'อลงกรณ์' แนะคนรุ่นใหม่ศึกษาคดีอนาคตใหม่เป็นบทเรียน ดูอังกฤษเป็นตัวอย่าง

'อลงกรณ์' แนะคนรุ่นใหม่ศึกษาคดีอนาคตใหม่เป็นบทเรียน ดูอังกฤษเป็นตัวอย่าง
23 กุมภาพันธ์ 2563
3,819

“อลงกรณ์” แนะคนรุ่นใหม่ศึกษาคดีอนาคตใหม่เป็นบทเรียน ดูอังกฤษเป็นตัวอย่าง

นายอลงกรณ์ พลบุตร รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวให้ความเห็นกรณียุบพรรคอนาคตใหม่ วันนี้(23ก.พ.) ว่า รู้สึกเห็นใจพรรคอนาคตใหม่และสมาชิกพรรค โดยเฉพาะคณะกรรมการบริหารพรรคที่ต้องประสบสถานการณ์อันยากลำบากในครั้งนี้

นายอลงกรณ์ กล่าวต่อไปว่า ทุกฝ่ายโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่เป็นกำลังสำคัญของชาติควรศึกษากรณีนี้เป็นบทเรียนเพื่อไม่ให้เกิดประวัติศาสตร์ซ้ำรอยต่อไปภายหน้าจะได้เข้าใจหลักการสำคัญที่ว่า พรรคการเมืองคือสถาบันทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยที่ต้องเป็นอิสระไม่ถูกครอบงำโดยบุคคลใดหรือคณะใด ซึ่งเป็นหลักสากลของระบบพรรคการเมืองทั่วโลกที่ต้องการให้ประชาธิปไตยเป็นของประชาชนโดยประชาชนเพื่อประชาชนจึงมีหลักกฎหมายบัญญัติในรัฐธรรมนูญและกฎหมายพรรคการเมืองคุ้มครองป้องกันมิให้บุคคลหรือคณะบุคคลใดละเมิดหลักการนี้

ตัวอย่างเช่น การบัญญัติในพรบ.พรรคการเมืองทั้งในอดีต และปัจจุบัน จำกัดการบริจาคหรือสนับสนุนจำนวนเงินหรือทรัพย์สินใดๆ เพื่อมิให้ครอบงำ และใช้อิทธิพลทางการเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดต่อพรรคการเมือง เพื่อผลประโยชน์เฉพาะตัวหรือเฉพาะกลุ่ม

นอกจากในภาครัฐแล้ว ภาคเอกชนก็ถือปฏิบัติเช่นบริษัทมหาชนก็นำหลักการนี้ไปใช้เช่นกัน ในการจำกัดการถือหุ้นป้องกันการครอบงำกิจการ และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นเจ้าของกิจการด้วยในกรณีพรรคการเมืองก็คือสมาชิกพรรคทุกคนเป็นเจ้าของพรรคดังนั้นองค์กรใดสถาบันใดที่เป็นของมหาชนไม่ว่าภาครัฐ หรือเอกชนล้วนต้องถือปฏิบัติทั้งทางพฤตินัย และนิตินัยโดยเคร่งครัดมิฉะนั้นจะเข้าข่ายกระทำความผิด และถูกลงโทษตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย

ตัวอย่างเช่น กฎหมายประเทศอังกฤษต้นแบบประชาธิปไตย ระบุว่าเงินให้พรรคการเมืองกู้ยืม (นอกเหนือจากการพาณิชย์) ถือเป็นเงินบริจาค เพื่อป้องกันพรรคการเมืองถูกครอบงำโดยใครคนใดคนหนึ่งอย่างเบ็ดเสร็จ เมื่อเป็น "เงินบริจาค" ก็จะถูกควบคุมด้วยกฎหมายพรรคการเมืองว่าด้วยการบริจาค บุคคลหนึ่งหรือนิติบุคคลหนึ่งๆ ห้ามบริจาคเงินให้พรรคการเมืองเกินกว่าจำนวนเท่าไร ซึ่งถ้าบริจาคเกินจำนวนก็จะมีความผิดเพราะหากไม่กำหนดเช่นนี้ ต่อไปอาจมีนายทุนให้พรรคการเมืองกู้ยืม และพรรคการเมืองนั้นก็จะเป็นของนายทุนคนนั้นแบบเบ็ดเสร็จ มากกว่าที่จะเป็นสถาบันการเมืองของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตย กฎหมายไทยก็ใช้หลักเดียวกับของอังกฤษ

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง