ไทย-ลาว ม่วนชื่น ย้ำร่วมคุมเข้มสกัดกั้นยาเสพติด ดูแลคนบ่ดี

ไทย-ลาว ม่วนชื่น ย้ำร่วมคุมเข้มสกัดกั้นยาเสพติด ดูแลคนบ่ดี
23 ธันวาคม 2562
429

ประชุมจีบีซี "ไทย-ลาว" ม่วนชื่น ย้ำร่วมคุมเข้มสกัดกั้นยาเสพติด ดูแลคนบ่ดี พร้อมยกระดับความเป็นอยู่ร่วมกัน

พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกกระทรวงกลาโหม เปิดเผยว่า เมื่อ 08.30 น. วันนี้ (23 ธ.ค. 2562) พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นผู้แทน รมว.กห. นำผบ.ทสส. รวมทั้งคณะผู้แทนเหล่าทัพและหน่วยงานความมั่นคง เดินทางไปร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดนทั่วไป ไทย - ลาว ( GBC ) ครั้งที่ 26 ณ นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว

พล.อ.ประวิตรและคณะ ได้เข้าเยี่ยมคำนับ พล.อ.บุนยัง วอละจิด ประธานประเทศ สปป.ลาว และเลขาธิการใหญ่ พปปล. และพบหารือกับ พล.อ.จันสะหมอน จันยาลาด รมว.กระทรวงป้องกันประเทศ สปป.ลาว ทั้งสองฝ่ายชื่นชมความสัมพันธ์ที่แนบแน่นใกล้ชิดจนเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน และย้ำเจตนารมณ์ร่วมที่มุ่งส่งเสริมและผลักดันความร่วมมือด้านความมั่นคงบริเวณชายแดน โดยเฉพาะความร่วมมือกันลาดตระเวนดูแลความปลอดภัยร่วมกันทางลำน้ำ ความร่วมมือในการป้องกันปราบปรามยาเสพติดในทุกระดับพื้นที่ การแลกเปลี่ยนข่าวสาร ความร่วมมือด้านก่อการร้ายและอาชญกรรมข้ามชาติ ความร่วมมือในการแก้ปัญหาหมอกควันไฟข้ามแดน รวมทั้งการลักลอบข้ามแดนและสินค้าผิดกฎหมาย

พล.อ.จันสะหมอน ได้ย้ำถึงความตั้งใจในการแก้ปัญหายาเสพติดในทุกระดับพื้นที่ ตามนโยบายของ นรม. ทั้งสองประเทศ ที่มอบหมายให้กองทัพจัดคณะทำงานร่วมกันทุกระดับ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแก้ปัญหายาเสพติดให้หมดสิ้นไปจากดินแดนของทั้งสองประเทศ พร้อมทั้งขอให้ร่วมกันดูแลคนบ่ดี ที่เป็นภัยต่อความมั่นคง ไทย - ลาว อย่างใกล้ชิดมากขึ้น

ในโอกาสนี้ พล.อ.ประวิตร ได้กล่าวแสดงความขอบคุณ พล.อ.จันสะหมอน ที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นและมีไมตรีจิต โดยย้ำความร่วมมือแก้ปัญหายาเสพติดและสนับสนุนแก้ปัญหาไฟป่าหมอกควันในพื้นที่ใกล้ชิดมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งยืนยันถึงความพร้อมของไทยในการแลกเปลี่ยนศึกษาดูงานด้านการแพทย์และสนับสนุนการศึกษาทางทหารในทุกระดับ ทั้งนี้ไทยยินดีเป็นเจ้าภาพสนับสนุนจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองในโอกาสครบ 70 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูต ไทย - ลาว ( 19 ธ.ค.63 )

ต่อจากนั้น พล.อ.ประวิตร และ พล.อ.จันสะหมอน ได้เป็นประธานร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดนทั่วไป ไทย - ลาว ( GBC ) ครั้งที่ 26 โดยเห็นชอบร่วมกันให้มีการพบปะและประชุมระหว่าง ผบ.ทสส. ทั้งสองประเทศต่อเนื่องทุกปี เพื่อหารือความร่วมมือด้านต่างๆของกองทัพทั้งสอง พร้อมทั้ง เน้นย้ำให้ความสำคัญกำหนดจัดประชุมคณะทำงานเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดตามแนวชายแดนร่วมกันทุกปีและสนับสนุนให้มีการประสานการทำงานร่วมกันในทุกระดับ ทุกจังหวัดและทุกแขวง พร้อมทั้งเห็นชอบให้เพิ่มความร่วมมือแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและการจัดระเบียบชายแดน เพื่อป้องกัน สกัดกั้นและปราบปรามการลักลอบค้าสัตว์ป่าและพืชป่า ผู้ลักลอบเข้าเมืองและแรงงานผิดกฎหมาย การแก้ปัญหาการค้ามนุษย์และบุคคลสองสัญชาติ การก่อการร้าย รวมทั้งกลุ่มบุคคลที่เป็นภัยต่อความมั่นคงตามพื้นที่ของตนอย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ ในภาพรวมการประชุมคณะกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดนทั่วไป ไทย - ลาว ( GBC ) ครั้งที่ 26 ประสบความสำเร็จร่วมกันอย่างดี โดยถือเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนความร่วมมือกันดูแลปกป้องผลประโยชน์ชายแดนทั้งสองประเทศที่เป็นรูปธรรม บนความเชื่อมั่น ความไว้ใจกันของเจ้าหน้าที่ในทุกระดับ เพื่อดูแลความปลอดภัยและการกินดีอยู่ดีของประชาชนทั้งสองประเทศ

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง