กระตุ้นรัฐเร่งแผนส่งเสริม 'อีวี' หวั่นเทคโนโลยีเปลี่ยนเร็ว

กระตุ้นรัฐเร่งแผนส่งเสริม 'อีวี'  หวั่นเทคโนโลยีเปลี่ยนเร็ว

อุตฯรถยนต์ไฟฟ้า หนุนรัฐปรับแผนส่งเสริมรถยนต์ไฟฟ้าให้เร็วขึ้น เพื่อให้ทันกับเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว พร้อมตั้งหน่วยงานดูแลทั้งระบบ

ปัจจุบันอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนเป็นอุตสาหกรรมที่มีขนาดใหญ่และสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศไทย ซึ่งหากมีการเปลี่ยนแปลงไปสู่อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าอย่างรวดเร็วอาจจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจรุนแรง ทำให้ต้องมีการเปลี่ยนแผนรองรับในช่วงเปลี่ยนผ่าน

สมชาย สาโรวาท ประธานเครือข่ายพัฒนาศักยภาพไทย เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 2 ธ.ค.ที่ผ่านมา เครือข่ายพัฒนาศักยภาพไทย ได้หารือกับนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อจัดทำมาตรการส่งเสริมการผลิตรถยนต์ไฟฟ้า ซึ่งที่ผ่านมาเครือข่ายฯ ได้จัดประชุมสัมมนากับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมยานยนต์หลายครั้งจึงมีความเห็นที่รัฐบาลควรจะดำเนินการส่งเสริมการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าใน 3 ด้าน คือ 

1.พิจารณาเร่งรัดและปรับนโยบาย แผนงาน และมาตรการของการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าให้เป็นเชิงรุก โดยปรับเวลาและแผนส่งเสริมให้เร็วขึ้น ซึ่งกระทรวงที่เกี่ยวข้องต้องเร่งผลักดัน เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า และการใช้พลังงานของโลก และเท่าทันกับแรงกดดันทางการตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภค ที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วว่า

2.ตั้งหน่วยงานที่รับผิดชอบแบบบูรณาการโดยตรง เพื่อกำหนดยุทธศาสตร์แผนงาน เพื่อศูนย์กลางประสานงานและดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนยานยนต์ไฟฟ้าให้ไปในแนวทางเดียวกันและจัดทำแผนโรดแมปควบคุมกำกับดูแล และประสานงานทั้งภาครัฐและเอกชน

3.เตรียมการเพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงในระยะเปลี่ยนผ่านการใช้พลังงานครั้งสำคัญ โดยมีแผนงาน เช่น การปรับเปลี่ยนแผนทางอุตสาหกรรมยานยนต์ ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมใหญ่ของประเทศให้เหมาะสมสอดคล้องกับสภาวการณ์ของโลกในระยะยาว 

รวมทั้งทำแผนการเตือนล่วงหน้าของภาครัฐและเอกชนในการให้ความรู้ข้อมูลที่ทันต่อเหตุการณ์แก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ไทยที่ได้รับผลกระทบจากการขยายตัวของยานยนต์ไฟฟ้า เพื่อให้ปรับเปลี่ยนธุรกิจได้อย่างเหมาะสม และศึกษาควบคุมการกำจัดมลพิษจากแบตเตอรี่และของเสียที่เกิดจากยานยนต์ไฟฟ้า

“จากการหารือกับ รมว.อุตสาหกรรม ได้รับการตอบสนองเป็นอย่างดี โดยได้รับปากที่จะหารือกับนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ที่จะผลักดันให้เกิดคณะกรรมการนโยบายยานยนต์แห่งชาติภายใน 3 เดือน โดยคณะกรรมการประกอบด้วยตัวแทนจากทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะผลักดันยานยนต์ไฟฟ้าไทยเดินหน้าได้เร็ว”

157546325548