หน้ากากอนามัย ใส่แบบไหนให้ถูกวิธี

หน้ากากอนามัย ใส่แบบไหนให้ถูกวิธี

หน้ากากอนามัย อวัยวะที่ 33 ของคนกรุงเทพ ที่ไม่ว่าจะไปไหนมาไหนเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องพบพา เพราะในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า ทำให้คนหันมาใส่หน้ากากอนามัยมากขึ้น แล้วหน้ากากอนามัยใส่แบบไหนจึงจะถูกวิธี ?

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ที่มีจุดกำเนิดอยู่ในประเทศจีน นับว่าเป็นปัญหาที่ต้องระมัดระวัง เพราะพบว่าจำนวนผู้ป่วยจากการติดเชื้อไวรัสที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นในทุกๆ วัน ซึ่งในประเทศไทยพบผู้ป่วยติดเชื้อมากเป็นอันดับ 2 ของโลก ดังนั้นการใส่หน้ากากอนามัยถือเป็นสิ่งสำคัญในการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสและเป็นหนึ่งวิธีในการป้องกันตัวเองเบื้องต้น

แต่ที่พบเห็นใส่กันอยู่ในปัจจุบัน กลับยังมีคนที่ใส่หน้ากากอนามัยผิดวิธีอยู่ ทั้งนี้ถ้าสังเกตจะเห็นว่าหน้ากากอนามัยจะมีด้านหนึ่งที่เป็นสีเข้มและอีกด้านที่เป็นสีขาว และมีทั้งคนที่ใส่ด้านที่เป็นสีเข้มออกบางคนกับใส่ด้านที่เป็นสีขาวออกมาข้างนอก แต่ทราบไหมว่า ทั้งสองด้านนั้นมันต่างกันอย่างไร 

อันดับแรก เพราะเราต้องมาทำความรู้จักเจ้าหน้ากากอนามัยนี้เสียก่อน โดยในตัวหน้ากากอนามัยที่เราใส่กันอยู่ทั่วไปนั้น ที่จริงแล้วภายในแบ่งออกเป็นสามชั้น 

ชั้นแรก ชั้นในสุด จะมีสีขาวอยู่ด้านใน ผิวนุ่ม ใช้สัมผัสกับผิวของเรา ชั้นที่สอง ชั้นกลาง เป็นชั้นที่ใช้ในการกรองเชื้อโรค และชั้นสุดท้าย ชั้นนอกที่เป็นสีเข้ม ซึ่งชั้นนี้จะต้องอยู่ด้านนอก เพื่อป้องกันน้ำและสิ่งสกปรกไม่ให้เข้ามาสู่ร่างกาย

เมื่อหน้ากาอนามัยมีทั้งสองด้านที่ต่างกัน หลายคงเกิดความสงสัยว่า จริงๆ แล้วหน้ากากอนามัยใส่แบบไหนถึงจะถูกวิธี

ทั้งนี้ กระทรวงสาธาณสุข ได้มีการแนะนำการใส่หน้ากากอนามัยให้ถูกวิธี ว่า หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ จะใส่ด้านหนึ่งที่เป็นสีเข้มออกข้างนอก เพราะจะมีการกันน้ำและการแพร่ของเชื้อไวรัสที่จะมาจากสารคัดหลั่งต่างๆ ทั้งละอองน้ำลาย น้ำมูก การจามหรือไอ

158018957063

โดยวิธีการใช้หน้ากากอนามัยที่ถูกต้อง มีดังนี้

  1. ล้างมือให้สะอาด
  2. จับที่บริเวณสายคล้องหูของหน้ากากอนามัยทั้งสองข้าง (หากเป็นหน้ากากอนามัยชนิดเยื่อกระดาษ ให้สังเกตด้านที่มีสีเขียว หรือด้านที่มีลวด ให้หันด้านนั้นออกด้านนอก เมื่อต้องการป้องกันไม่ให้เชื้อจากผู้อื่นเข้าสู่ตัว หรือหันเข้าหาตัวหากเป็นผู้ป่วยและไม่ต้องการให้ตนเองแพร่เชื้อไปสู่ผู้อื่น)
  3. ก่อนใส่ต้องให้ลวดอยู่ด้านบนตรงบริเวณจมูก จากนั้นนำสายคล้องเข้ากับหู
  4. กดขอบลวดให้แนบกับราวดั้งจมูกเรื่อยมาจนถึงใต้ขอบตา ไม่ให้มีช่องว่างระหว่างหน้ากากกับใบหน้า
  5. สวมหน้ากากให้คลุมทั้งจมูกและปาก โดยดึงลงมาให้อยู่บริเวณใต้คาง
  6. ระหว่างการสนทนากับผู้อื่นไม่ต้องถอดหน้ากากอนามัย การรับประทานอาหารหรือน้ำ ให้จับบริเวณด้านบนของหน้ากากอนามัย ดึงลงมาไว้ใต้คาง ก่อนดึงกลับขึ้นไปใหม่
  7. ต้องเปลี่ยนหน้ากาก เมื่อเปรอะเปื้อน หรือเปียกชื้น ในแต่ละวัน อาจใช้หน้ากากอนามัย 2-3 ชิ้น
  8. การถอดหน้ากากอนามัยหลังใช้งาน ต้องจับบริเวณสายคล้องหูแล้วปลดออก
  9. หน้ากากอนามัยแบบเยื่อกระดาษใช้แล้วต้องทิ้ง และถ้าเป็นแบบผ้า สามารถซักแล้วนำกลับมาใช้ใหม่ได้
  10. การทิ้งหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้ว ควรใส่ถุงพลาสติกก่อนทิ้งลงถังขยะที่มีฝาปิด เพราะถือเป็นขยะติดเชื้อที่ต้องกำจัดอย่างมิดชิด จากนั้นล้างมือให้สะอาด

การใส่หน้ากากหน้าอนามันไม่จำเป็นแค่ว่าจะใส่ในช่วงที่เกิดไวรัสระบาดเช่นนี้ แต่ถ้าเริ่มรู้สึกป่วยก็ควรจะสวมหน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันเอาไว้ทั้งตัวเองและคนอื่นก็คงจะดีกว่าใช่ไหมล่ะ 

ที่มา : กระทรวงสาธารณสุข