ส.ส.ฝ่ายค้านเหลือ 224 รัฐบาล 263 เสียง

ส.ส.ฝ่ายค้านเหลือ 224 รัฐบาล 263 เสียง
21 กุมภาพันธ์ 2563
3,672

หลังศาล รธน. ตัดสินยุบอนาคตใหม่และตัดสิทธิ 16 กก.บห. ทำ 11 ส.ส.สิ้นสมาชิกภาพ จำนวน ส.ส.ทั้งสภาเหลือแค่ 487คน ทำหน้าที่ต่อ โดยไม่ต้องหาเพิ่มตาม รธน.มาตรา 83

เมื่อวันที่ 21 ก.พ. 63 ภายหลังศาลรัฐธรรมนูญมีมติยุบพรรคอนาคตใหม่ และเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งคณะกรรมการบริหาร (กก.บห.) พรรค เป็นเวลา 10 ปี นั้น มีรายงานว่า กรรมการบริหารพรรค ณ วันกระทำผิดคือวันที่ทำสัญญาเงินกู้คือ 2 ม.ค. และ 11 เม.ย. 62 มีทั้งสิ้น 16 คน

โดยในจำนวนนี้มีผู้เป็นส.ส.บัญชีรายชื่อ 11 คน ซึ่งก็จะมีผลทำให้สมาชิกภาพการเป็นส.ส.สิ้นสุดลง ส่งผลให้จำนวน ส.ส.ทั้งสภาผู้แทนราษฎรจากที่กฎหมายกำหนดให้มี 500 คน เหลือเพียง 487 ราย โดยตามรัฐธรรมนูญมาตรา 83 วรรคสอง ระบุว่า ในกรณีมีเหตุใดๆ ที่ทําให้ ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อมีจํานวนไม่ถึง 150 คน ให้ ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อประกอบด้วยสมาชิกเท่าที่มีอยู่ ดังนั้นจึงไม่ต้องมีการไปดำเนินการใดเพื่อให้มี ส.ส.ครบ 500 คน

ส่วน ส.ส.เขตและส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคคนอื่นๆ ที่ไม่ได้ถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งนั้น จะยังมีสถานภาพ ส.ส.อยู่สามารถอภิปรายไม่ไว้วางใจที่จะมีขึ้นได้ และมีเวลาหาพรรคใหม่สังกัดภายใน 60 วัน ตามมาตรา 101 กำหนดว่า สถานภาพ ส.ส. จะสิ้นสุดลงเมื่อ (10) ขาดจากการเป็นสมาชิกของพรรคการเมือง แต่ในกรณีที่ขาดจากการเป็นสมาชิกของพรรคการเมืองเพราะมีคําสั่งยุบพรรคการเมืองที่ ส.ส.ผู้นั้นเป็นสมาชิก และ ส.ส.ผู้นั้นไม่อาจเข้าเป็นสมาชิกของพรรคการเมืองอื่นได้ภายใน 60 วันนับแต่วันที่มีคําสั่งยุบพรรค ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าสิ้นสุดสมาชิกภาพนับแต่วันถัดจากวันที่ครบกําหนด 60 วันนั้น

ติดตามข่าวสารผ่าน facebook กรุงเทพธุรกิจ เพียง กดถูกใจ

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง