำอากาศยานทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัย
 ทั้งเมื่อมาถึงประเทศไทย ถ้าเป็นต่างชาติ 
 1. เอกสารที่ต้องแสดงต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ
1.1 แสดงเอกสารใบรับรองแพทย์/ประกันภัย
1.2 แบบฟอร์ม ต8 ที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วหรือกรอกผ่าน Application ของ AOT
2. ต้องได้รับการแยกกักกัน ควบคุมไว้สังกต หรือวิธีการอื่นใดเพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดต่อตามที่เจ้าพนักงานกำหนด
ส่วนถ้าเป็นคนไทย ต้อง
1. แสดงแบบฟอร์ม ต.8 ที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วหรือกรอกผ่าน Application ของ AOT
2.ต้องได้รับการแยกกัก กักกัน ควบคุมไว้สังเภต หรือวิธีการอื่นใดเพื่อ ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อตามที่เจ้าพนักงานกำหนด
ประกาศนี้มีผลตั้งแต่ 22 มีนาคม 2563 เวลา 00:00 น. เวลาประเทศไทย (เที่ยงคืนวันที่ 21)ยึดตามเวลา Check-in ที่สนามบินต้นทางสำหรับผู้โดยสารสัญชาติไทยที่ได้เดินทางมาจากจีน, ฮ่องกง, มาเก๊า, เกาหลีใต้, อิตาลี, อิหร่าน ก่อนเวลามีผลใช้บังคับ
ผู้โดยสารสัญชาติไทยที่ไม่ต้องแสดงเอกสารที่กำหนดข้างต้น

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง