ปรับโครงสร้างศธ.ชงแยกสพฐ.เป็นกระทรวงการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ปรับโครงสร้างศธ.ชงแยกสพฐ.เป็นกระทรวงการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1 พฤศจิกายน 2562
10,108

“อัมพร” มอบนโยบายคณะทำงานจัดทำข้อเสนอโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการสพฐ.จัดทำโครงสร้างสพฐ.สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายรัฐบาล ตั้งเป้าได้ข้อสรุปภายใน 1 เดือน ขณะที่ผอ.เขตพื้นที่การศึกษาเสนอแยก สพฐ.เป็นทบวงหรือก.ศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันนี้ (1 พ.ย.)ที่โรงเรียนสามเสนวิทยาวิทยาลัย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จัดการประชุมคณะทำงานจัดทำข้อเสนอโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการสพฐ. ซึ่งมีนายอัมพร  พินะสา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(กพฐ.) เป็นประธาน

พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักต่างๆ และผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียน เข้าร่วมการประชุม

นายอัมพร กล่าวว่าได้มอบนโยบายให้คณะทำงานเร่งดำเนินการในการทบทวนเป็นเพียง มอบหลักการให้คณะทำงานศึกษาวิเคราะห์ ทบทวน บทบาท ภารกิจ และการจัดทำโครงสร้างของสพฐ. เพื่อให้เป็นตามแนวทางการวิเคราะห์ภารกิจภาครัฐ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ กฎหมาย นโยบายของรัฐบาล รองรับบริบทการเปลี่ยนแปลงการบริหารราชการแผ่นดิน   และการปรับปรุงโครงสร้างของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)

ดังนั้น คณะทำงานจะต้องไปหาแนวทางในการปรับโครงสร้างศธ. และสพฐ.ใหม่ว่าจะเป็นไปในรูปแบบใด สิ่งที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน อะไรเป็นปัญหา อุปสรรค และจะปรับแก้อย่างไรได้บ้าง โดยได้ให้กรอบระยะเวลาในการทำงาน ภายใน 1 เดือน ก่อนจะจัดทำประชาพิจารณ์ เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน ก่อนจะเสนอไปยังคณะกรรมการปรับปรุงโครงสร้างศธ. ต่อไป

“การประชุมในครั้งแรกครั้งนี้ ถือเป็นการทำความเข้าใจถึงบทบาท ภารกิจของคณะทำงานจัดทำข้อเสนอโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ สพฐ. ซึ่งขณะนี้ยังไม่ได้มีการลงรายละเอียดเชิงลึก เพราะต้องให้เวลาคณะทำงานไปศึกษา วิเคราะห์ให้รอบด้าน  รวมถึงต้องเป็นการรับฟังข้อเสนอแนะ ความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน เพื่อให้ได้โครงสร้างของสพฐ.ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ การเปลี่ยนแปลงของประเทศ และนโยบายของรัฐบาล ดังนั้น ขณะนี้คงต้องรอการสรุปความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน และภายใน 1 เดือนจะได้ข้อสรุปอย่างแน่นอน” นายอัมพร กล่าว

ด้าน นายธนชน มุทาพร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 และประธานชมรมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแห่งประเทศไทย กล่าวว่าสำหรับแนวคิดที่ได้เสนอคณะทำงานไปนั้น คือ สพฐ.เป็นหน่วยงานที่ใหญ่ และรับผิดชอบการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยตรง มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มีวัฒนธรรมองค์กรที่เน้นการมีส่วนร่วมในการบริหาร ไม่เหมาะที่จะให้เป็นหน่วยงานอยู่ภายใต้หน่วยงานอื่น จึงเห็นควรให้คงหน่วยงาน สพฐ.ไว้เป็นหนึ่งแท่งเหมือนเดิม ไม่ควรไปรวมกับหน่วยงานใด แต่ถ้าไม่ให้ความเป็นแท่งไว้ได้ จะขอแยกเป็นทบวง หรือกระทรวงการศึกษาขั้นพื้นฐาน

อย่างไรก็ตาม เรื่องการจัดทำโครงสร้างของสพฐ.นั้นต้องฟังเสียงส่วนใหญ่ของครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมด้วย ทางคณะทำงานของสพท.จะสร้างแบบสอบถามสำรวจความคิดเห็นของครูในเร็วๆ นี้ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการประกอบ และเป็นการรับฟังความคิดเห็นจากครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อนำเสนอในคณะทำงานจัดทำข้อเสนอโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการสพฐ.ต่อไป

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง