อว.ปลดล๊อคข้อจำกัดมหาวิทยาลัยก้าวสู่ lifelong education จะไม่ใช่ higher education

อว.ปลดล๊อคข้อจำกัดมหาวิทยาลัยก้าวสู่ lifelong education จะไม่ใช่ higher education
11 พฤศจิกายน 2562
1,121

จากนี้ไปกระทรวงการอุดมศึกษาฯ จะไม่ใช่ higher education อีกต่อไป แต่จะเป็น lifelong education คือการเรียนรู้ตลอดชีวิต

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ภารกิจด้านอุดมศึกษา) จัดการประชุมการรับทราบและรับฟังข้อเสนอแนะ "การปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ปี 2558 และ มคอ. เพื่อให้สอดคล้องกับการเรียนรู้ในยุคปัจจุบัน" ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ

157339880479

นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กล่าวในตอนหนึ่งของการเปิดการประชุมฯ ว่า มหาวิทยาลัยจำเป็นจะต้องเป็นตัวขับเคลื่อนหลักในการเปลี่ยนผ่านประเทศไทยไปสู่ศตวรรษที่ 21 โจทย์สำคัญของกระทรวงการอุดมศึกษาฯ คือ

1.การสร้างและพัฒนาทุนมนุษย์ ทำอย่างไรให้คนไทยไปสู่การ global smart citizen ตัวหลักสำคัญที่จะให้สิ่งนี้เป็นจริงขึ้นมาได้คือมหาวิทยาลัย

2.การสร้างองค์ความรู้ผ่านการวิจัย การวิจัยต่อจากนี้จะต้องเป็นการวิจัยเพื่อตอบโจทย์ประเทศ ตอบโจทย์ประชาชน ตอบโจทย์ภาคเอกชน แล้วในหลายๆภาคของการวิจัยจะต้องตอบโจทย์โลกเป็นสำคัญ

และ 3.การสร้างนวัตกรรม ซึ่งจะต้องมีความหลากหลาย จะต้องเป็นนวัตกรรมทางสังคม นวัตกรรมชุมชน นวัตกรรมแก้จน ต้องเป็นนวัตกรรมที่คนส่วนใหญ่จะได้ประโยชน์ เราจะเดินหน้าไปด้วยกัน และจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

โจทย์เหล่านี้คือความคาดหวังที่ประเทศมีต่อมหาวิทยาลัย รัฐบาลมีต่อมหาวิทยาลัย เพราะฉะนั้นความคาดหวังนี้จะนำมาสู่การสร้างพลังให้เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัย จากนี้ไปกระทรวงการอุดมศึกษาฯ จะไม่ใช่ higher education อีกต่อไป แต่จะเป็น lifelong education คือการเรียนรู้ตลอดชีวิต โจทย์ของมหาวิทยาลัยจะใหญ่ขึ้น มากขึ้น กว้างขึ้น มหาวิทยาลัยจะต้องช่วยดูแลคนส่วนใหญ่ของประเทศ ทั้งวัยแรงงาน กลุ่มผู้สูงวัย อีกทั้งกลุ่มบัณฑิตที่มหาวิทยาลัยผลิตออกมาก็จะต้องมีคุณภาพ นี่คือโอกาสของมหาวิทยาลัย

157339883632


“สิ่งที่เกิดขึ้นคือมหาวิทยาลัยยังคงติดกับดัก และมีข้อจำกัดต่างๆ มากมาย ถ้าเราคาดหวังให้มหาวิทยาลัยเป็น floor font ในการเปลี่ยนแปลงประเทศ คาดหวังให้มหาวิทยาลัยในอนาคตมีลู่วิ่งของตัวเอง เพื่อไปตอบโจทย์ประเทศ เราจะต้องยกเครื่องมหาวิทยาลัยครั้งใหญ่ ต้องปลดล็อกเพื่อให้มหาวิทยาลัยสามารถทำงานให้กับประเทศ เพื่อให้มหาวิทยาลัยสร้างคน สร้างองค์ความรู้ และสร้างนวัตกรรม นำประเทศไทยไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 อย่างสมบูรณ์ และเป็นพลังหลักในการขับเคลื่อนไทยแลนด์ 4.0 อย่างแท้จริง” นายสุวิทย์ กล่าวในตอนท้าย

ทั้งนี้ ก่อนหน้านี้ นายสุวิทย์ ได้อธิบายถึงแนวทางการดำเนินงานของ อว. มีภารกิจในการสร้างคนไทยให้มีความรู้ ความสามารถ เริ่มตั้งแต่อายุ 18 ปี จนถึงตลอดชีวิต จะไม่ใช่เพียงการศึกษาที่มีเฉพาะระดับปริญญาเท่านั้น แต่จะต้องมีหลักสูตรระยะสั้นที่สามารถพัฒนาทักษะให้กับคนทำงานได้ทุกช่วงวัย (Upskill/Reskill)

157339885316

นอกจากนี้ อว. ยังจะเป็นศูนย์รวมการทำวิจัยที่ตอบโจทย์สังคมและประเทศ เน้นการวิจัยเพื่อพัฒนาคนระดับบัณฑิต (Man Power) ควบคู่กับนักวิจัยระดับแนวหน้า (Brain Power) และการวิจัยที่พัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขันของผู้ประกอบการ ตอบโจทย์เศรษฐกิจประเทศตามโมเดล “BCG” รวมถึงการวิจัยเพื่อลดความเหลื่อมล้ำของสังคม โดยการพัฒนาเชิงพื้นที่และชุมชนเพื่อสร้างเศรษฐกิจท้องถิ่น (Local Economy) ตลอดจนการสร้างนวัตกรรมได้เอง (Innovation in Thailand แทน Made in Thailand)

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง