รัฐดันมูลค่าสินค้าโอทอปทะลุ 3 แสนล้านบาทปี 63

รัฐดันมูลค่าสินค้าโอทอปทะลุ 3 แสนล้านบาทปี 63

รัฐบาลดันมูลค่าสินค้าโอทอปแตะ 3 แสนล้านบาทในปี 63 เพิ่มขึ้นจากปี 2562 กว่า 7 หมื่นล้านบาท เสริมแกร่งเศรษฐกิจฐานรากลดความเหลื่อมล้ำ เพิ่มการกระจายรายได้

นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า รัฐบาลมีเป้าหมายยกระดับเศรษฐกิจฐานรากให้เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจมหาภาคซึ่งหนึ่งในนั้นคือการผลักดันให้สินค้าหนึ่งชุมชนหนึ่งผลิตภัณฑ์ (โอทอป)โดยกระทรวงฯได้ตั้งเป้าหมายให้มูลค่าการค้าสินค้าโอทอปเพิ่มขึ้นเป็น 3 แสนล้านบาทภายในปีงบประมาณ 2563 เพิ่มขึ้นจากปี 2562 ที่ยอดขายอยู่ที่ 2.7 แสนล้านบาท ประมาณ 7 หมื่นล้านบาท ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากปี 2546 ที่สินค้าโอทอปมีมูลค่าการจำหน่ายอยู่ที่ประมาณ 5 หมื่นล้านบาทเท่านั้น

ทั้งนี้เมื่อสินค้าโอทอปมีการจำหน่ายได้มากขึ้นจะช่วยป็นการสร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างรายได้ให้กับประชาชนในชุมชน และช่วยลดความเหลื่อมล้ำตามเป้าหมายของการพัฒนาเศรษฐกิจตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยกระทรวงมหาดไทยได้รับมอบหมายให้ส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาและการค้าสินค้าโอทอปผ่านกรมพัฒนาชุมชน รวมทั้งมีการจัดมหกรรมสินค้าโอทอปในพื้นที่ต่างๆของประเทศเพิ่มมากขึ้น

โดยหนึ่งในงานที่รัฐบาลสนับสนุนคืองาน OTOP City โดยในการจัดงานที่ผ่านมา 13 ครั้งสามารถสร้างรายได้จากการจำหน่ายสินค้าโอทอปได้มากกว่า 1.3 หมื่นล้านบาท 

โดยในการจัดงานในปีนี้มีกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 15 - 23 ธันวาคม 2562 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1 – 3 อิมแพ็ค เมืองทองธานีคาดว่าจะมียอดจำหน่ายในงานไม่น้อยกว่า 1,400 ล้านบาท โดยมีผู้ผลิตผู้ประกอบการเข้าร่วมงานไม่น้อยกว่า 3,500 ราย และมีผู้เข้าร่วมชมงานไม่น้อยกว่า 5 แสนคน

157589655593

นายประวิช สุขุมผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์การ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ในฐานะฝ่ายเลขาภาคเอกชน ภายใต้คณะทำงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐกล่าวว่ายอดขายสินค้าชุมชนโอทอป ในระดับ237,255ล้านบาทนั้น เทียบเท่าผลประกอบการของบริษัทมหาชนที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ แต่ดีกว่าตรงที่รายได้ทั้งหมดลงเข้าสู่ชาวบ้านทั่วประเทศ 30 ล้านคนโดยตรง

รวมทั้งจะเห็นว่ายอดขายที่เพิ่มขึ้นในทุกๆ ปี มีการเติบโต10-20%ในทุกๆ ปีภายใต้อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ3%ซึ่งหากเทียบผลดำเนินงานของภาคเอกชน ภายใต้ภาวะแบบนี้ทำได้เติบโต3% ถือว่าดีมากแล้ว แต่ปรากฏว่ายอดขายสินค้าชุมชนโอทอปกลับโตได้ปีละ10-20% และเงินลงไปสู่ชุมชนคนครึ่งประเทศ จึงถือเป็นเรื่องที่น่าภาคภูมิใจอย่างมาก

นายนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวว่า การจัดงานในครั้งนี้กระทรวงการคลังจะอำนวยความสะดวกให้กับร้านค้ากว่า 3,500 ร้านค้าที่เข้าร่วมงาน ใช้ติดตั้งแอพพลิเคชั่น “เป๋าตุง” เพื่อให้ประชาชนที่มาร่วมงานสามารถซื้อสินค้าในโครงการ “ชิมช้อปใช้” ทั้ง 3 เฟส โดยขยายช่องทางการซื้อสินค้าของประชาชนไปสู่ E-Marketplace ผ่านช่องทางของ thailandpostmart.com ซึ่งถือเป็นแหล่งรวมสินค้า OTOP จากชุมชน

และผลิตผลทางการเกษตร ในระบบ E-Commerce ที่ใหญ่ที่สุด และยังเป็นการส่งเสริมการจ่ายเงินผ่านระบบ อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นและผู้ประกอบการรายย่อยโดยตรงด้วย โดยผู้ซื้อสินค้าสามารถรับส่วนลด 15 – 20% ตามเงื่อนไขที่กระทรวงการคลังกำหนดโดยผู้ที่ซื้อสินค้าภายในงานสามารถรับส่วนลดจากการคืนเงิน (cash back) สูงสุด 8,500 บาท

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมลุ้นชิงโชคจับรางวัลชิงโชค เพียงช้อปครบทุก 1,000 บาท ลุ้นรับรางวัลสร้อยคอทองคำหนัก 1 สลึง ทุกวัน ๆ ละ 10 เส้น รวม 90 รางวัล วันสุดท้ายลุ้นรับรางวัลใหญ่ สร้อยคอทองคำหนัก 5 บาท จำนวน 5 รางวัล มูลค่า 500,000 บาท เป็นต้น