ธุรกิจ

The Best CEO Award '5 ซีอีโอ' ที่มีผลงานโดดเด่น

The Best CEO Award รางวัลสำหรับ “ซีอีโอ” องค์กรชั้นนำของประเทศ เป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติให้กับซีอีโอที่มีผลงานโดดเด่นแต่ละสาขา

ฐานเศรษฐกิจ ร่วมกับสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ ในฐานะสถาบันการศึกษาทางด้านธุรกิจชั้นนำของประเทศ กำหนดเกณฑ์การคัดเลือก The Best CEO Award ขึ้นมา

“ซีอีโอ”ถือว่ามีบทบาทสำคัญกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ในวาระที่ “ฐานเศรษฐกิจ”ครบรอบ 40 ปี หนึ่งในกิจกรรมสำคัญที่จัดขึ้นมาเป็นครั้งแรก คือ การมอบรางวัลให้กับ “ซีอีโอ” องค์กรชั้นนำของประเทศ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติให้กับซีอีโอ ที่มีผลงานโดดเด่นแต่ละสาขา ภายใต้ชื่อรางวัล “The Best CEO Award” ประกอบด้วย B: Business  E: eCommerce  S: Service  T: Technology และรางวัลพิเศษ 1 รางวัล สำหรับนักธุรกิจรุ่นใหม่ Young Entrepreneur  

158319726568  

โดยการคัดเลือก “The Best CEO Award” ฐานเศรษฐกิจ ได้ร่วมมือกับสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ ในฐานะสถาบันการศึกษาทางด้านธุรกิจชั้นนำของประเทศ กำหนดเกณฑ์การคัดเลือก The Best CEO Award ขึ้นมา ประกอบด้วย ความเป็นผู้นำ วิสัยทัศน์ นวัตกรรม ความกล้าหาญ การทำธุรกิจแบบยั่งยืน ใช้แนวคิดแบบผู้ประกอบการ และมีความเห็นอกเห็นใจและมีวิจารณญาณ  

สำหรับผลการตัดสินรางวัล The Best CEO Award ประกอบด้วย 

B : Business  นางชฎาทิพ จูตระกูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด

 

ชฎาทิพ จูตระกูล


 


E : Ecommerce นายอนุรักษ์ สรรฤทัย เจ้าของบริษัท ฮาซันอาหารทะเลตากแห้ง จังหวัดสตูล หรือที่ชาวโซเชียลรู้จักในนาม “บังฮาซัน”

อนุรักษ์ สรรฤทัย

S : Service นายธรินทร์ ธนียวัน กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท แกร็บ (ประเทศไทย) จำกัด  

ธรินทร์ ธนียวัน

T : Technology ศ.ดร. สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (KMITL)  

สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์

Young Entrepreneur นายประทีป อัคคูนูร์ ผู้ร่วมก่อตั้งผลิตภัณฑ์แครกเกอร์ข้าวสีนิล Laiki

ประทีป อัคคูนูร์

 ...

158319719069

158319721239