'ห้าง-ศูนย์การค้า' เข้มมาตรการป้องกัน'โคโรน่า'

'ห้าง-ศูนย์การค้า' เข้มมาตรการป้องกัน'โคโรน่า'
27 มกราคม 2563 | โดย สรัญญา จันทร์สว่าง 
8,366

การแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากไวรัสโคโรน่า บรรดาห้างร้านค้าปลีก ศูนย์การค้า ซึ่งนับเป็นพื้นที่สาธารณะขนาดใหญ่ที่มีผู้คนหมุนเวียนเข้าออกแต่ละวันเป็นจำนวนมากต่างประกาศมาตรการเร่งด่วนในการป้องปรามเชื้อไวรัสโคโรน่า เพื่อสร้างความมั่นใจลูกค้า

การแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ บรรดาห้างร้านค้าปลีก ศูนย์การค้า ซึ่งนับเป็นพื้นที่สาธารณะขนาดใหญ่ที่มีผู้คนหมุนเวียนเข้าออกแต่ละวันเป็นจำนวนมากต่างประกาศมาตรการเร่งด่วนในการป้องปรามเชื้อไวรัสโคโรน่า เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า คู่ค้า และนักท่องเที่ยว ที่มาใช้บริการ 

อนุพงษ์ เครืองาม รองประธานฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ห้างค้าปลีกในกลุ่มบีเจซี กล่าวว่า เพื่อสร้างความมั่นใจให้ลูกค้าและพนักงานในสาขาที่มีลูกค้าชาวจีนมาใช้บริการเป็นจำนวนมาก ได้เตรียมมาตรการป้องกันจากเชื้อไวรัสโคโรน่า โดยมอบหมายให้สาขาให้ความร่วมมือและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดสำหรับมาตรการดังกล่าว ประกอบด้วย แจกผ้าปิดปากอนามัยให้พนักงานและ PC ทุกคนที่ทำงานในสาขาและให้ทุกคนใส่ตลอดเวลา จัดให้มีสบู่เหลวล้างมือแบบกด ติดตั้งหรือวางอยู่ในห้องน้ำทั้งลูกค้า พนักงาน และให้แม่บ้านดูแลรับผิดชอบเติมให้เพียงพอ ให้แม่บ้านทำความสะอาดตระกร้าแดงด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อวันละ 1 ครั้ง ให้จัดทำและตั้งป้าย “ตระกร้าทุกใบทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ”

158010510518

นอกจากนี้ ให้แม่บ้านทำความสะอาดรถเข็นด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อวันละ 1 ครั้งให้จัดทำและตั้งป้าย “รถเข็นทุกคันทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ” ให้พนักงานแคชเชียร์หมั่นทำความสะอาดเคาน์เตอร์ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ ให้พนักงานแม่บ้านทำความสะอาดโต๊ะ-เก้าอี้ฟู้ดคอร์ท ที่จับราวบันได ผนังลิฟต์ และพื้นที่ส่วนกลางที่มีลูกค้าใช้บริการด้วยน้ำยาฆ่าเชื้ออย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง 

มาตรการทั้งหมดนี้ให้หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการแต่ละสาขาร่วมทำการประชุมเพื่อแจ้งกับทางร้านค้าในพลาซ่า ให้ปฏิบัติตาม และมอบหมายให้ผู้จัดการสาขา เรียกประชุมฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนการทำงานและบุคคลที่รับผิดชอบของแต่ละงานตามมาตรการดังกล่าวพร้อมปฏิบัติทันที

ทางด้าน สลิลลา สีหพันธุ์ ประธานกรรมการฝ่ายกิจการบรรษัท เทสโก้ โลตัส กล่าวว่า จากสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 และไวรัสโคโรน่า เทสโก้ โลตัส ได้เร่งนำหน้ากากมาเพื่อจำหน่ายในปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้าในราคาประหยัด นอกจากนั้นยังมีเจลล้างมือฆ่าเชื้อตามจุดต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวก สำหรับในส่วนของพนักงาน จะมีการแจกหน้ากากให้พนักงานทุกคนเพื่อสวมใส่

**เซ็นทรัลดูแลเข้มทุกสาขาทั่วประเทศ

ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนาผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาดบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอ็น กล่าวว่า ศูนย์การค้าเซ็นทรัลทั่วประเทศ ได้แก่ เซ็นทรัลเวิลด์ เซ็นทรัลพลาซา เซ็นทรัลเฟสติวัล เซ็นทรัล ภูเก็ต และเซ็นทรัลวิลเลจ ดำเนินมาตรการดูแลและช่วยป้องกันโรคอย่างเข้มงวด ละเอียดถี่ถ้วนในจุดที่สัมผัสบ่อย โดยจัดให้มีจุดบริการเจลล้างมือทั่วศูนย์การค้า โดยเฉพาะบริเวณทางเข้า-ออกหลัก และจุดที่มีคนหนาแน่น  ทำความสะอาดพื้นที่ทั่วศูนย์ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อทุกครึ่งชั่วโมง พ่นสเปรย์ฆ่าเชื้อในลิฟท์ทุกครึ่งชั่วโมง ตรวจตราสบู่และกระดาษสำหรับล้างมือในทุกห้องน้ำให้มีเพียงพอ ติดตั้งป้ายข้อความประชาสัมพันธ์ภายในศูนย์ หน้าร้านค้าต่างๆ เพื่อแนะนำการปฎิบัติตนเมื่อพบว่ามีไข้ไม่สบาย และเตรียมพร้อมในการส่งลูกค้าไปโรงพยาบาลหากพบผู้มีอาการเสี่ยงต่อโรคดังกล่าว 

"ศูนย์การค้าเครือเซ็นทรัลจะดำเนินการป้องกันอย่างเต็มที่รองรับกลุ่มลูกค้าที่มาใช้บริการ อย่างไรก็ดี ปริมาณนักท่องเที่ยวจีนที่จะเดินทางมาประเทศไทยน่าจะมีแนวโน้มลดลงจากมาตรการปิดเมืองของทางการจีน"

158010546043

**ตั้งทีมเฉพาะกิจเกาะติดโคโรน่า

บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด ผู้บริหารและเจ้าของศูนย์การค้าสยามพารากอน สยามดิสคัฟเวอรี่ สยามเซ็นเตอร์ และพันธมิตรร่วมทุน “ไอคอนสยาม” อภิมหาโครงการเมืองริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ระบุว่า บริษัทได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการดูแลรับผิดชอบติดตามการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าโดยเฉพาะ เพื่อเฝ้าระวังและติดตามข่าวสารการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าอย่างใกล้ชิด พร้อมวางมาตรการดูแลด้วยการจัดจุดบริการฉุกเฉินในการนำส่งโรงพยาบาล เมื่อตรวจพบหรือมีการร้องขอ เพิ่มการดูแลระบบเครื่องปรับอากาศเป็นกรณีพิเศษ เช่น เพิ่มระบบฆ่าเชื้อโรค การอบโอโซน จัดเจ้าหน้าที่และเพิ่มความถี่เช็คทำความสะอาดจุดสัมผัสสาธารณะ อาทิ ปุ่มกดลิฟท์ ที่จับบันไดเลื่อน ที่จับประตูห้องน้ำ ที่จับประตูอาคาร ฯลฯ จัดให้มีจุดบริการเจลล้างมือทั่วศูนย์โดยเฉพาะจุดที่มีลูกค้าปริมาณมาก 

พร้อมสร้างการตระหนักรู้และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาแก่พนักงาน  ติดตามข้อมูลข่าวสารประกาศจากกระทรวงสาธารณสุข เพื่อเตรียมความพร้อมเพิ่มระดับการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าภายในศูนย์ทุกแห่งต่อไป

**สร้างความมั่นใจลูกค้า คู่ค้า นักท่องเที่ยว

กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ มีความห่วงใยสถานการณ์ดังกล่าว โดยได้ดำเนินการเพื่อตอบรับนโยบายของทางภาครัฐในการคุมเข้มการแพร่ระบาด รวมถึงการสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า คู่ค้า นักท่องเที่ยว จึงได้กำหนดมาตรการป้องปราม โดยคำนึงถึงการให้บริการและความปลอดภัยสูงสุด ประกอบด้วย  "มาตรการจัดเตรียมพื้นที่ให้บริการและฆ่าเชื้อโรคพื้นที่ให้บริการทุกจุด" ทั้งในคอมเพล็กซ์และพื้นที่บริการในท่าอากาศยาน ทุกสาขา รวมถึงโรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพ และตึก คิง เพาเวอร์ มหานคร โดยมีการฉีดและอบโอโซนฆ่าเชื้อโคโรนา และ H1N1 ทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 25 ม.ค.ที่ผ่านมา และดำเนินการต่อเนื่องด้วยการทำซ้ำทุก 2 สัปดาห์ ตลอดจนเพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดห้องน้ำด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ รวมถึงจุดที่มีลูกต้าใช้บริการจำนวนมาก

มาตรการป้องกันและเฝ้าระวังสุขอนามัยของลูกค้าและพนักงาน” โดยพนักงานปฏิบัติงานหน้าร้านให้สวมหน้ากากอนามัย N95 พร้อมเพิ่มจุดให้บริการเจลล้างมือสำหรับลูกค้า พร้อมการเช็ดทำความสะอาดซ้ำด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อในจุดสัมผัสสาธารณะ

158010564462

ประชาสัมพันธ์วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา แก่พนักงานรับทราบ รวมถึงการให้ลูกค้าร่วมกันตระหนักรู้

ทั้งนี้ ได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ดูแลสุขอนามัยอย่างเคร่งครัด รวมถึงติดตามข่าวสารจากกระทรวงสาธารณสุขอย่างใกล้ชิด เพื่อเตรียมความพร้อมยกระดับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาต่อไป

**มาตรการเฝ้าระวังและป้องกัน

สำหรับ กลุ่มบริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป ได้แก่ เดอะมอลล์ ทุกสาขา, ดิ เอ็มโพเรี่ยม, ดิ เอ็มควอเทียร์, พารากอน และ บลูพอร์ต หัวหิน ได้ติดตามข่าวสารการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาอย่างใกล้ชิด และมีมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสดังกล่าว เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการ โดย ติดตั้งเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ บริเวณประตูทางเข้า-ออก, หน้าลิฟท์ และจุดประชาสัมพันธ์  ทำความสะอาดจุดสัมผัสร่วม เช่น ปุ่มกดภายในลิฟท์, ราวบันไดเลื่อน, ก๊อกน้ำ, ลูกบิด และกลอนประตู ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ ทุกครึ่งชั่วโมง  ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อภายในลิฟท์ ทุกครึ่งชั่วโมง เช็ดทำความสะอาด รถเข็นซูเปอร์มาร์เก็ตทุกคันก่อนนำไปให้บริการลูกค้า รวมทั้งโต๊ะ-เก้าอี้ บริเวณฟู้ด ฮอลล์ และจุดอื่นๆ ให้มีความถี่มากขึ้น เฉลี่ยชั่วโมงละ 1 ครั้ง 

ทำความสะอาดพื้น และพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ภายในห้องน้ำ ทุกครึ่งชั่วโมง ทำความสะอาดพื้นทั่วศูนย์การค้า และห้างสรรพสินค้า ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ การฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อใน ออฟฟิศสำนักงาน และสต็อกสินค้า จัดเตรียมรถรับ-ส่ง กรณีพบผู้เสี่ยงต่อการติดโรค รวมทั้งประชาสัมพันธ์วิธีการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา แก่พนักงาน รวมถึงลูกค้าที่มาใช้บริการ เพื่อให้เกิดการตระหนักรู้

158010572930

**แนะทัวริสต์ดูแลสุขภาพระหว่างท่องเที่ยว

บริษัท ภูเก็ตสแควร์ จำกัด ผู้บริหาร ศูนย์การค้าจังซีลอน ป่าตอง ภูเก็ต” ซึ่งอยู่ในแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของประเทศไทย ได้กำหนดมาตการเฝ้าระวังเหตุการณ์ รวมทั้งดูแลและป้องกันโรคดังกล่าว เพื่อความปลอดภัยของลูกค้าผู้ใช้บริการ และพนักงานร้านค้าในศูนย์ โดยจัดให้มีจุดบริการแอลกอฮอล์เจลล้างมือในจุดให้บริการ และจุดสำคัญต่างๆ ที่มีนักท่องเที่ยวจำนวนมากทั่วศูนย์ ให้บริการหน้ากากอนามัยฟรี แก่ลูกค้าที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ เพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดพื้นที่ที่เป็นจุดสัมผัส เช่น ลิฟท์, บันไดเลื่อน, ห้องน้ำ ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค  จัดเตรียมสบู่ และกระดาษในห้องน้ำให้เพียงพอ ให้ความรู้แก่พนักงานร้านค้า และพนักงานศูนย์การค้าในการเฝ้าระวัง และสังเกตุอาการนักท่องเที่ยว หากพบอาการไข้สูงผิดปกติ ให้แจ้งต่อศูนย์โดยเร็ว

ให้ความรู้และคำแนะนำแก่พนักงานทุกคนในการดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงเพื่อป้องกันไข้ไวรัสโคโรนา การให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยวในการดูแลสุขภาพ ในระหว่างการท่องเที่ยว ทั้งสื่อออนไลน์และสื่อภายในศูนย์ เตรียมหน่วยพยาบาลตลอดเวลาให้บริการ และเตรียมความพร้อมในการส่งลูกค้าที่มีอาการไข้ขึ้นสูงผิดปกติหรือเข้าข่ายให้สงสัยว่าอาจจะมีอาการเกี่ยวกับโรคดังกล่าว ไปยังโรงพยาบาลใกล้เคียง พร้อมแจ้งหน่วยงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตทันที

จังซีลอน ป่าตอง ภูเก็ต จะดำเนินการป้องกันเชื้อไวรัสดังกล่าวอย่างเต็มที่ และติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เพื่อความปลอดภัยของลูกค้าที่เชื่อมั่นและวางใจใช้บริการ

 

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง