'3 รพ.โคราช' เสี่ยงขาดน้ำ ผู้ว่าฯเต้นเร่งรับมือแก้ปัญหา

'3 รพ.โคราช' เสี่ยงขาดน้ำ ผู้ว่าฯเต้นเร่งรับมือแก้ปัญหา
16 มกราคม 2563
497

ผู้ว่าฯโคราช สั่งเร่งผันน้ำช่วย "3 รพ." พร้อมย้ำชาวบ้านจะต้องไม่ขาดน้ำอุปโภคบริโภคเป็นอันขาด วอนช่วยกันใช้น้ำอย่างประหยัด

เมื่อวันที่ 16 ม.ค. 63 ภัยแล้งจังหวัดนครราชสีมา ขยายวงกว้าง สภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าวและกิจกรรมการใช้น้ำของประชาชน ทำให้หลายพื้นที่เริ่มขาดแคลนน้ำอย่างรุนแรง จนไม่มีน้ำใช้อุปโภคและบริโภค ขณะที่พืชผลทางการเกษตรได้รับความเสียหาย

จังหวัดนครราชสีมา ประกาศพื้นที่ภัยแล้งแล้ว 5 อำเภอ คือ โนนสูง , ปักธงชัย ,โชคชัย ,เทพารักษ์ และจักราชที่กำลังแล้งหนักขาดแคลนน้ำอย่างมาก จากเดิมต้องนำรถบรรทุกน้ำเข้าแจกจ่ายเพียง17หมู่บ้านได้ขยายเพิ่มเป็น 25 หมู่บ้าน และมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นอีกเรื่อยๆ จากสถานการณ์น้ำต้นทุนที่เริ่มหมด

นอกจากนี้พบว่า โรงพยาบาล 3 แห่ง มีความสุ่มเสี่ยงประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งปี 2563 ซึ่งสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา ตรวจพบว่า มีโรงพยาบาลที่คาดว่าจะขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้ง รวม 3 แห่ง ที่ต้องเร่งดำเนินการแก้ไข-ช่วยเหลือ คือโรงพยาบาลคง คาดว่า จะขาดแคลนน้ำใช้ในช่วงเดือนมีนาคม 2563 ได้แก้ไขปัญหาเบื้องต้น ด้วยการจัดหารถบรรทุกน้ำ นำน้ำจากแหล่งน้ำใกล้เคียงมาใช้ล้างภาชนะเครื่องมือแพทย์

คลิปข่าว

ขณะที่โรงพยาบาลแก้งสนามนาง คาดว่าจะขาดแคลนน้ำใช้ ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม 2563 แก้ไขปัญหาเบื้องต้นโดยประสาน อปท. และโรงงานน้ำตาลในพื้นที่ จัดส่งน้ำดิบมาใช้ผลิตประปาภายในโรงพยาบาล

ส่วนโรงพยาบาลบัวใหญ่ คาดว่าจะขาดแคลนน้ำใช้ในช่วงเดือนพฤษภาคม 2563 วางเเนวทางแก้ไขปัญหาด้วยการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากงบกลาง มาขุดเจาะบ่อบาดาล เพิ่มอีก 1 บ่อ ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณางบประมาณ

ส่วนโรงพยาบาลบัวลายและโรงพยาบาลเทพารักษ์ อยู่ในระหว่างประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เพื่อให้การช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที

นอกจากนี้ พื้นที่ที่ประสบภัยแล้งอย่างหนักและต้องแก้ไขปัญหาเร่งด่วน ได้แก่ พื้นที่ อ.โนนสูง ซึ่งทางจังหวัด ได้สั่งการให้โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง พิจารณาส่งน้ำจากอ่างเก็บน้ำลำตะคองมาช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ตำบลโนนสูง ด่านคล้า ตำบลใหม่, เมืองปราสาท, ลำคอหงส์, มะค่า, พลสงคราม และตำบลหลุมข้าว แล้ว พร้อมกับส่งให้ อ.สีคิ้ว อ.สูงเนิน อ.ขามทะเลสอ อ.เมืองนครราชสีมา และ อ.โนนไทยด้วย

ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ได้พยายามแก้ปัญหาด้วยการผันน้ำมาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่ และฝากถึงพี่น้องประชาชนให้ใช้น้ำอย่างประหยัดด้วยในหน้าแล้งนี้

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง