ไทยอันดับ 4 ประเทศมีผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา

ไทยอันดับ 4 ประเทศมีผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา

สธ.รายงานสถานการณ์ผู้ป่วยโคโรนาในไทย พบมีผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและยืนยันติดเชื้อโดยรวม 25 ราย กลับบ้าน 9 ราย นอนโรงพยาบาล 16 ราย เบื้องต้นทุกคนอาการดีขึ้น พร้อมกลับบ้าน ระบุไทยสถานการณ์ดีขึ้น อยู่อันดับ 4 ประเทศมีผู้ป่วยไวรัสโคโรนาจากเดิมอันดับ

ไทยติดเชื้อรวม 25 ราย กลับบ้าน 9 ราย
วันนี้ (7 ก.พ.2563) ที่กระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงสถานการณ์ผู้ป่วยโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ในประเทศไทย พบว่า ขณะนี้มีผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและยืนยันติดเชื้อโดยรวม 25 ราย กลับบ้าน 9 ราย และนอนโรงพยาบาล 16 ราย เบื้องต้นทุกคนอาการดีขึ้น พร้อมกลับบ้านได้ ส่วนผู้ที่อยู่ในข่ายต้องสงสัยภาพรวมสะสม 615 ราย กลับบ้าน 225 ราย อยู่ในโรงพยาบาล 390 ราย ซึ่งสาเหตุที่มีจำนวนสะสมเพิ่มมากขึ้น เพราะมีการปรับนิยามผู้ที่อยู่ในข่ายเพิ่มมากขึ้นทำให้มีจำนวนผู้ที่อยู่ในข่ายต้องสงสัยเพิ่มขึ้น เน้นการทำงานเชิงรุกในเรื่องป้องกันและทำมากไว้ก่อน

ส่วนกรณีของคนไทยที่เดินทางกลับมาจากเมืองอู่ฮั่น ประเทศจีน 138 ราย นั้น ขณะนี้ได้มีการคัดกรองไว้ 2 กลุ่ม คือ กลุ่มเข้าข่ายที่ต้องไปตรวจสอบโรคจำนวน 4 รายที่โรงพยาบาลสมเด็จพระนามเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารบก เบื้องต้นทุกคนไม่มีอาการและจากการตรวจสอบเบื้องต้นผลแล็ปไม่ติดเชื้อ แต่ทั้งนี้ก็กำลังรอผลแล็ปอีกครั้งอย่างชัดเจน ซึ่งถ้าไม่ติดเชื้อก็จะเข้าสู่ช่วงกักกันและครบ 14 วัน ก็จะกลับบ้านไปสู่ครอบครัวได้ ส่วนผู้ที่ไม่มีอาการใดๆ 134 ราย นั้น มี 1 ราย ที่มีอาการป่วย ได้มีการแยกออกมาในห้องแยกโรคและห้องปฏิบัติติการ แต่ถ้าไม่ติดเชื้อ หรืออาการดีขึ้นก็ไปอยู่ห้องปกติ และถ้าครบ 14 วันจะสามารถกลับบ้านได้

ประเทศไทยอันดับ 4 มีผู้ป่วยไวรัสโคโรนา
“ขณะนี้ประเทศไทย เป็นประเทศอันดับ 4 ที่มีผู้ป่วยไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ จากตอนแรกที่เราอยู่ในอันดับ 2 ซึ่งประเทศไทยถือเป็นประเทศที่ทำให้เกิดจุดเปลี่ยนของการตรวจพบผู้ป่วยนอกประเทศจีน ซึ่งเราเป็นประเทศแรกที่มีการตรวจพบได้เร็ว ทำให้ประเทศอื่นๆ มีการตรวจเร็วขึ้น ขณะเดียวกันหากดูตัวเลขแล้ว ไทยก็เป็นประเทศที่มีผู้ป่วยได้รับการรักษาและกลับบ้านได้ ทั้งในส่วนของผู้ป่วยจีนและไทย อีกทั้งเราสามารถลดความกังวลของสังคมที่ออกไปใช้ สมรรถนะการป้องกัน การควบคุมภาพรวมของโรคได้อย่างดี โดยมีความร่วมมือจากกระทรวงต่างๆ สถานพยาบาล และความร่วมมือของพี่น้องประชาชน รวมถึงมีการคัดกรองทั้งทางอาการตั้งแต่สนามบิน ทางบก และทางน้ำ ดังนั้น มาตรการโดยรวมการแพร่ระบาดในประเทศไทยถือว่ามีการควบคุม ป้องกันได้อย่างดี” นายแพทย์สุวรรณชัย กล่าว

นายแพทย์สุวรรณชัย กล่าวต่อว่าสำหรับผู้ป่วยโรคไวรัสโคโรนา สามารถแบ่งผู้ป่วยได้ 2 ส่วน คือ ผู้ที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยและคัดกรองได้ ส่วนอีกกลุ่มคือ มีการแพร่ระบาดในประเทศไทย อย่างกรณีคนขับแท็กซี่ ดังนั้น คนที่สัมผัสผู้ป่วยทุกรายมีการค้นหาและนำมาตรวจ พบว่าทั้งการตรวจจากคลินิก และห้องปฏิบัติติการหลายรายไม่มีอาการ และผลการตรวจทางห้องปฏิบัติติการไม่พบเชื้อ โดยการตรวจจะเป็นไปตามมาตรฐานในการป้องกันโรค ส่วนกรณีของลูกเรือที่มีอาการป่วย เบื้องต้นได้มีการคัดกรอง และกักผู้ป่วย 14 วัน ซึ่งลูกเรือทั้งหมดไม่ติดเชื้อและกลับบ้านหมดแล้ว ส่วนกรณีแท็กซี่ที่มีอาการวัณโรคร่วมด้วย ตอนนี้อาการทรงตัว และหากว่าจะอาการดีขึ้นคนไทย 138 ราย จากอู่ฮั่น สุขภาพจิตดี ไม่เครียดไม่ซึมเศร้า

นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่าทางกรมสุขภาพจิต ได้มีการตรวจปัญหาทางจิต ภาวะความเครียดและโรคซึมเศร้าคนไทยที่เดินทางกลับมาจากเมืองอู่ฮั่น ประเทศจีน 138 ราย ซึ่งพบว่าทุกคนมีสุขภาพจิตที่ดี แม้แต่คนไทยที่มีป่วยเป็นโรคซึมเศร้าทั้ง 3 ราย ก็มีอาการปกติ ดังนั้น ขณะนี้ ผู้ที่เดินทางมาจากเมืองอู่ฮั่น ไม่พบว่ามีปัญหาทางจิต ภาวะความเครียดแต่อย่างไร ซึ่งกรมสุขภาพจิตจะมีการประเมินสุขภาพจิตทุกวัน และหลังจากนี้จะมีการติดตามผลไปอีก 6 เดือนร่วมด้วย ส่วนในกลุ่มประชาชนทั่วไปนั้น กรมสุขภาพจิตได้มีการสร้างความตระหนักรู้ แต่ไม่ตระหนก โดยมีการให้ข้อมูลข่าวสาร สร้างความมั่นใจ และการป้องกัน ดูแลตัวเอง