กรมทางหลวงชนบท แนะนำเส้นทางเลี่ยง 6 เส้นทางช่วงเทศกาลปีใหม่

กรมทางหลวงชนบท แนะนำเส้นทางเลี่ยง 6 เส้นทางช่วงเทศกาลปีใหม่
12 ธันวาคม 2562
825

กรมทางหลวงชนบท แนะนำเส้นทางเลี่ยง 6 เส้นทางช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562

1. เส้นทางเลี่ยงการจราจรจังหวัดสระบุรี เส้นทางเลี่ยงถนนทางหลวงหมายเลข 1

157614882638

เริ่มจากถนนทางหลวงหมายเลข 1 กม.ที่ 80+000 (จุดที่ 1 ) ใช้เส้นทางคู่ขนานไปบรรจบถนนทางหลวงหมายเลข 3226 กม.ที่ 83+800 (จุดที่ 2 ) เดินทางต่อไปเป็นระยะทาง 1.500 กิโลเมตร บรรจบกับถนนทางหลวงชนบทสาย สบ.4051 (จุดที่ 3 ) เดินทางต่อไปเป็นระยะทาง 3.000 กิโลเมตร บรรจบกับถนนทางหลวงชนบทสาย สบ.3021 (จุดที่ 4 ) เดินทางต่อไปเป็นระยะทาง 19.000 กิโลเมตร วิ่งตรงผ่านไฟแดงจุดที่ 5 และ 6 เพื่อบรรจบกับถนนทางหลวงหมายเลข 362 กม.ที่ 3+290 (จุดที่ 7 ) แล้วเลี้ยวซ้ายมุ่งสู่จังหวัดลพบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์ ต่อไป

2. เส้นทางเลี่ยงการจราจร จังหวัดราชบุรี ไป จังหวัดเพชรบุรี เส้นทางเลี่ยงถนนทางหลวงหมายเลข 4

157614884949


เริ่มจากถนนทางหลวงหมายเลข 4 กม.ที่ 97+350 (จุดที่ 1) เดินทางต่อไปเป็นระยะทาง 0.950 กิโลเมตรจนถึง กม.ที่ 98+300 (จุดที่ 3 ) เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนทางหลวงชนบทสาย รบ.1010 เดินทางต่อไปผ่านสะพานแม่น้ำแม่กลอง (จุดที่ 4 5 และ 6 ) เป็นระยะทาง9.950 กิโลเมตร เพื่อบรรจบกับถนนทางหลวงหมายเลข 4 กม.ที่ 106+200 (จุดที่ 7 ) แล้วเลี้ยวซ้ายเพื่อมุ่งสู่จังหวัดเพชรบุรี ต่อไป

3. เส้นทางเลี่ยงการจราจร จาก จังหวัดกาญจนบุรี ไป จังหวัดราชบุรี เส้นทางเลี่ยงถนนทางหลวงหมายเลข 4 และ 323

157614886935

เริ่มจากถนนทางหลวงหมายเลข 3209 กม.ที่ 62+390 (จุดที่ 1 ) เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนทางหลวงชนบทสาย กจ.4004 เดินทางต่อไปเป็นระยะทาง 80.000 กิโลเมตร จนถึง กม.ที่ 80+000 เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนทางหลวงหมายเลข 3208 กม.ที่ 4+200 (จุดที่ 2 ) เดินทางต่อไปเป็นระยะทาง 4.200 กิโลเมตร เพื่อเข้าสู่จังหวัดราชบุรี (จุดที่ 3 )

เส้นทางเลี่ยงการจราจร จาก จังหวัดกาญจนบุรี ไป จังหวัดเพชรบุรี

เริ่มจากถนนทางหลวงชนบทสาย กจ.4004 (จุดที่ 2 ) เดินทางต่อไปเป็นระยะทาง 47.700 กิโลเมตร จนถึง กม.ที่ 127+700 เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนทางหลวงหมายเลข 3349 กม.ที่ 3+560 (จุดที่ 4 ) เดินทางต่อไปเป็นระยะทาง 3.560 กิโลเมตร เลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนทางหลวงหมายเลข 4 กม.ที่ 148+365 (จุดที่ 5 ) เพื่อมุ่งสู่จังหวัดเพชรบุรี

4.เส้นทางเลี่ยงการจราจรจังหวัดนครราชสีมา เส้นทางเลี่ยงถนนทางหลวงหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ)

157614891462

เริ่มจากถนนทางหลวงหมายเลข 2 กม.ที่ 102+135 (จุดที่1) เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนทางหลวงหมายเลข 201 เดินทางต่อไปเป็นระยะทาง 41.000 กิโลเมตร จนถึง กม.ที่ 41+000 (จุดที่ 2 ) เลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนทางหลวงหมายเลข 2148 เดินทางต่อไปเป็นระยะทาง 3.400 กิโลเมตร จนถึง กม.ที่ 3+400 (จุดที่ 3 ) เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนทางหลวงชนบทสาย นม.4008 เดินทางต่อไปเป็นระยะทาง 23.100 กิโลเมตร บรรจบกับถนนทางหลวงหมายเลข 2369 (จุดที่ 4 ) เดินทางต่อไปเป็นระยะทาง 30.800 กิโลเมตร จนถึง กม.ที่ 30+800 (จุดที่5 ) เลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนทางหลวงหมายเลข 2246เดินทางต่อไปเป็นระยะทาง 65.500 กิโลเมตร บรรจบกับถนนทางหลวงหมายเลข 2 กม.ที่ 257+650 (จุดที่ 6 ) เลี้ยวซ้ายเพื่อเดินทางมุ่งสู่จังหวัดขอนแก่น

5. เส้นทางเลี่ยงการจราจร (ถนนกัลปพฤกษ์,ถนนราชพฤกษ์ และถนนนครอินทร์)

157614893345

เส้นทางเลี่ยงถนนทางหลวงหมายเลข 9 เริ่มจากถนนทางหลวงหมายเลข 9 กม.ที่ 20+600 (จุดที่ 1 ) เลี้ยวขวาเข้าถนนทางหลวงชนบทสาย กท.1001 (ถนนกัลปพฤกษ์) เดินทางต่อไปเป็นระยะทาง 7.650 กิโลเมตร จนถึง กม.ที่ 4+000 (จุดที่ 2 ) เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนทางหลวงชนบทสาย นบ.3021 (ถนนราชพฤกษ์) เดินทางต่อไปเป็นระยะทาง 9.500 กิโลเมตร จนถึง กม.ที่ 16+500 (จุดที่ 3 ) เลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนทางหลวงชนบทสาย นบ.1020 (ถนนนครอินทร์) กม.ที่ 7+600 เดินทางต่อไป เป็นระยะทาง 8.000 กิโลเมตร (จุดที่ 6 ) บรรจบกับถนนทางหลวงหมายเลข 306 เพื่อเดินทางเข้าสู่ถนนติวานนท์ ต่อไป

เส้นทางเลี่ยงการจราจร (ถนนกัลปพฤกษ์, ถนนราชพฤกษ์และถนนชัยพฤกษ์) เส้นทางเลี่ยงถนนทางหลวงหมายเลข 9 และ 306 เริ่มจากถนนทางหลวงหมายเลข 9 กม.ที่ 20+600 (จุดที่ 1 ) เลี้ยวขวาเข้าถนนทางหลวงชนบทสาย กท.1001 (ถนนกัลปพฤกษ์) เดินทางต่อไปเป็นระยะทาง 7.650 กิโลเมตร จนถึง กม.ที่ 4+650 (จุดที่ 2 ) เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนทางหลวงชนบทสาย นบ.3021 (ถนนราชพฤกษ์) เดินทางต่อไปเป็นระยะทาง 18.000 กิโลเมตร จนถึง กม.ที่ 28+000 (จุดที่ 4 ) เลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนทางหลวงชนบทสาย นบ.3030 (ถนนชัยพฤกษ์) เดินทางต่อไปเป็นระยะทาง 7.000 กิโลเมตร (จุดที่ 7 ) บรรจบกับถนนทางหลวงหมายเลข 304 เพื่อเดินทางเข้าสู่ถนนแจ้งวัฒนะ ต่อไป

เส้นทางเลี่ยงการจราจร(ถนนกัลปพฤกษ์และถนนราชพฤกษ์)

เส้นทางเลี่ยงถนนทางหลวงหมายเลข 9 และ 345 เริ่มจากถนนทางหลวงหมายเลข 9 กม.ที่ 20+600 (จุดที่ 1 ) เลี้ยวขวาเข้าถนนทางหลวงชนบทสาย กท.1001 (ถนนกัลปพฤกษ์) เดินทางต่อไปเป็นระยะทาง 7.650 กิโลเมตร จนถึง กม.ที่ 4+650 (จุดที่ 2 ) เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนทางหลวงชนบทสาย นบ.3021 (ถนนราชพฤกษ์) เดินทางต่อไปเป็นระยะทาง 37.000 กิโลเมตร บรรจบกับทางหลวงหมายเลข 346 กม.ที่ 14+120 (จุดที่ 5 ) เลี้ยวขวาเพื่อเดินทางเข้าสู่จังหวัดปทุมธานี ต่อไป

6.เส้นทางเลี่ยงการจราจร จาก จังหวัดสมุทรสงคราม ไป จังหวัดเพชรบุรี

157614896576

เส้นทางเลี่ยงถนนทางหลวงหมายเลข 4 เริ่มจากถนนทางหลวงหมายเลข 35 กม.ที่ 73+070 (จุดที่ 1 ) เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนน ทางหลวงชนบทสาย สส.2021 เดินทางต่อไปเป็นระยะทาง 23.700 กิโลเมตร จนถึง กม.ที่ 23+700 เลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนทางหลวงหมายเลข 3176 (จุดที่ 2 ) เดินทางต่อไปเป็นระยะทาง 12.600 กิโลเมตร เพื่อเข้าสู่จังหวัดเพชรบุรี (จุดที่ 3 )

เส้นทางเลี่ยงการจราจร จาก จังหวัดเพชรบุรี ไป อำเภอชะอำ

เริ่มจากถนนทางหลวงชนบทสาย สส.2021 (จุดที่ 2 ) เดินทางต่อไปเป็นระยะทาง 36.300 กิโลเมตร จนถึง กม.ที่ 60+000 เลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนทางหลวงหมายเลข 3187 (จุดที่ 4 ) เดินทางต่อไปเป็นระยะทาง 18.500 กิโลเมตร เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนทางหลวงหมายเลข 4 กม.ที่ 169+070 (จุดที่ 5 ) เพื่อมุ่งสู่อำเภอชะอำ

ทั้งนี้ สามารถติดต่อสอบถามเส้นทางเลี่ยงของกรมทางหลวงชนบทได้ที่สายด่วน 1146 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือ www.drr.go.th

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง