'สมคิด' เดินหน้ารัฐบาลดิจิทัล เสนอครม.อนุมัติต้นปี2563

'สมคิด' เดินหน้ารัฐบาลดิจิทัล เสนอครม.อนุมัติต้นปี2563
19 พฤศจิกายน 2562
700

“สมคิด” สั่งเดินหน้ารัฐบาลดิจิทัล เร่งทำแผนพัฒนาฯปี 63 - 65 ให้แล้วเสร็จ เล็งเสนอ ครม.ในช่วงต้นปี 2563 เพิ่มการอำนวยความสะดวกประชาชน ภาคธุรกิจ

นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง เปิดเผยภายหลังการประชุุม คณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ที่มี  นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ว่า ที่ประชุมฯเห็นชอบในหลักการ 3 เรื่องสำคัญเพื่อสร้างรากฐานรัฐบาลสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล ตาม พ.ร.บ.พัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2563 – 2565

 

ทั้งนี้ที่ประชุมฯได้เห็นชอบการจัดทำแผน (ร่าง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2563 – 2565 โดยมอบหมายให้สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร. หรือ DGA เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินงานเกี่ยวกับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล โดยมีเป้าหมายปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่รัฐบาลดิจิทัลภายใน 3 ปี โดยเตรียมเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาในช่วงต้นปี 2563 ได้แก่ การจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐภายใน 3 ปี การยกระดับทักษะดิจิทัลที่จำเป็นของคนภาครัฐภายใน 3 ปี การจัดทำข้อมูลดิจิทัลภายใน 3 ปี การปรับบริการให้เป็นดิจิทัลภายใน 3 ปี การผลักดันให้เกิดศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐ (GDX) การส่งเสริมให้เกิด Digital Platforms สำหรับบริการทุกภาคส่วน

 

การส่งเสริมไม่ใช้สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านภายใน 1 ปี การขับเคลื่อนให้เกิดบริการ One Stop Service สำหรับทุกภาคส่วน การส่งเสริมให้มีการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐภายใน 3 ปี การสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนผ่าน e-Participation การใช้ Data Analytic เพื่อใช้ประโยชน์ข้อมูลดิจิทัล

อ่านข่าว-'สมคิด' ขีดเส้น 3 ปีเข้าสู่ดิจิทัลเต็มตัว

 

 

 

ทั้งนี้เมื่อทุกหน่วยงานเชื่อมโยงข้อมูลมาที่ศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกลางภาครัฐ (GDX) เรียบร้อยแล้ว โครงการที่จะเกิดขึ้นตามมา คือ โครงการนำร่องศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จของภาครัฐ เพื่อรองรับการให้บริการประชาชน และผู้ประกอบการ โดยในปี 2563 ให้สำนักงาน ก.พ.ร. และ DGA ร่วมกันดำเนินการการเพื่อขยายจำนวนใบอนุญาตในระบบ Biz Portal จาก ปี 2563 ที่มี 40 ใบอนุญาต ใน 10 ธุรกิจ เป็น 78 ใบอนุญาต ใน 25 ธุรกิจ เพื่อให้บริการเบ็ดเสร็จแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย พร้อมรองรับการยืนยันตัวตนด้วย Digital ID การยื่นคำขอ การอนุมัติ/อนุญาต การออกใบอนุญาต การชำระค่าธรรมเนียมแบบ e-Payment การออกใบอนุญาตแบบ e-Licensing และติดตามสถานะของการขออนุญาตได้ด้วย และให้หน่วยงานต่างๆ ใช้ Biz Portal หรือ เว็บไซต์ biz.govchannel.go.th เป็นอีกช่องทางในการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน และเชื่อมโยงระบบงานที่เกี่ยวข้องเข้ากับระบบ Biz Portal ในปี 2563

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง