นัด 13 มี.ค. ฟังความเห็นแก้ รธน. จากตัวแทนแฟลซม็อบ คาดนศ. 100 คน

นัด 13 มี.ค. ฟังความเห็นแก้ รธน. จากตัวแทนแฟลซม็อบ คาดนศ. 100 คน
6 มีนาคม 2563
388

"ธณิกานต์" เผยเคาะ 13 มี.ค. ฟังความเห็นแก้ รธน. จากตัวแทนแฟลซม็อบ คาดนศ. 100 คน พร้อมจัดฟังความเห็น 7 กลุ่มเฉพาะด้าน 9-24 มี.ค.นี้

น.ส.ธณิกานต์ พรพงษาโรจน์ ส.ส.กทม. พรรคพลังประชารัฐ ฐานะโฆษกคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหา หลักเกณฑ์และแนวทางแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 แถลงถึงมติกมธ.ฯ ต่อการรับฟังความเห็นของประชาชนและกลุ่มต่างๆ ว่า กมธ.ฯจะเริ่มรับฟังความเห็นในรูปแบบของสนทนากลุ่ม จำนวน 8 กลุ่ม

ได้แก่ 1.กลุ่มผู้พิการ รับฟังความเห็น วันที่ 9 มีนาคม เวลา 13.00-16.00 น., 2.กลุ่มประชาสังคม รับฟังความเห็น10 มีนาคม เวลา 10.00 - 12.00 น., 3.กลุ่มสตรี รับฟังความเห็น 10 มีนาคม เวลา 13.00- 16.00 น., 4.กลุ่มแรงงาน รับฟังความเห็นวันที่ 11 มีนาคม เวลา 09.00-12.00 น. 5.กลุ่มคณะรณรงค์เพื่อรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน (ครช.) รวมถึงนักศึกษา วันที่ 13 มีนาคม เวลา 11.00 - 16.00 น., 6.กลุ่มผู้สูงอายุ รับฟังความเห็น วันที่ 18 มีนาคม เวลา 09.00- 12.00 น. 

7.กลุ่มพรรคการเมือง วันที่ 19 มีนาคม เวลา 13.30 - 16.00 น. และ 8.กลุ่มชาติพันธุ์ วันที่ 24 มีนาคม เวลา 13.00- 16.00น. สำหรับตัวแทนของ 7 กลุ่มยกเว้นกลุ่ม ครช. และนักศึกษานั้น ต้องลงคะทะเบียนล่วงหน้าผ่านช่องทางออนไลน์ของกมธ.ฯ ก่อนเข้าร่วม

ด้านนายชัยธวัช ตุลาธน กมธ. กล่าวว่า สำหรับการรับฟังความเห็นของกลุ่มนิสิต นักศึกษา วันที่ 13 มีนาคม นั้น จะประสานไปยังกลุ่มองค์การนิสิต นักศึกษาของสถาบันการศึกษาต่างๆ และกลุ่มนักศึกษาที่ทำกิจกรรมแฟลซม็อบด้วย เบื้องต้นเวทีดังกล่าวจะรองรับผู้เข้าร่วมประมาณ 100 คน.

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags: