4 เกณฑ์ เมื่อป่วย ต้องตรวจ 'ไวรัสโคโรน่า (โควิด-19)'

4 เกณฑ์ เมื่อป่วย ต้องตรวจ 'ไวรัสโคโรน่า (โควิด-19)'

สธ.เพิ่มเกณฑ์คัดกรอง โควิด-19 กลุ่มคนไทย ป่วยมีประวัติคนในครอบครัวไปประเทศเสี่ยง ต้องเข้ารับการตรวจไวรัสโคโรน่า2019 วอนคนไทยแจ้งความจริง อย่าปกปิด แนะคนไทยอย่าเห็นแก่โปรไฟไหม้ ขอเลี่ยงประเทศเสี่ยงโรค

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ในการแถลงข่าวสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิด-19 (COVID19) ผู้สื่อข่าวถามว่าจะมีการปรับเกณฑ์นิยามในการเฝ้าระวังผู้ป่วยในส่วนของคนไทยเพิ่มขึ้นหรือไม่ รองศาสตราจารย์ (พิเศษ) นายแพทย์ทวี โชติพิทยสุนนท์ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ กล่าวว่า จะมีการปรับเกณฑ์เพิ่มเติมโดยพยายามให้คนไข้ที่มีโอกาสป่วยเข้ามาในระบบมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งปัจจุบันเกณฑ์จะครอบคลุมผู้ที่มีอาการป่วยเป็นหวัด ไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก หอบเหนื่อย

158261674426
1.มีประวัติเดินทางกลับจากประเทศเสี่ยงโรคระบาด 2.ทำงานสัมพันธ์กับนักท่องเที่ยวต่างชาติ 3.มีอาการปอดอักเสบไม่ทราบสาเหตุ 4.ก็ยังมีการเพิ่มในส่วนของคนที่มีประวัติคนในครอบครัวเดินทางไปประเทศที่เสี่ยงด้วย อย่างไรก็ตาม ขอย้ำให้คนไทยที่เข้าเกณฑ์การเฝ้าระวังดังกล่าวเข้ารับการตรวจซึ่งจะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ในการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 และแจ้งประวัติกับเจ้าหน้าที่ตามความเป็นจริง อย่าปกปิด เพราะถ้าแจ้งความจริง เจ้าหน้าที่จะจัดการเรื่องต่างๆ ได้


“ขณะนี้โปรไฟไหม้แรงมาก ซึ่งย้ำว่าหากหลีกเลี่ยงได้ควรหลีกเลี่ยงการเดินทางไปในประเทศเสี่ยง หรือหากกลับมาแล้วควรพยายามแยกตัวเองอยู่ที่บ้าน อย่างกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) มีนโยบายใครที่ไปต่างประเทศกลับมาให้แยกตัวเองอยู่บ้าน 14 วัน แม้จะใกล้สอบก็ไม่อนุญาตและจัดสอบทีหลังให้นักเรียนนักศึกษา และคนไทยทุกคนเมื่อป่วยด้วยโรคทางเดินหายใจไม่ว่าจะมีอาการมากหรือน้อยจะต้องใส่หน้ากากอนามัยทุกคน และหากเข้าเกณฑ์ข้างต้น ขอให้มารับการตรวจไวรัสโคโรน่า 2019 ที่สถานพยาบาล โดยจะต้องใส่หน้ากากอนามัยเสมอ”รองศาสตราจารย์ (พิเศษ) นายแพทย์ทวีกล่าว