ก.ล.ต.ชี้ช่องทางกรณีการดำเนินคดีแบบกลุ่ม

ก.ล.ต.ชี้ช่องทางกรณีการดำเนินคดีแบบกลุ่ม
14 กุมภาพันธ์ 2563
428

ก.ล.ต. พร้อมเสริมสร้างความรู้กรณีการดำเนินคดีแบบกลุ่ม (Class Action) โดยผู้เสียหายในตลาดทุนสามารถใช้สิทธิเรียกร้องทางศาลชดใช้ค่าเสียหายได้ รวมทั้งเปิดเผยตัวอย่างคดีในตลาดทุนในเว็บไซต์สำนักงานเพื่อสร้างการรับรู้ให้กับผู้ลงทุนอีกด้วย

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) แนะนำผู้ลงทุนที่ต้องการใช้สิทธิเรียกร้องให้ชดใช้ค่าเสียหายโดยการดำเนินคดีแบบกลุ่ม (Class Action)สามารถดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 1.รวมตัวกับผู้ลงทุนอื่นที่ได้รับความเสียหายภายใต้สถานการณ์เดียวกัน ,2.รวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการเรียกร้องค่าเสียหาย และ3.ติดต่อกับทนายความเพื่อเตรียมนำคดีขึ้นสู่ชั้นศาล หากเป็นกรณีที่ได้รับความเสียหายจากการผิดสัญญา ให้ปฏิบัติตามข้อตกลงก่อนฟ้องคดีที่ระบุไว้ในสัญญาเสียก่อน เช่น การมีหนังสือบอกกล่าวทวงถามให้ชำระหนี้

นอกจากนี้ เพื่อเพิ่มมาตรการให้ผู้เสียหายได้รับการชดใช้หรือการเยียวยาความเสียหาย โดยใช้การดำเนินคดีแบบกลุ่มเป็นเครื่องมือในการดำเนินคดี ก.ล.ต. จึงประสานงานกับสภาทนายความ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เพื่อเป็นแนวร่วมในการส่งเสริมให้มีการใช้การดำเนินคดีแบบกลุ่มในตลาดทุนให้มากขึ้น ซึ่งคาดว่าจะมีความคืบหน้าที่ชัดเจนภายในครึ่งแรกของปี 2563

ทั้งนี้ ก.ล.ต. ได้เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินคดีแบบกลุ่ม (Class Action) ในเว็บไซต์ ก.ล.ต. (https://www.sec.or.th/th/pages/lawandregulations/classaction.aspx) เพื่อสร้างการรับรู้ให้กับผู้ลงทุน โดยสรุปสาระสำคัญและประโยชน์ของการดำเนินคดีแบบกลุ่ม เช่น ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีแก่ผู้เสียหายโดยรวม

ก.ล.ต. ยังให้ตัวอย่างการกระทำความผิดหรือความรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่อาจร้องขอต่อศาลให้ดำเนินคดีแบบกลุ่มได้ เช่น กรณีมีผู้ที่กระทำความผิดฐานใช้ข้อมูลภายใน ฐานสร้างราคาหลักทรัพย์ และฐานกระทำทุจริตหรือบกพร่องในการปฏิบัติหน้าที่ กรณีที่บริษัทที่ออกหุ้นกู้ผิดนัดไม่ชำระหนี้

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง