คุณภาพอากาศกทม.ช่วงเย็น ปากน้ำ จ.สมุทรปราการ ฝุ่นPM2.5เกินมาตรฐาน

คุณภาพอากาศกทม.ช่วงเย็น ปากน้ำ จ.สมุทรปราการ ฝุ่นPM2.5เกินมาตรฐาน
22 ตุลาคม 2562
1,166

กรมควบคุมมลพิษ รายงานสถานการณ์ ฝุ่น PM 2.5 ในพื้นที่ กรุงเทพฯ-ปริมณฑล เย็นวันนี้ พบปากน้ำ จ.สมุทรปราการ เกินมาตรฐาน

จากการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยกรมควบคุมมลพิษร่วมกับกรุงเทพมหานคร ขอรายงานข้อมูลคุณภาพอากาศ ประจำวันที่ 22 ตุลาคม 2562 เวลา 15.00 น. ดังนี้

ปริมาณฝุ่นละออง PM2.5 ตรวจวัดได้ระหว่าง 33-93 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร เกินเกณฑ์มาตรฐาน 21 สถานี (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) ปริมาณฝุ่นละอองมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเวลาก่อนหน้า ปริมาณฝุ่นละอองอยู่ในระดับที่เริ่มส่งผลกระทบต่อสุขภาพ

การดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1. กรมการขนส่งทางบก บก.จร. และ คพ. เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบตรวจจับรถควันดำโดยเฉพาะรถโดยสาร รถบรรทุก โดยเน้นพื้นที่ที่มีปริมาณ PM2.5 เกินมาตรฐาน ซึ่งจะแจ้งย้ำเจ้าหน้าที่จุดที่ตั้งด่านเข้มงวดโดยเฉพาะกับรถที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซล
2. จังหวัดสมุทรปราการ เพิ่มความเข้มงวด ตั้งจุดตรวจสอบ ตรวจจับควันดำ โดยเฉพาะรถโดยสาร รถบรรทุก เฝ้าระวังการระบายมลพิษทางอากาศจากโรงงานอุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยง กำชับให้หน่วยงานภายใต้สังกัดตรวจสอบรถ เรือ ไม่ให้มีการระบายควันดำ และฉีดล้างทำความสะอาดถนน เพื่อลดฝุ่นละอองในพื้นที่
3. จังหวัดสมุทรสาคร จัดทำคำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการและจัดตั้งศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อติดตาม เฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหา

ประชาชนกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ฝุ่นละอองเกินมาตรฐาน ควรหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมกลางแจ้ง
หากจำเป็นต้องออกนอกบ้านเป็นเวลานาน ควรสวมหน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันฝุ่นละออง โดยสามารถติดตามสถานการณ์คุณภาพอากาศแบบ Real Time เพิ่มเติมได้ที่ http://air4thai.pcd.go.th/webV2/ แอปพลิเคชั่น Air4Thai และ http://bangkokairquality.com/bma/index.php

157173984697

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง