ท่าอากาศยานภูเก็ต เพิ่มมาตรการเฝ้าระวังโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรน่า

ท่าอากาศยานภูเก็ต เพิ่มมาตรการเฝ้าระวังโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรน่า
26 มกราคม 2563
1,520

ท่าอากาศยานภูเก็ต เพิ่มมาตรการเฝ้าระวังโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรน่า

จากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า เมืองอู่ฮั่น สาธารณรัฐประชาชนจีน ท่าอากาศยานภูเก็ต (ทภก.) ได้มีการดำเนินงานแบบบูรณาการร่วมกับด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ทภก. โดยให้อากาศยานที่เดินทางมาจากเมืองอู่ฮั่น เข้าจอดยังหลุมจอดที่กำหนดไว้เท่านั้น และมีการตั้งจุดคัดกรอง เพื่อให้ผู้โดยสารทุกคนผ่านกระบวนการคัดกรอง จุดคัดกรอง ซึ่งมีการติดตั้งเครื่อง Thermo Scan และเมื่อพบว่าอุณหภูมิร่างกายสูงกว่า 38 องศาเซลเซียส จะมีเจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบซ้ำอีกครั้งควบคู่กับการซักประวัติอาการป่วยว่ามีความผิดปกติในระบบทางเดินหายใจร่วมด้วยหรือไม่ ตลอดจนการยกเลิกเที่ยวบินที่บินตรงในเส้นทางภูเก็ตอู่ฮั่น

จำนวน 2 สายการบิน ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม 2563 เพื่อสกัดกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค โดยเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2563 ทภก.ได้ร่วมแถลงข่าวการกำหนดแนวทางการรับมือเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สายพันธุ์ใหม่ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ห้องประชุม 1 ทภก. โดยแนวทางการดำเนินการควบคุมป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ได้อนุมัติงบฉุกเฉินเพื่อจัดซื้อเครื่องเทอร์โมอินฟราเรด จำนวน 36 เครื่อง เพิ่มภายใน ทภก.เพื่อดำเนินการตรวจวัดอุณหภูมิของนักท่องเที่ยวทุกรายที่เดินทางเข้า-ออกจังหวัดภูเก็ต ผ่านทาง ทภก. ในส่วนของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตจะดำเนินการจัดส่งเจ้าหน้าที่มาประจำ ทภก.วันละ 18 คน ปฏิบัติหน้าที่ใน 3 ช่วงเวลา เพื่อทำหน้าที่ตรวจวัดอุณหภูมิคัดกรองโรคเบื้องต้นให้แก่นักท่องเที่ยวทุกรายที่เดินทางผ่านเข้ามาในพื้นที่ ทภก. เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาด

158004311579

ล่าสุด เมื่อวันที่ 26 ม.ค.63 ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ทภก. เพิ่มมาตรการคัดกรองผู้โดยสารทั้งขาเข้าและขาออก อาคารผู้โดยสาร ทภก. โดยมาตรการขาเข้า ให้สายการบินที่มีเที่ยวบินตรงจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ดำเนินการ ดังนี้

158004311521

1. เที่ยวบินจาก มณฑลหูเป่ย และเมืองกวางโจว ส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้

1.1. แบบ .1 รายการเกี่ยวกับพาหนะที่เข้าในราชอาณาจักร

1.2. แบบ .6 รายชื่อคนโดยสาร หรือใบรายการเกี่ยวกับยานพาหนะ รายชื่อผู้เดินทาง

1.3. แบบ .7 รายงานเรื่องสุขภาพของผู้เดินทางโดยพาหนะทางอากาศ

2. เที่ยวบินอื่นๆ ให้แจ้งจำนวนผู้โดยสาร หลุมจอด และเวลาที่เครื่องบินจะมาถึง จุดปฏิบัติการคัดกรองโรค ก่อนเวลาเครื่องบินจะมาถึง

3. ดำเนินการตามขั้นตอนดำเนินงานเฝ้าระวัง และอำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่คัดกรองโรค จัดให้ผู้โดยสารเดินแถวเดียวเพื่อตรวจวัดอุณหภูมิ จนกว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จ

4. แจ้งประกาศคำประกาศบนเครื่องบินให้ผู้โดยสารทราบ

5. ให้กวดขันพนักงานทำความสะอาดจุดเสี่ยงต่อการสัมผัสเชื้อโรคบนเครื่องบิน และทำความสะอาดแบบ Deep Clean

มาตรการ ขาออก

1. เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ดำเนินการตรวจวัดอุณหภูมิผู้เดินทางทุกคน ก่อนเข้าตรวจหนังสือเดินทาง หากพบผู้เข้าเกณฑ์ต้องสอบสวนโรค จะติดต่อเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์เพื่อติดต่อสายการบินที่เกี่ยวข้อง

2. เจ้าหน้าที่สายการบินที่เกี่ยวข้องดำเนินการยกเลิกการเดินทางของผู้โดยสารตามข้อ 1

3. เจ้าหน้าที่สายการบินอำนวยความสะดวกเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเพื่อปฏิบัติการส่งต่อไปรับการรักษายังโรงพยาบาลที่กำหนดให้

4. แจ้งมาตรการขาออก EXIT SCREENING แก่สำนักงานใหญ่ทุกสายการบินทราบ การร้องขอให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการที่ข้างเครื่องควรพิจารณาผู้เดินทางที่เข้าเกณฑ์ต้องสอบสวนโรค และหากจำเป็นต้องดำเนินการให้แจ้งตามลำดับดังนี้

4.1. คลีนิกแพทย์ท่าอากาศยานภูเก็ต หมายเลข 0-7635-1031

4.2. หัวหน้าเวรด่านควบคุมโรค หมายเลข 0-7635-1128 หรือ โทร. 066-1406860

4.3. นายแพทย์เชี่ยวชาญ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต โทร. 081-8891339

4.4. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต โทร.093-4952646

158004311685

ท่าอากาศยานภูเก็ต เริ่มดำเนินกระบวนการคัดกรองทุกเที่ยวบินที่มาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน และทุกเที่ยวบินที่ออกจาก ทภก. โดยมีการจัดเจ้าหน้าที่ท่าอากาศยานคอยอำนวยความสะดวกในการเป็นล่ามแปลภาษา จุดคัดกรอง และยังคงดำเนินการเฝ้าระวังตลอด 24 ชั่วโมง ร่วมกับหน่วยงานภายในท่าอากาศยาน พร้อมทั้งมีการจัดตั้งศูนย์อำนวยความสะดวกและประสานงานสายการบินเพื่อให้ความช่วยเหลือนักท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจากการยกเลิกเที่ยวบิน รวมไปถึงการเพิ่มมาตรการดูแลสุขอนามัยที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ยังได้มีการเพิ่มการทำความสะอาดห้องน้ำและผิวสัมผัสบริเวณต่างๆ ภายในท่าอากาศยาน รวมถึงมีการให้บริการแอลกอฮอล์สำหรับเช็ดล้างมือสำหรับผู้โดยสาร โดย ทภก.ยังคงเฝ้าระวังและติดตามข่าวสารตลอดหากได้รับการประกาศแจ้งเตือนการยกระดับในเรื่องดังกล่าว

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง