'สุวิทย์' จัดเต็มขนนวัตกรรมมอบของขวัญปีใหม่คนไทย

'สุวิทย์' จัดเต็มขนนวัตกรรมมอบของขวัญปีใหม่คนไทย
25 ธันวาคม 2562
567

รมว.สุวิทย์ จัดหนักแจกของขวัญปีใหม่ให้คนไทย มอบนวัตกรรมยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทยแจก 10,000 คูปองรักษาแผลเรื้อรังในผู้ป่วยเบาหวานยากไร้ ติดตั้งเครื่อง DustBoy วัดฝุ่น PM2.5 ให้ รพ.-ร.ร. 500 แห่ง และเที่ยวพิพิธภัณฑ์ในสังกัดฟรี

ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์  รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) เปิดเผยว่า ปีใหม่นี้กระทรวง อว.ร่วมส่งความสุขและมอบของขวัญปีใหม่ให้กับคนไทย ด้วยการมอบนวัตกรรมสุดพิเศษสำหรับคนไทยและเกษตรกรไทย เพื่อช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตและลดความเหลื่อมล้ำ พร้อมเปิดโอกาสให้เยาวชนและคนไทยเข้าชมฟรีกับพิพิธภัณฑ์และสถาบันของหน่วยงานในสังกัด เพื่อปลูกฝังรากฐานเยาวชนไทยและส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้นอกห้องเรียนอันจะเป็นการวางรากฐานในการพัฒนาประเทศ 

157725493644


กระทรวง อว.มอบคูปอง จำนวน 10,000 ใบ เป็นของขวัญปีใหม่สำหรับผู้ป่วยเบาหวานด้วยนวัตกรรมไทย โดย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ ศลช. (TCELS) สำหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานที่ยากไร้และมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ผ่านโรงพยาบาลที่ให้บริการเครื่องไบโอพลาสมา 14 แห่งทั่วประเทศ (รักษาแผลเบาหวานและแผลเรื้อรัง) ได้แก่ ภาคกลาง : 1.โรงพยาบาลศิริราช 2.โรงพยาบาลวชิรพยาบาล 3.โรงพยาบาลรามาธิบดี 4.โรงพยาบาลบ้านเเพ้ว 5.โรงพยาบาลราชวิถี 6.โรงพยาบาลชลประทาน 7.โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 8.โรงพยาบาลสระบุรี ภาคเหนือ : 1.โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์แม่ฟ้าหลวง 2.โรงพยาบาลนครพิงค์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : 1.โรงพยาบาลศรีสะเกษ ภาคตะวันออก : 1.โรงพยาบาลวัดญาณสังวรวราราม ภาคใต้ : 1.โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต 2.โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 

บริการฝังรากฟันเทียมราคาพิเศษ จำนวน 4,000 ราก โดย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ ศลช. (TCELS) ฝังรากฟันเทียม เพื่อช่วยเหลือคนที่ขาดโอกาส เนื่องจากปกติการรักษารากฟันมีราคาค่ารักษาค่อนข้างสูงถึงประมาณ 50,000 - 100,000 บาทต่อราก ทําให้คนไทยส่วนใหญ่ของประเทศ ยังไม่สามารถเข้าถึงการฝังรากฟันเทียมได้ โดยลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.tcels.or.th ได้ตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม - 28 กุมภาพันธ์ 2563 หรือ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.tcels.or.th 


มอบนวัตกรรมขาเทียมสำหรับผู้พิการ กับโครงการ “ก้าวใหม่ด้วยนวัตกรรมขาเทียม” โดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สำหรับผู้ที่ขาพิการให้ผู้พิการที่รอโอกาสทั่วประเทศ ผ่านทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทั่วประเทศได้แก่ นวัตกรรมเท้าเทียมไดนามิกส์เอสเพส S - Pace ผลิตจากวัสดุคาร์บอนไฟเบอร์ ที่มีความทนทาน แข็งแรง มีน้ำหนักเบา ผ่านการทดสอบความแข็งแรงตามแนวทางมาตรฐานสากล ISO10328 และ นวัตกรรมเบ้าอ่อนขาเทียมแบบถุงซิลิโคน (Low Cost Local Made Silicone Liner) สำหรับผู้พิการที่ถูกตัดขาระดับใต้เข่า ผลิตจากซิลิโคนชนิด room temperature vulcanizing คุณภาพแบบ Food contact material ซึ่งนวัตกรรมดังกล่าวจะช่วยให้ผู้พิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

รวมทั้งยังได้ติดตั้งเครื่อง DustBoy วัดฝุ่น PM2.5 และ PM10 จำนวน 500 เครื่องให้ โรงพยาบาลและ โรงเรียน 500 แห่ง โดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สำหรับเครื่องวัดข้อมูลฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศด้วยระบบเซ็นเซอร์ เชื่อมต่อข้อมูลด้วยระบบสถาปัตยกรรมเน็ตเวิร์คอัจฉริยะ ที่มีปัญหาหมอกควันสูง ใช้เป็นเครื่องมือดูแลภาคประชาชนเตรียมพร้อมล่วงหน้า และวัดมลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรมและรถยนต์ โดยสามารถวัดฝุ่น PM2.5 และ PM10 โดยเทคนิคการกระเจิงแสง (Light Scattering) เพื่อให้ประชาชนไทยมีการดูแลสุขภาพที่ดี

ดร.สุวิทย์ กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ อว. ยังได้มอบนวัตกรรมสำหรับเกษตรกรและประชาชนทั่วไป เพื่อช่วยลดความเหลื่อมล้ำและยกระดับคุณภาพชีวิต ได้แก่ ดาวน์โหลดฟรี 3 แอปพลิเคชั่นสำหรับเกษตรกรไทยและคนไทย โดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้แก่

1577255045100

1.Chaokaset (ชาวเกษตร) แอปพลิเคชั่นเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรไทยในการวางแผนเพาะปลูก โดยจะให้คำแนะนำเกษตรกรถึงวิธีการเพาะปลูกที่ถูกต้องตามกรอบเวลา (Crop Calendar) และวิธีปฏิบัติงานในแปลงอย่างถูกต้องและเหมาะสม เช่น การบริหารจัดการน้ำ ปุ๋ย หรือยารักษาโรคพืช เพื่อให้เกษตรกรมีผลผลิตที่ดี เพิ่มรายได้ให้สูงขึ้น

2.Traffy Fondue แอปพลิเคชั่น สำหรับการแจ้งและบริหารจัดการข้อร้องเรียน หรือปัญหาผ่านโทรศัพท์มือถือ โดยถ่ายรูปปัญหาบอกตำแหน่งและระบุประเภท ระบบจะทำการส่งต่อปัญหาดังกล่าวไปยังเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโดยทันที

และ 3.Traffy Waste แอปพลิเคชั่นระบบจัดการการเก็บขยะ อัจฉริยะบนแอปพลิเคชั่น ที่ช่วยบริหารและวางแผนการจัดเก็บขยะ เช่น เส้นทางการเก็บขยะ, ระยะเวลาในการเก็บแต่ละจุดและแต่ละรอบ,  จุดเก็บบ่อย และระยะเวลารอเก็บ โดยติดตั้งระบบติดตามตำแหน่งความละเอียดสูง (GNSS) ที่รถเก็บขยะ และระบบตรวจวัดปริมาณขยะที่ถังขยะ ทำให้สามารถวางแผนการจัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น นอกจากนี้ ประชาชนยังสามารถแจ้งปัญหาขยะล้นถัง และขยะเกลื่อนกลาดผ่านแอปพลิเคชั่นได้

157725518967

สำหรับกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เยาวชนไทย ประกอบด้วย กิจกรรมดูดาวฟรี!! กับ NARIT Public Night โดยสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สดร. จัดกิจกรรมดูดาวฟรี!! ทุกคืนวันเสาร์ เวลา 18.00 - 22.00 น. สังเกตวัตถุท้องฟ้าที่น่าสนใจผ่านกล้องโทรทรรศน์หลากหลายชนิด สอนการใช้แผนที่ดาว แนะนำการดูดาวด้วยตาเปล่า เรียนรู้กลุ่มดาวที่น่าสนใจ ณ หอดูดาวอุทยานดาราศาสตร์สิรินธร อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ตั้งแต่วันนี้ - พฤษภาคม 2563 พร้อมเตรียมจัดมหกรรม ดาราศาสตร์อันยิ่งใหญ่ : NARITAstroFest 2020 เฉลิมฉลองเปิดบริการอุทยานดาราศาสตร์สิรินธร อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ อย่างเป็นทางการ ให้ผู้ชมได้สัมผัสหลากหลายกิจกรรมดาราศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2563 ชมฟรีอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ (Space inspirium) โดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISDA เรียนรู้ถึงเรื่องราวเกี่ยวกับจักรวาลและอวกาศ และเทคโนโลยีภูมิสาระสนเทศใกล้ตัวเราฟรี ตั้งแต่วันนี้ถึง 11 มกราคม 2563

เที่ยวฟรี 4 พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ โดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) เปิดให้ประชาชนเข้าชมฟรี ทั้งพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์, พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา, พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ และล่าสุดเปิดตัวพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า พิพิธภัณฑ์ด้านนิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อมแห่งใหม่ที่สมบูรณ์แห่งหนึ่งของอาเซียน ตั้งอยู่ภายในองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) เทคโนธานี ถนนรังสิต - นครนายก ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง