คลิก! ชมภาพประวัติศาสตร์ 'โป๊ปฟรังซิส' เสด็จถึงประเทศไทย

คลิก! ชมภาพประวัติศาสตร์ 'โป๊ปฟรังซิส' เสด็จถึงประเทศไทย
20 พฤศจิกายน 2562
11,185

คลิก! ชมภาพชุดบรรยากาศ 'สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส' เสด็จถึงประเทศไทย

เมื่อช่วงเที่ยงของวันนี้ นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้แทนรัฐบาล รับเสด็จ"สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส" (His Holiness Pope Francis) ณ ห้องรับรองพิเศษ ท่าอากาศยานทหาร2 กองบิน6 ดอนเมือง กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นการเสด็จเยือนไทยครั้งแรกรอบ 35 ปี ของประมุขแห่งโรมันคาทอลิก ระหว่างวันที่ 20-23 พ.ย.นี้โดยสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกฯ เปิดเผยกำหนดการเสด็จเยือนราชอาณาจักรไทยครั้งแรกในรอบ 35 ปี ของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส อย่างเป็นทางการ ระหว่างวันที่ 20 - 23 พฤศจิกายน 2562 

ทั้งนี้ สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ทรงออกเดินทางด้วยเครื่องบินพระที่นั่งจากท่าอากาศยานฟูมิชิโน กรุงโรม วันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน 2562 เวลา 19.00 น. ตามเวลาท้องถิ่นของอิตาลี เดินทางถึงท่าอากาศยานทหาร กองบิน 6 ดอนเมือง วันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2562 เวลา 12.30 น.ตามเวลาท้องถิ่นของไทย

157423062676

157423064385

ทั้งนี้ สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส จะทรงพำนักในประเทศไทยระหว่างวันที่ 20 - 23 พฤศจิกายน 2562 เพื่อร่วมกิจกรรมสำคัญในแต่ละวัน

  • วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 2562

เวลา 09.00 น. สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จไปยังทำเนียบรัฐบาล มีพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการ โดยมีนายกรัฐมนตรี และ ครม.ให้การต้อนรับ จากนั้นเวลา 10.00 น.เสด็จเข้าเฝ้าสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

เวลา 11.15 น. เสด็จอวยพรผู้ป่วย โรงพยาบาลเซนหลุยส์, เวลา 16.55 น.เสด็จเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ก่อนที่ใน เวลา 18.00 น. จะทำพิธีบูชาขอบพระคุณ หรือ มิสซา ร่วมกับคริสตชนคาทอลิก ณ สนามศุภชลาศัย สนามกีฬาแห่งชาติ คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมในพิธีครั้งนี้ทั้งชาวคาทอลิกไทยและต่างชาติ ไม่น้อยกว่า 6-7 หมื่นคน 

157423065439

157423067564

157423068890

  • วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2562

เวลา 10.00 น. เสด็จไปยังวัดคาทอลิกนักบุญเปโตร อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม พบกับคณะบาทหลวงและนักบวช เวลา 15.20 น. เสด็จไปยังจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พบกับบรรดาผู้นำสถาบันอุดมศึกษา คณาจารย์ นิสิต นักศึกษา และเวลา 17.00 น.เสด็จไปทำพิธีบูชาขอบพระคุณสำหรับเยาวชน ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ บางรัก

จากนั้น วันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.15 น. สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสออกเดินทางจากท่าอากาศยานทหาร กองบิน 6 ออกเดินทางด้วยเครื่องบินสายการบินไทยเสด็จต่อไปยังท่าอากาศยานฮาเนดะ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

157423069954

157423071369

อ่านข่าวเพิ่มเติม : เปิดกำหนดการเยือนครั้งประวัติศาสตร์ 'โป๊ปฟรังซิส' เสด็จเยือนประเทศไทย

1574230734100

อ่านข่าวเพิ่มเติม : Viva IL Papa พระสันตะปาปาของปวงชน

157423074422

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง