257 เสียงโหวตผ่าน ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณปี'63 วาระ 2-3

257 เสียงโหวตผ่าน ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณปี'63 วาระ 2-3

257 เสียงโหวตผ่าน ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณปี'63 วาระ 2-3

เมื่อวันที่ 13 ก.พ.63 เวลา  16.20 น. ที่รัฐสภา เกียกกาย มีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรนัดพิเศษ เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วงเงิน 3.2 ล้านล้านบาท ในวาระ2 และ 3 ตามที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยให้สภาฯ ดำเนินการลงมติใหม่ โดยมี นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาฯ ทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุม  ทั้งนี้ภายหลังที่ ลงมติในวาระ 2 ผ่านทั้งหมดแล้วโดยกรรมาธิการไม่มีการขอแก้ไข จึงได้มีการลงมติวาระ3 โดยพิจารณาทั้งร่างพ.ร.บ.งบประมาณ63 โดยมีองค์ประชุมทั้งหมด 261 คน ลงมติเห็นด้วย  257 ไม่เห็นด้วย 1 งดออกเสียง 3

1581589010100

ทั้งนี้ ก่อนการปิดประชุม นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกและรมว.สาธารณสุข กล่าวว่า ในฐานะตัวแทนของรัฐบาลและพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม นายกเห็นความสำคัญของสมาชิกทุกท่าน ที่พร้อมใจกันให้ความเห็นร่วมกันพขิารณาผ่านร่างพ.ร.บ.งบ63 ซึ่งแม้มีปัญหาอยู่บ้างแต่ก็ เห็นชอบพ.ร.บ.ดังกล่าวเพื่อจะได้นำไปใช้ตามกฎหมายต่อไป รัฐบาล สัญญาว่าจะบริหารงบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อประเทศชาติ และจะใช้จ่ายงบด้วยความระมัดระวังตามหลักธรรมาภิบาลอย่างเคร่งครัด จะนำเงินทุกบาททุกสตางค์ไปใช้จ่ายในการพัฒนาประเทศ เศรษฐกิจจะดีขึ้นและเดินหน้าต่อไปได้ และจะดำเนินทุกวิถีทางใช้จ่ายเงินงบประมาณด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ซึ่งทุกท่านสามารถตรวจสอบได้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังจากสภาฯ พิจารณาแล้วเสร็จวาระสาม ต้องส่งไปยังวุฒิสภาเพื่อให้พิจารณาให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบ ทั้งนี้นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา ออกคำสั่งด่วนที่สุด นัดประชุมวุฒิสภา เป็นพิเศษ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ เวลา 14.00 น.  เพื่อพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบฯ 63.