เลื่อนลงมติตั้ง กมธ. วิสามัญ ศึกษาแก้คำสั่ง คสช.

เลื่อนลงมติตั้ง กมธ. วิสามัญ ศึกษาแก้คำสั่ง คสช.
21 พฤศจิกายน 2562
638

ฝ่ายค้าน โน้มน้าวให้ สภาฯ โหวตผ่านญัตติตั้งกมธ.วิสามัญ ศึกษาแก้คำสั่งคสช. เลื่อนลงมติสัปดาห์หน้า

เมื่อวันที่ 21 ..62 ผู้สื่อข่าวรายงานถึงการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งพิจารณากลุ่มญัตติ ที่ว่าการขอตั้งคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญ เพื่อศึกษาคำสั่งหรือประกาศของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) จำนวน 7 ญัตติ ตามที่ส..ทั้งพรรคฝ่ายค้าน และพรรคร่วมรัฐบาลเสนอ ทั้งนี้ในการอภิปรายเพื่อสนับสนุนการตั้งกมธ. โดยเฉพาะของส..พรรคฝ่ายค้าน พยายามโน้มน้าวให้สภาฯ ลงมติตั้งกมธ. วิสามัญ เพื่อศึกษาผลกระทบและปรับปรุงคำสั่ง หรือประกาศของคสช. ที่มีผลกระทบต่อประชาชน อย่างไรก็ตามในส่วนของการอภิปรายส..พรรคอนาคตใหม่ อาทิ นายรังสิมัน โรม ..บัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่ อภิปรายเรียกร้องให้ยกเลิกคำสั่งหรือประกาศคสช. ที่มีผลกระทบต่อสิทธิ เสรีภาพของประชาชน โดยเฉพาะคำสั่งที่มีผลทำให้นักเคลื่อนไหวทางเมืองถูกดำเนินคดี ทั้งนี้ขอให้สภาผู้แทนราษฎร ทำหน้าที่ฐานะผู้แทนราษฎร ไม่ใช่สภาผู้แทนเผด็จการ ด้วยการลงมติเห็นชอบให้ตั้งกมธ.วิสามัญเพื่อศึกษาผลกระทบจาากคำสั่ง คสช.  

ขณะที่การอภิปรายของส..ฝ่ายค้านคนอื่นชี้ให้เห็นถึงความสำคัญที่ต้องปรับปรุง แก้ไข หรือยกเลิกคำสั่งหรือประกาศ คสช. บางฉบับที่กระทบต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชน รวมถึงเพื่อให้เกิดมาตรฐานของการมีกฎหมายบังคับใช้ในประเทศ โดยเฉพาะคำสั่งหรือประกาศ คสช. ที่มีผลต่อการทำหน้าที่ของสื่อมวลชน หรือการกำกับสื่อฯ ผ่านกลไกของ กสทช.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อส..ได้อภิปรายจนครบจำนวนที่ได้ยื่นความประสงค์ขออภิปรายในกลุ่มญัตติดังกล่าวแล้ว นายสุชาติ ตันเจริญ รองประธานสภาฯ คนที่หนึ่ง ฐานะประธานในที่ประชุม กล่าวกับที่ประชุมว่าขอปิดการประชุม รวมเวลาที่อภิปรายในญัตติดังกล่าวทั้งสิ้น กว่า 6 ชั่วโมง ขณะที่การลงมติว่าจะให้ตั้งกมธ.วิสามัญ หรือไม่ จะดำเนินการในการประชุมสภาฯ สัปดาห์หน้า

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง