KBANK - ซื้อ

KBANK - ซื้อ
15 มกราคม 2563 | โดย บล.เคจีไอฯ
547

พิจารณาจะซื้อหุ้นธนาคารในเมียนมาร์

Event

KBANK จะเข้าซื้อหุ้นธนาคารในเมียนมาร์

lmpact

ซื้อหุ้น 35% ในธนาคาร A Bank ที่เมียนมาร์ Bloomberg รายงานว่า KBANK กำลังศึกษาแผนเข้าซื้อหุ้น 35% ใน Ayeyarwaddy Farmers Development Bank (A Bank) ซึ่งเป็นธนาคารที่จัดตั้งขึ้นโดยกลุ่มบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจการเกษตรตลอดทั้ง supply chain เมื่อปี 2557 โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญที่จะสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมที่มีฐานอยู่บนเกษตรกรรมผ่าน value chian financing อย่างเช่น เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากรทางการเงินในทุกขั้นตอนของ value chain โดยเริ่มตั้งแต่การผลิตไปจนถึงการบริโภค นอกจากนี้ A Bank ยังตั้งใจจะสนับสนุนการพัฒนา SME และ การทำให้ประชากรที่เข้าไม่ถึงบริการธนาคารสามารถเข้าถึงได้มากขึ้นด้วยการนำเสนอผลิตภัณฑ์และการบริการด้านการธนาคารที่หลากหลาย ซึ่งเทคโนโลยีเปิดโอกาสให้ทำได้ผ่านช่องทางต่าง ๆ ด้วย ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ A Bank คือบริษัท Ayeyarhinthar และผู้ถือหุ้นรายอื่น ๆ ได้แก่ Ayeyarwaddy Regional Government และบริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการเกษตรอีกหลายแห่ง โดยในปัจจุบัน A Bank มีเงินทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 2.66 หมื่นล้านจ๊าด

มูลค่าการลงทุนไม่ได้สูงอย่างมีนัยสำคัญ Bloomberg รายงานว่า A Bank จดทะเบียนเป็นธนาคารขนาดเล็กที่มีขนาดสินทรัพย์เพียง 190 ล้านเหรียญ หรือประมาณ 5.7 พันล้านบาท หากใช้สมมติฐานโครงสร้างเงินทุนที่ 8:1 และราคาเข้าซื้อที่คิดเป็น P/BV ที่ 2.0x การเข้าซื้อหุ้น 35% จะใช้เงินลงทุนเพียง
ประมาณ 500 ล้านบาทเท่านั้น เราคิดว่าการลงทุนใน A Bank น่าจะสอดคล้องกับกลยุทธ์ของ KBANK ที่จะเข้าลงทุนใน CLMV/AEC โดยไม่ต้องใช้เงินลงทุนก้อนใหญ่ ซึ่ง platform การขยายธุรกิจของ KBANK ในแต่ละประเทศจะแตกต่างกันไป อย่างเช่น เปิดสำนักงานตัวแทนในกัมพูชา และเมียนมาร์
ในขณะที่ใช้โมเดลการผนึกพันธมิตรกับธนาคารท้องถิ่น (Maspion Bank) ในอินโดนีเซีย และเปิดธนาคารท้องถิ่น (ขอใบอนุญาตธนาคารพาณิชย์) ในลาว และจีน

ความเห็น ในปัจจุบัน ผลการดำเนินงานรวมของธุรกิจในต่างประเทศคิดเป็นสัดส่วนที่ต่ำอย่างมีนัยสำคัญต่อสินทรัพย์ และรายได้ของ KBANK ดังนั้น เราจึงคิดว่าการลงทุนครั้งนี้เป็นเพียงการขยายความครอบคลุมของธุรกิจ และแสวงหาโอกาสการลงทุนใหม่ ๆ ในอนาคตเท่านั้น ทั้งนี้ เนื่องจากราคาหุ้นไม่แพง เราจึงยังคงคำแนะนำ ซื้อ โดยคงประมาณการกำไร และราคาเป้าหมายเอาไว้ที่ 194 บาท (P/BV ที่ 1.1x)

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
เอกสารประกอบ:
Tags: