'ไทยสมายล์' ยกเลิกเที่ยวบินฮ่องกงชั่วคราว เริ่ม 13 มี.ค.–28 มี.ค.63

'ไทยสมายล์' ยกเลิกเที่ยวบินฮ่องกงชั่วคราว เริ่ม 13 มี.ค.–28 มี.ค.63
11 มีนาคม 2563
548

"ไทยสมายล์" ยกเลิกเที่ยวบินฮ่องกงชั่วคราว เริ่ม 13 มี.ค.–28 มี.ค.63

เมื่อวันที่ 11 มี.ค.63 นางชาริตา ลีลายุทธ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำกัด เปิดเผยว่า เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดโรคไวรัสโควิด-19 ยังคงมีความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง อีกทั้ง สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ได้ออกประกาศให้ทุกสายการบินของไทยปฏิบัติเกี่ยวกับการรับผู้โดยสารจากท้องที่นอกราชอาณาจักรที่เป็นเขตโรคติดต่ออันตราย กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข ส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจเดินทางของผู้โดยสารทั้งขาเข้าและออก สายการบินไทยสมายล์ พิจารณาแล้วว่าเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และเพื่อความปลอดภัยสูงสุดแก่ผู้โดยสารตลอดจนพนักงานที่เกี่ยวข้อง สายการบินไทยสมายล์จึงมีความจำเป็นต้องยกเลิกเที่ยวบินทั้งขาเข้าและออกจากเขตบริหารพิเศษฮ่องกงเป็นการชั่วคราวเที่ยวบิน รายละเอียดเส้นทางไป-กลับ ดังนี้

เส้นทางภูเก็ต-ฮ่องกง เที่ยวบินที่ WE608/WE609 (เที่ยวบินร่วม TG2608/2609) มีผลตั้งแต่วันที่ 13 - 28 มีนาคม 2563
เส้นทาง กรุงเทพฯ-ฮ่องกง เที่ยวบินที่ WE630/631 (เที่ยวบินร่วม TG2630/2631) มีผลตั้งแต่วันที่ 16-28 มีนาคม 2563 หรือจนกว่าจะมีการประกาศจากสายการบินไทยสมายล์อีกครั้ง

สำหรับ ผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบจากการยกเลิกเที่ยวบินในวันดังกล่าว สายการบินไทยสมายล์ได้อำนวยความสะดวกโดยการคืนเงินเต็มจำนวน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม หากผู้โดยสารยังคงมีความประสงค์ที่จะเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าว สายการบินฯ จะดำเนินการโอนย้ายท่านไปในเที่ยวบินของสายการบินไทย ผู้โดยสารที่มีความประสงค์เปลี่ยนแปลงการเดินทาง และ/หรือ เปลี่ยนแปลงเส้นทางบินสามารถทำได้ภายในอายุบัตรโดยสารหรือขยายเวลาการเดินทางได้ถึง 15 ธันวาคม 2563 ซึ่งจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียม โดยต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงก่อนวันเดินทางตามที่ระบุบนบัตรโดยสาร

ทั้งนี้ เป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด ผู้โดยสารสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าไทยสมายล์ (Smile Service Center) 13 แห่งทั่วประเทศในเวลาทำการ หรือ Call Center โทร 1181, 02-118-8888 ตลอด 24 ชั่วโมง

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง