'ฝ่ายค้าน' ระดมเสียงหวังเปิดสภา ถกโควิด-19

'ฝ่ายค้าน' ระดมเสียงหวังเปิดสภา ถกโควิด-19
16 มีนาคม 2563
2,183

"ฝ่ายค้าน" ระดมเสียงหวังเปิดสภาวิสามัญถกโควิด-19 วอน รัฐบาล-ส.ว.ร่วมลงชื่อ ยืนยันอภิปรายสร้างสรรค์

เมื่อวันที่ 16 มี.ค. 63 ที่พรรคเพื่อไทย น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ เลขาธิการพรรคเพื่อไทย เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 12 มี.ค.ที่ผ่านมา พรรคเพื่อไทยได้มีการประชุมวาระพิเศษเกี่ยวกับปัญหาการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ที่ประชาชนกำลังกังวล ซึ่งพรรคเพื่อไทยเห็นตรงกันว่า จะยื่นญัตติด่วนขอเปิดประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ เพื่อนำเอาวิกฤติต่างๆ ให้ ส.ส.ระดมสมอง หาวิธีการแก้ไข ร่วมกัน ขณะนี้พรรคเพื่อไทย ผู้นำฝ่ายค้าน ได้ดำเนินการเรื่องญัตติเรียบร้อย และจะล่ารายชื่อเพื่อขอเปิดประชุมสภาฯสมัยวิสามัญให้ได้ ในส่วนของพรรคฝ่ายค้านที่รวบรวมเสียง ไม่น่ามีปัญหา แต่ในเสียงที่ขาด นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน พรรคเพื่อไทย จะทำความเข้าใจกับ ส.ส.รัฐบาลและ ส.ว. เชื่อว่า เรื่องนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารราชการแผ่นดิน แก้วิกฤติรัฐบาล เชื่อมั่นว่าจะได้รับความร่วมมือจากทั้ง ส.ส. รัฐบาล และ ส.ว.

ด้าน นายสุทิน คลังแสง ประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน (วิปฝ่ายค้าน) กล่าวว่า ช่วงเย็นวันที่ 16 มี.ค. หัวหน้าพรรคร่วมฝ่ายค้านทุกพรรคจะร่วมพูดคุย เพื่อนำไปสู่ข้อสรุปให้มีการลงรายชื่อโดยเร็วที่สุด คาดว่าภายในสัปดาห์นี้จะจบแน่นอน พรรคฝ่ายค้านไม่ใช้เวทีนี้หลอกด่ารัฐบาล ขอให้รัฐบาลคิดว่า ปัญหาโควิด19 เราให้โอกาสรัฐบาลทำ แต่เชื่อว่ารัฐบาลไม่น่าจะรับมือได้ ดังนั้นเราต้องช่วยกัน โดยใช้กลไกลสภาฯ เพื่อขอเปิดประชุมสมัยวิสามัญ เดิมก็รออยากให้รัฐบาลเปิดประชุมเอง แต่เมื่อไม่มีปฏิกิริยาตอบรับ ฝ่ายค้านจำเป็นต้องทำ เมื่อเริ่มแล้ว ก็ขอความร่วมมือ ฝ่ายค้านเรามือไม่พอ ขอความร่วมมือ ส.ส.รัฐบาล และ ส.ว.ด้วย ทั้งนี้ หากรัฐบาลจะขอเปิดสมัยประชุมวิสามัญเอง เราก็ยินดี จะปรบมือให้ ขอให้สภาฯ ได้เปิด นำข้อเสนอ ระดมความเห็นไปแก้ไขได้ทันท่วงที

“เราจะไม่เอาเรื่องนี้ไปเล่นการเมือง ขอให้รัฐบาลมองแง่บวก ถ้าเปิดสภาฯ เป็นโอกาสรัฐบาลชี้แจง ขอความร่วมมือประชาชนได้ด้วย สุดท้ายหลายปัญหาประเดประดังเข้ามา จะมาลงที่การเมือง จากโควิด มีการปิดร้านอาหาร งดจัดงานสงกรานต์ ธุรกิจอย่างอื่นพังไปหมด ถ้าหยุดตรงนี้ ปัญหาเศรษฐกิจก็จะตามมา สุดท้ายก็ตามมาเรื่องการเมือง ไม่ต้องกลัวว่าเราจะด่า เราด่าอยู่แล้ว แต่วันนี้ประชาชนก็ด่า เมื่อรัฐบาลมีมือ มีคนมากกว่าเราอีก ไม่ควรกลัว” นายสุทิน ระบุ

นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน พรรคเพื่อไทย กล่าวว่า ลำดับขั้นตอนขอเปิดสมัยประชุมวิสามัญ ถ้ารัฐบาลขอเปิดเองก็ทำได้ โดยอาศัยรัฐธรรมนูญมาตรา165 ที่ระบุว่า ในกรณีที่มีปัญหาสำคัญเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินที่คณะรัฐมนตรีเห็นสมควรจะฟังความคิดเห็นของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา นายกรัฐมนตรีจะแจ้งไปยังประธานรัฐสภาขอให้มีการเปิดอภิปรายทั่วไปในที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาก็ได้ ในกรณีเช่นว่านี้ รัฐสภาจะลงมติในปัญหาที่อภิปรายมิได้ โดยอาศัยเสียง ส.ส. และ ส.ว. รวมกันตามรัฐธรรมนูญมาตรา 123 ตอนนี้เรามีสมาชิกรวมกันทั้งสองสภาฯ 739 คน จากทั้งหมด750คน ตามบทบัญญัติต้องได้เสียงหนึ่งในสามคือต้องได้เสียง 240 คนขึ้นไป ถ้าเราได้ความร่วมมือจาก ส.ว. และ ส.ส.รัฐบาล จะเปิดประชุมสภาฯได้ และเมื่อได้รายชื่อแล้ว ขั้นตอนต่อไปส่งให้ประธานสภาฯ นำความกราบบังคมทูล เพื่อมีพระบรมราชโองการเปิดประชุมรัฐสภา โดยจะประสาน ส.ส.พรรคร่วมรัฐบาล และ ส.ว. และจะนำเข้าประชุมวาระด่วนในการประชุมกรรมาธิการกิจการสภาฯ ในวันที่ 18 มี.ค.ด้วย

“ตอนนี้ปัญหาโควิด เป็นวิกฤติชาติ ต้องอาศัยกลไกลสภาฯ แก้ปัญหา ไม่อยากให้ใช้กลไกลอื่นนอกสภาฯแก้ปัญหา ปัญหาโควิด19 กระทบในวงกว้าง หลายคนวิตกกังวล สถานการณ์ในประเทศเข้าใกล้สู่ในระยะที่3 คือการติดภายใน จากคนไทยสู่คนไทย โดยไม่สามารถสืบเสาะว่าไม่ได้ติดมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยง และระยะ 3 คือ ติดได้อย่างรวดเร็ว กว้างไกล หาก กทม. เป็นเมืองเสี่ยง แหล่งแพร่เชื้อสำคัญจะอยู่ที่ กทม. และสงกรานต์คนจะกลับชนบทมากน้อยแค่ไหน คือการนำเชื้อเข้าสู่ชนบทอีก นอกจากนี้ปัญหาภัยแล้ง เศรษฐกิจตกต่ำ ข้อเรียกร้องจากนักศึกษา ก็ยังมีปัญหาอยู่เช่นกัน” นพ.ชลน่าน ระบุ

นพ.ชลน่าน กล่าวว่า ส่วนที่มีข่าวรัฐบาลจะใช้โอกาสนี้ โดยให้ทางสภาฯสั่งงดการประชุมสภาฯทุกรูปแบบ ทั้งกรรมาธิการสามัญ หรือวิสามัญ ก็อาจจะมีการสั่งงด ก็อยากฝากดูด้วยว่า การประชุมบนพื้นฐานป้องกัน จะแก้ไขปัญหาให้ประเทศได้ สำหรับข้อเสนอที่จะงดประชุมทุกคณะ ตนไม่เห็นด้วย เพราะมีกรรมาธิการที่มีความสำคัญ ยังต้องพิจารณาอยู่ เช่น การพิจารณาศึกษาวิธีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ แต่ถ้าหยุดหมด อาจมีผลกระทบ แต่ถ้าเปิดช่อง ภายใต้การดูแล มีการระมัดระวังน่าจะดีกว่า

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง