กลุ่ม 'จุฬางกูร' เก็บหุ้น NOK เพิ่ม

กลุ่ม 'จุฬางกูร' เก็บหุ้น NOK เพิ่ม
19 กุมภาพันธ์ 2563
528

ก.ล.ต.แจ้งพบ นายณัฐพล-นางหทัยรัตน์ จุฬางกูร รายงานการได้มาหุ้นของ บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ NOK เพิ่มเมื่อวันที่ 18 ก.พ.ที่ผ่านมา

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการได้มา หุ้นของ บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) (NOK) โดย นายณัฐพล จุฬางกูร ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา คิดเป็น 5.7928% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา คิดเป็น 26.0676% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

พร้อมรายงานการได้มาหุ้น NOK โดยนางหทัยรัตน์ จุฬางกูร ซึ่งเป็นการได้มาเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 5.8539% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 26.3828% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags: