กทม.งดจัดสงกรานต์กรุงเทพฯป้องกัน COVID-19

กทม.งดจัดสงกรานต์กรุงเทพฯป้องกัน COVID-19

กทม.งดจัดสงกรานต์กรุงเทพฯ เลี่ยงการแพร่ระบาด COVID-19

เมื่อวันที่ 9 มี.ค.63 ร.ต.อ.พงศกร ขวัญเมือง คณะโฆษกกรุงเทพมหานคร แถลงว่าเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โรคโควิด-19) กรุงเทพมหานคร จึงงดการจัดงานเทศกาลมหาสงกรานต์กรุงเทพมหานคร ประจำปี 2563 ทุกแห่ง ในส่วนที่กรุงเทพมหานครเป็นผู้รับผิดชอบ รวมทั้งงดพิธีอัญเชิญพระพุทธสิหิงค์จำลอง ออกจากพระที่นั่งพุทไธสวรรย์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร เพื่อแห่ไปตามเส้นทางต่างๆให้ประชาชนสรงน้ำ

นอกจากนี้ กรุงเทพมหานคร ขอความร่วมมือภาคเอกชนงดการจัดงานสงกรานต์ด้วยเช่นกัน โดยเฉพาะการเล่นสาดน้ำ เนื่องจากอาจมีผู้ป่วยหรือผู้มีเชื้อดังกล่าว ไปอยู่ในสถานที่ที่มีการเล่นสาดน้ำ ซึ่งมีประชาชนจำนวนมากมาอยู่ร่วมกันอย่างแออัด

"สำหรับภาคเอกชนที่ยังคงมีการจัดงานสงกรานต์ ขอให้ทบทวนให้รอบคอบ เนื่องจากหากมีการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 จะส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจเป็นวงกว้างอย่างคาดไม่ถึง และหากยังคงยืนยันที่จะจัดงานผู้จัดจะต้องเตรียมมาตรการป้องกันให้รัดกุม โดยเฉพาะการตรวจคัดกรองผู้เข้าไปร่วมงาน"