'ประวิตร' ผลักดัน 'ป่าแก่งกระจาน' ขึ้นเป็นมรดกโลก

'ประวิตร' ผลักดัน 'ป่าแก่งกระจาน' ขึ้นเป็นมรดกโลก
15 มกราคม 2563
266

"พล.อ.ประวิตร" ผลักดัน "ป่าแก่งกระจาน" ขึ้นเป็นมรดกโลก ชื่นชม ทส. สนองนโยบายรัฐบาล กำชับการเฝ้าระวังไฟป่าและการควบคุม

เมื่อ 15 ม.ค.63  พล.ต.พัชร์ชศักดิ์ ปฏิรูปานนท์ ผช.โฆษกรอง นรม.เปิดเผยว่าวันนี้เวลา 10.00 น. พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง นรม.ได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลกครั้งที่ 1/ 2563 ณ ห้องประชุมอารีสัมพันธ์  กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
 
พล.อ.ประวิตร  ได้ติดตามความคืบหน้าการปฎิบัติงานของ ทส.ตามนโยบายของรัฐบาลอย่างต่อเนื่อง และได้รับรายงานผลการคัดเลือกกรรมการมรดกโลกวาระ ปีพ.ศ.2562 ถึง 2566 โดย นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ ของไทยได้รับการคัดเลือก 1ใน9 ประเทศจาก รัฐภาคีสมาชิกที่เข้าร่วมการประชุมทั้งหมด 170 ประเทศให้เป็นกรรมการมรดกโลก ด้วยคะแนน 156 เสียง  จากนั้นที่ประชุมได้พิจารณาเห็นชอบนำเสนอพื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจาน ขึ้นเป็นมรดกโลก ซึ่งจะต้องผ่านความเห็นชอบจาก ครม.และเสนอต่อศูนย์มรดกโลกให้ทันภายใน 31 ม.ค.63 ต่อไป
 

พล.อ.ประวิตร  ได้กล่าวชื่นชม ทส. โดย กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช  ที่มีความมุ่งมั่นในการรักษาผืนป่าและธรรมชาติ ตามนโยบายของรัฐบาล ได้อย่างเป็นรูปธรรม ส่งผลให้พื้นที่ป่าไม้ของประเทศไทยมีความอุดมสมบูรณ์ มีระบบการดูแลรักษาป่าไม้เป็นที่ยอมรับระดับสากล  สามารถขอเสนอป่าแก่งกระจาน ต่อศูนย์มรดกโลกให้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกต่อไป  พร้อมได้กล่าวขอขอบคุณคณะกรรมการแห่งชาติฯ,คณะกรรมการขับเคลื่อน และเจ้าหน้าที่ของกรมอุทยานฯ ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละ มุ่งมั่นและ ทุ่มเท แม้จะมีความยากลำบากเนื่องจากพื้นที่อยู่ห่างไกล มีบริเวณกว้างขวาง บางครั้งต้องเสี่ยงภัยอันตรายจากสภาพป่า
 
พล.อ.ประวิตร ได้กำชับสั่งการ ทส. ต้องเพิ่มมาตรการดูแลรักษาป่าไม้ อย่างเข้มงวด นอกเหนือจากการป้องกัน การลักลอบตัดไม้ทำลายป่า และล่าสัตว์ป่า โดยขอให้เพ่งเล็งเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมไฟป่าที่อาจจะเกิดขึ้นเนื่องจากสภาพอากาศที่มีสภาวะแห้งแล้งมาก เพราะฝนทิ้งช่วงเป็นเวลานานอาจเกิดไฟป่าขึ้นได้ตลอดเวลา นำมาซึ่งปัญหาฝุ่นควันเป็นวงกว้างตามมาได้

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง