ครม.เคาะประกันราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

ครม.เคาะประกันราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
11 ธันวาคม 2562
1,215

ครม.เคาะขยายเวลาจ่ายเงิน ช่วยต้นทุนปลูกข้าว พร้อมประกันราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

เมื่อวันที่ 11 ธ.ค.62 ทำเนียบรัฐบาล นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) ว่า  ที่ประชุมครม.เห็นชอบ ตามที่กระทรวงการคลัง เสนอร่างกฎกระทรวงมาตรการต่างๆ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ตามที่ นบข.มีมติไปเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ตามโครงการสนับสนุนต้นทุนการผลิตให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าว โดยจะขยายระยะเวลาการจ่ายเงิน จากไม่เกินวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ออกไปถึง วันที่ 30 เมษายน 2563 โครงการ ช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยว และปรับปรุงคุณภาพข้าว เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกร ที่มีการลงทพเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2562 โดยจะให้เกษตรกรรายย่อย อัตราไร่ละ 500 บาท ต่อครัวเรือน ที่ไม่เกิน 20 ไร่ ครัวเรือนละไม่เกิน 1 หมื่นบาท มีระยะเวลาถึง 30 กันยายน 2563 

ในที่ประชุม ยังได้เห็นชอบ โครงการประกันรายได้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เป็นจำนวน 923 ล้านบาท ครัวเรือนละไม่เกิน 30 ไร่ ที่ปลูกตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2562 ทั้งนี้ คาดว่าจะสามารถจ่ายเงินส่วนต่างได้ ภายในวันที่ 20 ธันวาคมนี้ โดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธกส. จะเป็นผู้โอนเงินให้กับเกษตรกรที่ได้ลงทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร หรือ กสก.ไว้แล้ว 

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง